Når du får svar på søknaden

Søknader behandles og svar sendes ut fra ca. første uke i mars til alle kommunens barnehageplasser er besatt. Det kan ta noe tid før du mottar svar på søknad.

 

Viktig!

Tilbud om barnehageplass sendes elektronisk på mail til den som er registrert som regningsmottaker. Det må derfor registreres mailadresse til denne personen.

 

Dersom det er mulig tildeles barnet ditt plass i en av de barnehagene du har søkt. Er det ikke ledig plass, vil barn med lovfestet rett til plass få tilbud i en annen barnehage i kommunen hvis du har søkt innen søknadsfristen. 

Søk barnehageplass her.

Liten pike på vei til barnehagen - Klikk for stort bildePå vei til barnehagen Istockphoto

Når barnet ditt får tilbud om barnehageplass har Nesodden kommune oppfylt den lovfestede retten.

 

NB! Tilbud om barnehageplass må besvares i  foreldreportalen https://nesodden.ist-asp.com/NO00216-pub/login.htm  enten du ønsker plassen eller ikke. Svarer du ikke innen fristen, strykes barnet ditt fra søkerlisten til barnehageplass i Nesodden kommune. Dersom du fortsatt ønsker plass, må du da sende inn en ny søknad.

 

Vær oppmerksom på at tilbud kan bli sendt ut i sommermånedene med kort svarfrist.

  1. Svarer du ja til plass i en barnehage du har søkt, som ikke var ditt førsteønske, kan du velge å fortsatt stå på venteliste til denne barnehagen.
  2. Svarer du nei til plass i en barnehage du har søkt som tredje eller fjerde valg,vil disse to valgene bli fjernet fra din prioriteringsliste. Første og andre valg av barnehage vil opprettholdes.
  3. Svarer du nei til plass i barnehage du ikke har søkt, vil din prioriteringsliste opprettholdes.
  4. Takker du nei til første valget ditt, vil søknaden annulleres og du må søke på nytt.

 

Hvilket tidspunkt du får nytt tilbud, avhenger av når det blir ledig plass.