Prisøkning ved SFO - gjeldende fra 1. januar 2019

Klikk for stort bilde I budsjettet for 2017 ble det vedtatt å øke prisene for SFO og samtidig innføre inntektsgradert foreldrebetaling for SFO-opphold. 

Kommunestyret vedtok også at inntektsgraderingen skulle være provenynøytral og ikke endre på prinsippet om selvfinansiering av SFO. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak justeres SFO-prisene med virkning fra 1. januar 2019.

 

 

Tabellen nedenfor viser satser gjeldende fra 1. januar 2019.

Oppholdsregler Antall måneder Ordinær sats Andre søsken Kost
Morgentilsyn en fast skoledag fra kl. 07.30 til skolestart 10 130,- 98,- 0,-
Morgentilsyn skoledager fra kl. 07.30 til skolestart 10 650,- 488,- 0,-
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1530 11 2199,- 1650,- 187,-
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1700 11 3098,- 2325,- 187,-
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 15.30 11 1608,- 1206,- 187,-
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 17.00 11 2507,- 1880,- 187,-
DAGBARN
For tilsyn før og etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid 154,- 115,- 23,-
For tilsyn etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid 118,- 89,- 23,-
For et heldagstilbud i skolens ferier betales pr dag 319,- 240,- 33,-
Fant du det du lette etter?