Barnehagens rutiner for sikkerhet på tur

Gjelder for alle turer, generelt.

Voksenbemanning på tur

Det skal som hovedregel alltid være minst 2 voksne med på tur. Unntak fra hovedregel avklares med virksomhetsleder.

 • Maksimalt 3-4 barn pr voksen under 3 år og 6-7 barn pr voksen over 3 år. Dette må sees i sammenheng med hvilke barn man har med seg, eks: er det barn som trenger ekstra tilsyn?
 • Avdelingen fordeler ansvar for enkeltbarn og grupper av barn etter hva som er meste hensiktsmessig.

Sikkerhetstiltak

 • Det skal alltid gå en voksen foran og en voksen bak, nettopp for å sikre at alle er med.
 • Det brukes som hovedregel alltid vester på barna når vi er på tur, selv de korte turene. På vestene skal barnehagens navn og telefonnummer påføres.
 • Når vi går over overgangsfelt SKAL ALLTID en voksen stå/gå først og sist. Er det bare en voksen med skal denne stoppe når man har kommet over for å sikre at alle barna har kommet seg trygt over gangfeltet.
 • Rutine fra beredskapsplan over hva vi skal gjøre ”dersom barn blir borte eller skader seg alvorlig”, skal være med i sekken.
 • Det skal alltid være minst en ansatt med oppdatert førstehjelpskurs med på turer.
 • Dersom enkelt barn krever full oppmerksomhet (for eksempel tisse), må andre voksne få beskjed om det slik at de kan overta ansvaret for de aktuelle barna som blir igjen.
 • Skal dere bruke kniver, sag eller øks, skal det ALLTID skje sammen med en voksen.
 • Ved turer ut av barnehagens nærmiljø eller til vann, skal barnegruppa deles i mindre grupper. Hver ansatt har ansvar for et visst antall barn. Barna skal gjøres kjent med hvilken voksen de tilhører.

 

Alle har ansvar for sikkerheten under hele turen.

 

De voksne skal ha kontroll på hvor barna befinner seg til enhver tid og ha opptelling hvert 20. minutt. Telleskjema skal brukes.
Ved bål eller grilling skal en voksen alltid være ved bålet/grillen/kokeapparatet til det er slokket/avkjølt.

 

Skal med på tur:

Telefon, førstehjelpsutstyr, telefonlister/tellelister, evt. medisiner for barna og evt brannteppe.
Prosedyre for turer og Prosedyre for hvis barn blir borte, skal alltid tas med.

 

Turer som krever ekstra sikkerhetstiltak

Badetur:

Hovedregel er 2 ansatte med gyldig livredningskurs. Antallet voksne totalt må tilpasses barnegruppens størrelse, barnas alder og badeplassens utforming.

 

Andre turer langs vann/strand:

Minimum en med gyldig livredningskurs pr. gruppe. Redningsvest brukes av barna når aktiviteter på land er direkte knyttet til vann – f.eks. fisking.

 • Alle generelle turrutiner gjelder.
 • Planlagte turer til vann forutsetter godkjent førstehjelps og livredningskurs hos ansatte.
 • Turer til vann skal avtales med styrer i forkant av turen.
 •  Barna skal ha redningsvester på(kan leies/lånes hos brannvesenet).

 

Transport:

 

Turer med privatbil:

I privatbil og ved reise med offentlig kommunikasjon skal foreldrene informeres på forhånd.
Barna transporteres i privatbil med godkjent barnesete.

 

Turer med buss/tog/trikk/båt:

 • Alle generelle turrutiner gjelder.
 • Barna skal stå sammen med sin utvalgte voksne til tog/buss/trikk/båt har stoppet eller kjørt.
 • Barna skal telles før vi går om bord, når alle er om bord og når alle har gått av. Dette meldes til den ansvarlige voksne.
 • Ved leie av buss skal det bestilles buss med godkjente belter.
 • I rutebuss brukes setebelte når dette er mulig.