Felles informasjon skole

skole1.jpg - Klikk for stort bilde

Felles informasjon skole

Skolestart - innmelding
Oppvekstportalen - skjema SFO
SFO skolefritidsordningen

Skolebarn fra 1. til og med 4. trinn får etter søknad SFO-plass. Tilsvarende gjelder for barn med særskilte behov på 1. til og med 7. trinn.

Mer informasjon

Skoleruta med ferie

Skoleruta 2018-2019 med fridager.

Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 10 Skoledager Første skoledag: uke 34 mandag 20.08.18
September 20 Skoledager elever
Oktober 18 Skoledager elever Høstferie: uke 40 f.o.m. mandag 01.10.18 t.o.m fredag 05.10.18
November 21 Skoledager elever Fredag 02.11.18
Desember 15 Skoledager elever Juleferie: f.o.m. mandag 24.12.18
Januar 22 Skoledager elever Juleferie: t.o.m. tirsdag 01.01.19
Februar 15 Skoledager elever Vinterferie: uke 8 f.o.m 18.02.19 t.o.m 22.02.19
Mars 20 Skoledager elever Kommunal fagdag: mandag 11.03.19
April 16 Skoledager elever Påskeferie: t.o.m mandag 15.04.19. t.o.m mandag 22.04.19
Mai 19 Skoledager elever onsdag 01.05.19, fredag 17.05.19,torsdag 30.05.19 og fredag 31.05.19
Juni 14 Skoledager elever mandag 10.06.19. Siste skoledag fredag 21. 06.19
Sum 190 Skoledager elever

Mer informasjon

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken tilbyr elevene på Nesodden en rekke kulturopplevelser hvert år. 

Se på oversikt over alle kulturtilbudene til våre elever! Her kan man finne egen skole, og klikke på tilbudene, se hva de handler om og når de kommer til skolen.

Kommunen har en egen "Plan for Den kulturelle skolesekken i grunnskolen i Nesodden 2018-2020 (PDF, 504 kB)".

 

Lokale kunstnere

I tillegg til de tilbudene som vi får fra Akershus fylke, får elevene også treffe lokale kunstnere med egne tilbud for skolene på Nesodden. Kunstnerne avtaler da tidspunkt med den enkelte skole.  

Mangfold og muligheter

Nesodden kommune abonnerer på de forskjellige sjangrene etter en plan vedtatt i Skole- og oppvekstutvalget høsten 2008: "Mangfold og muligheter - vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer" (PDF, 315 kB)

Forsikringsordninger

Forsikring - elever

Alle elever i skolene i Nesodden er forsikret gjennom Protector Forsikring. Forsikringen gjelder i skoletiden, dvs. når eleven oppholder seg på skolen eller andre steder i skolens regi, og på skolevei.


Forsikringen gjelder på direkte vei til og fra skolen, også når elever går til og fra skolen midt på dagen.


Protector forsikring gjelder ikke for den tiden eleven evt. oppholder seg hjemme i løpet av skoledagen.

Kontaktinfo: 

Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling v/ Ingrid Kringlebotn.

 e-post :
 Ingrid.Kringlebotn@nesodden.kommune.no

 Tlf.: 66 96 43 95

It's Learning
Psykososialt skolemiljø

Alle elevene våre skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø!

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Kommunen har en overordnet plan for å hindre mobbing og øke trivselen til alle barn og unge.

 

Nesoddens plan for et godt oppvekstmiljø Å vokse opp og høre til (PDF, 910 kB)

Alle skolene i Nesodden har planer for å sikre godt skolemiljø, for å forebygge mobbing og krenkelser og for å reagere hvis elever ikke har et godt og trygt skolemiljø. Skolen informerer om dette arbeidet på foreldremøter og gjennom FAU.

Mer informasjon

Ordensreglement Grunnskolen

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nesodden kommune. Vedtatt i skole- og oppvekstutvalget 28.10.2014

Vedtatt i skole- og oppvekstutvalget 28.10.2014 

Til forskriften

Samarbeid hjem/skole

Hjem og skole har gjensidige rettigheter og plikter. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge parter kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart og det ikke oppstår misforståelser. Dokumentet er utarbeidet av Nesoddskolen i samarbeid med skolens organer høsten 2015. Det er styrende for hjem-skolesamarbeidet fra våren 2016.

