Innmelding til skolestart 1. klasse 2021

Klikk for stort bilde Istockphoto

 

 

 

Skolestart august 2021.

Vi er i gang med planleggingen av skoleåret 2021/2022. Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse forrige skoleår.

Alle barn som er født i 2015 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen august 2021.

 

I januar vil skoleinnmelding for nye førsteklassinger foregå i Oppvekstportalen.  Alle foresatte med barn som skal begynne i første klasse høsten 2021, vil få tilsendt informasjon om hva de må gjøre her. Portalen blir åpnet for innmelding den 12. januar. Fristen for innskriving er satt til 25. januar.

Har du spørsmål ta kontakt på epost: ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune.no eller på telefon: 99030408

 

Innmelding vil skje via Oppvekstportalen. 

 

Skolestart - innmelding

Grunnskoleopplæring

Grunnskoleopplæring skal til vanlig starte det året barnet fyller 6 år og varer til barnet har fullført det tiende skoleåret.

Mer informasjon    

Barn med spesielle opplæringsbehov

Kommunen har et alternativt uteskoletilbud på Steilene og To gård 1-2 dager i uken.

Lillebjørn er et tilbud til barn med funksjonshemning ved Bjørnemyr skole.
Nesoddtangen skole har også mottaksklasse.
Opplærings- og aktivitetssenteret er et tilbud til voksne over 20 år med ulike funksjonshemninger, og som har behov for spesiell og tilrettelagt læring. 

Skoletilhørighet

Kommunestyret vedtok 20. april ny forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune

Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune
Vedtatt i kommunestyret 20.april 2016.

Til forskriften

Skoleskyss

Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen 2 kilometer. Denne retten gjelder ikke til og fra SFO.

Mer informasjon

 

Skoleruta 2018-2019 med fridager.

 

Skoleruta høst 2018/vår 2019
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 10 Skoledager Første skoledag: uke 34 mandag 20.08.18
September 20 Skoledager elever
Oktober 18 Skoledager elever Høstferie: uke 40 f.o.m. mandag 01.10.18 t.o.m fredag 05.10.18
November 21 Skoledager elever Fredag 02.11.18
Desember 15 Skoledager elever Juleferie: f.o.m. mandag 24.12.18
Januar 22 Skoledager elever Juleferie: t.o.m. tirsdag 01.01.19
Februar 15 Skoledager elever Vinterferie: uke 8 f.o.m 18.02.19 t.o.m 22.02.19
Mars 20 Skoledager elever Kommunal fagdag: mandag 11.03.19
April 16 Skoledager elever Påskeferie: t.o.m mandag 15.04.19. t.o.m mandag 22.04.19
Mai 19 Skoledager elever onsdag 01.05.19, fredag 17.05.19,torsdag 30.05.19 og fredag 31.05.19
Juni 14 Skoledager elever mandag 10.06.19. Siste skoledag fredag 21. 06.19
Sum 190 Skoledager elever