Forsikring - elever

Forsikringsordninger


Alle elever i skolene i Nesodden er forsikret gjennom Protector Forsikring. Forsikringen gjelder i skoletiden, dvs. når eleven oppholder seg på skolen eller andre steder i skolens regi, og på skolevei.


Forsikringen gjelder på direkte vei til og fra skolen, også når elever går til og fra skolen midt på dagen.


Protector forsikring gjelder ikke for den tiden eleven evt. oppholder seg hjemme i løpet av skoledagen.

Kontaktinfo: 

Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling v/ Ingrid Kringlebotn.

 e-post :
 Ingrid.Kringlebotn@nesodden.kommune.no

 Tlf.: 66 96 43 95

Fant du det du lette etter?