Prisøkning ved SFO - gjeldende fra 1. januar 2019

Klikk for stort bildeI budsjettet for 2017 ble det vedtatt å øke prisene for SFO og samtidig innføre inntektsgradert foreldrebetaling for SFO-opphold. 

Kommunestyret vedtok også at inntektsgraderingen skulle være provenynøytral og ikke endre på prinsippet om selvfinansiering av SFO. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak justeres SFO-prisene med virkning fra 1. januar 2019.

 

 

Tabellen nedenfor viser satser gjeldende fra 1. januar 2019.

Priser for SFO - nye satser 1. januar 2019 - ordinære skoledager
Oppholdsregler Antall måneder Ordinær sats Andre søsken Kost
Morgentilsyn en fast skoledag fra kl. 07.30 til skolestart 10 130,- 98,- 0,-
Morgentilsyn skoledager fra kl. 07.30 til skolestart 10 650,- 488,- 0,-
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1530 11 2199,- 1650,- 187,-
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1700 11 3098,- 2325,- 187,-
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 15.30 11 1608,- 1206,- 187,-
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 17.00 11 2507,- 1880,- 187,-
DAGBARN
For tilsyn før og etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid 154,- 115,- 23,-
For tilsyn etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid 118,- 89,- 23,-
For et heldagstilbud i skolens ferier betales pr dag 319,- 240,- 33,-