 

 

Veileder om samarbeid mellom hjem - skole (PDF, 2 MB)


Mer informasjon

Retningslinjer for skolefri

Kommunens retningslinjer

Generelt

Det henstilles til foreldre og foresatte å bruke skoleruta ved planlegging av familiens ferieopphold og reiser.

 

Det skal sendes skriftlig, begrunnet søknad om skolefri til elevens skole i god tid (2 uker). Rektor besvarer søknaden skriftlig.

RLE - regler om fritak

Religion, livssyn og etikk (RLE) - regler om fritak

Nye lovbestemmelser om fritak fra aktiviteter og faget religion. livssyn og etikk.

Mer informasjon

Skjemaoversikt
Sensorskolering

Retningslinjer og fagrapportmaler

De syv kommunene i Follo (Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og Ås) har gjennom skoleeierforum vedtatt felles retningslinjer for muntlig eksamen.

Disse retningslinjene skal være gjeldende for kommunene i Follo.

 

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen 2017 (PDF, 430 kB)

 

Formålet er å utvikle en felles vurderingspraksis, hvor målet er at muntlig eksamen skal oppleves forutsigbart og rettferdig for alle involverte parter.

 

Fagrapportmaler 2017

Publisert 14.03.2018

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Kommunen har en overordnet plan for å hindre mobbing og øke trivselen til alle barn og unge.

 

Nesoddens plan for et godt oppvekstmiljø Å vokse opp og høre til (PDF, 910 kB)

Alle skolene i Nesodden har planer for å sikre godt skolemiljø, for å forebygge mobbing og krenkelser og for å reagere hvis elever ikke har et godt og trygt skolemiljø. Skolen informerer om dette arbeidet på foreldremøter og gjennom FAU.

Publisert 12.02.2018
Skoleelever

Mange har ikke fått svart på reservert skoleplass for skolestart i 1. klasse.

P.g.a. av en feil i utsendelsen av brev til foresatte uten digital postkasse, har det blitt liggende mange brev som ikke har blitt sendt ut tidsnok til fristen 5. februar 2018.

 

 

Oppvekstportalen er åpen til og med 12. februar

Oppvekstportalen vil være åpen til og med 12. februar slik at foresatte kan gå inn å svare på brevet som kommer i postkassen i løpet av uken. I brevet står det at fristen for å svare er 5. februar, men den er altså nå forlenget.

 

Publisert 14.08.2017

Skoleruta 2018-2019 med fridager.

 

Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 10 Skoledager Første skoledag: uke 34 mandag 20.08.18
September 20 Skoledager elever
Oktober 18 Skoledager elever Høstferie: uke 40 f.o.m. mandag 01.10.18 t.o.m fredag 05.10.18
November 21 Skoledager elever Fredag 02.11.18
Desember 15 Skoledager elever Juleferie: f.o.m. mandag 24.12.18
Januar 22 Skoledager elever Juleferie: t.o.m. tirsdag 01.01.19
Februar 15 Skoledager elever Vinterferie: uke 8 f.o.m 18.02.19 t.o.m 22.02.19
Mars 20 Skoledager elever Kommunal fagdag: mandag 11.03.19
April 16 Skoledager elever Påskeferie: t.o.m mandag 15.04.19. t.o.m mandag 22.04.19
Mai 19 Skoledager elever onsdag 01.05.19, fredag 17.05.19,torsdag 30.05.19 og fredag 31.05.19
Juni 14 Skoledager elever mandag 10.06.19. Siste skoledag fredag 21. 06.19
Sum 190 Skoledager elever
Publisert 20.03.2017
Papirfigurer

Skolebarn fra 1. til og med 4. trinn får etter søknad SFO-plass. Tilsvarende gjelder for barn med særskilte behov på 1. til og med 7. trinn.

 

Frist for påmelding er 1. april.

Publisert 09.01.2017
Glade barn i snø

Du søker om plass på SFO-plass og innmelding til skole i «Oppvekstportalen».

 

De som allerede har plass og ønsker å endre de tidligere innsendte opplysningene, gjør dette i den nye oppvekstportalen. Vi oppfordrer alle til å sjekke at opplysningene som ligger inne stemmer.

Publisert 04.01.2016
Skolebarn

 

Skoleporten - for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen.

Fant du det du lette etter?