Salamanderskogen barnehage

Hjerte - Klikk for stort bilde

Privat barnehage
Fjellveien 31
1458 Fjellstrand
Tlf: 984 50 862


E-post: post@salamanderskogenbarnehage.no
Hjemmeside: www.salamanderskogen.barnehage.no

Åpningstider:                  Alder på barna:               Antall plasser:
07:30 - 16:30                          1 - 6 år                         24 

Ferier:
Salamanderskogen er stengt mellom jul og nyttår, påskedagene og sommerstengt i 4 uker (De 3 siste ukene i juli og den første uken i august). Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året, vi prøver å ha de samme planleggingsdagene som Fjellstrand skole. Endringer blir varslet i god tid.

Satsingsområder:
Vi ønsker å være delaktig i å gi barna en god barndom og en god start på livet! I barnehagen skal barna oppleve trygghet, omsorg og anerkjennelse. Barna skal få oppleve glede ved å være sammen med andre og utvikle gode relasjoner til barn og voksne. Hvert enkelt barn skal kjenne tilhørighet og knytte viktige og gode vennskapsbånd. Vennskap er svært viktig for barn og vi skal legge til rette for at alle barn opplever vennskap i vår barnehage.

Prioritering:
· Barn med nedsatt funksjonsevne innen for Fjellstrand skolekrets.
· Søsken
· Barn i Fjellstrand skolekrets
· Alderssammensetning i barnehagen
· Personalplass

Opptakskriterier

  1. Jfr. Barnehageloven § 13 skal barn med nedsatt funksjonsevne ha rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Dette forutsetter at vi kan tilrettelegge lokalene til barnets funksjonsevne.
  2. Rekrutteringstiltak for å få tilfredsstillende bemanning i barnehagen. Her kalt: personalplass
  3. Søsken av barn som har plass i barnehagen
  4. Barn i Fjellstrand skolekrets
  5. Alder- og kjønnssammensetning i barnehagen
Fant du det du lette etter?