Salamanderskogen barnehage

Klikk for stort bilde 

Privat barnehage
Fjellveien 31
1458 Fjellstrand
Tlf: 984 50 862


E-post: post@salamanderskogenbarnehage.no
Hjemmeside: www.salamanderskogen.barnehage.no

Kontaktperson: Helene Ekensteen

Åpningstider:                  Alder på barna:               Antall plasser:
07:30 - 16:30                          1 - 6 år                         24 

 

Om Salamanderskogen:

Salamanderskogen barnehage SA er en privat foreldredrevet 1 avdelings barnehage. I praksis organiserer vi oss som to avdelinger. Ekornstua for opptil 6 barn under 3 år og Skogstua for opptil 18 barn over 3 år. Totalt 28 ekvivalenter. Personalgruppen består av 3 barnehagelærere, to barne- og ungdomsarbeidere og to pedagogiske medarbeidere.

Vi holder til på Fjellstrand nær skog og sjø. I skogen har barnehagen en fantastisk trelavvo som blir som en avdeling utenfor barnehagen. Der er vi flere ganger i uken hele året. Vi er opptatt av natur/miljø - musikk/dans - lek.

 Vi kan tilby:

 • Liten barnehage hvor det er lett og ha kontakt med alle.
 • Egen småbarnsavdeling med liten gruppe. Barna sover inne med tilsyn.
 • Egen lavvo (i tre) med ovn inne og bålplass ute. Mulighet til å bruke hele året.
 • Skog, sjø og varierte turmål i umiddelbar nærhet.
 • Personalgruppe med solid faglig kompetanse.
 • Variert personalgruppe i forhold til alder og kjønn.
 • Personalgruppe med mye humor, fleksibilitet, kreativitet og positiv innstilling.
 • Nærhet til buss, positivt for pendlere.

 

Ferier:
Salamanderskogen er stengt mellom jul og nyttår, påskedagene og sommerstengt i 4 uker (De 3 siste ukene i juli og den første uken i august). Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året, vi prøver å ha de samme planleggingsdagene som Fjellstrand skole. Endringer blir varslet i god tid.

 

 

Satsingsområder:

 • Naturglede
 • Sosial kompetanse - Kunsten og omgås hverandre.​ 

 

Opptakskriterier

 1. Jfr. Barnehageloven § 13 skal barn med nedsatt funksjonsevne ha rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Dette forutsetter at vi kan tilrettelegge lokalene til barnets funksjonsevne.
 2. Rekrutteringstiltak for å få tilfredsstillende bemanning i barnehagen. Her kalt: personalplass
 3. Søsken av barn som har plass i barnehagen
 4. Barn i Fjellstrand skolekrets
 5. Alder- og kjønnssammensetning i barnehagen