Fjordvangen barnehage

Fjordvangen barnehage - Klikk for stort bilde

Privat barnehage
Fjordvangen 36
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 32 04
E-post: fj-barn@online.no
Hjemmeside: http://www.fjordvangen.no/

Kontaktperson: Maria Ormseth

Åpningstider:    Alder på barna:    Antall plasser:

07:00 - 17:00                                 0 - 6 år                                     62

 

Ferier:

Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager. Onsdag før skjærtorsdag holdes stengt. Det er sommerstengt de to siste ukene i juli. I romjulen er åpningstiden 08.00 - 16.00 Det er avsatt fem planleggingsdager for de ansatte pr. barnehageår.

 

Satsingsområder:

Vi legger stor vekt på leken og har et mål om at alle barn opplever å være i lek med andre. Vi prioriterer uteliv og har egen gapahuk. I malehuset vårt utfolder seg barna sammen med vår fagarbeider som har spesialkompetanse innen uttrykkspedagogikk. Vi har egen spesialpedagog.

 

Opptakskriterier: 

- Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen
  jfr. Lov om barnehager § 13. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om
  barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 - 4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet vedd opptak i barnehagen.

- Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning m.h.t. alder og kjønn som sikrer forsvarlig drift.

- Barn av ansatte i barnehagen etter retningslinjer fastsatt av eierstyret.

- Barn av representanter i eierstyret.

- Søsken av barn eller barn som tilhører samme husstand som barn, som går i barnehagen.

- Barn av familier bosatt i Fjordvangen området.

- Barn fra Nesodden Kommune, med prioritet innenfor Berger Skolekrets.

- Barn fra andre kommuner.

 

Kart