Bytte av barnehageplass

Søknadsfrist for bytte av barnehageplass i hovedopptaket er 1.mars.

Du søker bytte av barnehage i Oppvekstportalen, der du søker ny plass. 

Søknaden vurderes i sammenheng med hovedopptaket med virkning fra kommende barnehageår.

 

Innvilges et bytte i forbindelse med hovedopptaket, mister barnet ditt automatisk det barnehagetilbudet du ønsker overflytting fra. Dette gjelder uavhengig av om barnehagen er privat eller kommunal.

 

Søknader om bytte av barnehage som mottas etter søknadsfristen for hovedopptak 1. mars blir ikke behandlet før alle søkere med rett til barnehageplass, og som har søkt innen søknadsfristens utløp, er tilbudt plass.