Haslerud Natur - familiebarnehage

Privat Familiebarnehage
Haslerudveien 21
1459 Nesoddtangen
E-post: areelin@haslerud.net

Tlf.: 66 96 03 36 eller på mobil: 948 92 373

Kontaktperson: Are Damman

Åpningstider:                      Alder på barna:                    Antall plasser:
07:30 - 16:00                            1 - 7 år                                  10

 

Ferier:

Stengt fredager.
Vi følger fridagene til Steinerskolen ved jul-, påske- og sommerferier. I skolens høst- og vinterferier holder vi åpent.

 

Satsingsområder:

Vi er en Steinerpedagogisk familiebarnehage.
Vi har høner, påfugler og kaniner.
Barnehagen holder til på et småbruk i skogkanten.

 

Prioritering:

Glade og inspirerte barn i trygge og sunne omgivelser.

 

Opptakskriterier

1. Barnehagen er åpen for barn i alderen 1-7 år.
2. Barn med funksjonshemming dokumentert fra PPT eller annen fagkyndig
    instans skal prioriteres etter retningslinjer i Lov om Barnehager.
3. Barn med lovbestemt rett til barnehageplass prioriteres.
4. Barnegruppens sammensetning med hensyn til kjønn og alder.
5. Hvorvidt søsken går i barnehagen.
6. Barnets behov for barnehageplass.
7. Geografisk nærhet til barnehagen.
8. Foreldrenes interesse for Steinerpedagogikk.
9. Foreldrenes vilje til aktiv medvirkning i barnehagen gjennom dugnadsarbeid og
    liknende.