Ellingstad barnehage

Ellingstad barnehage - Klikk for stort bilde Ellingstad barnehage

Privat barnehage
Bleksliveien 210
1458 Fjellstrand
Tlf: 66 91 06 92
E-post: styrer@ellingstadbhg.no
Hjemmeside: www.ellingstad.barnehage.no

Kontaktperson: Runa Kjensli

Åpningstider:      Alder på barna:      Antall plasser:

07:15 - 16:45                                 0 - 3 år                                     9
07:15 - 16:45                                 3 - 6 år                                     24 

 

Ferier:

Barnehagen holder stengt i romjula og tre dager i påskeuka (dette bruker personalet til avspasering). Fem planleggingsdager er fordelt utover året; to i forbindelse med oppstart etter sommerferien og en etter juleferien, de to andre er lagt sammen med kommunens plandager vår og høst. I juli har barnehagen stengt 4 uker til ferieavvikling for både personalet og barna.


Satsingsområder: 

Hos oss får barna oppleve en aktiv, sunn og morsom hverdag, fylt med lek, læring og friluftsliv. Vi ønsker å gi barna rom nok i hverdagen til at de kan være med å påvirke aktiviteter og lek, samtidig som vi skal gi de muligheter til å få nye inntrykk, opplevelser og erfaringer, både inne og ute i friluft. Vi ønsker at barnehagen skal være et sted hvor barna får en god sosial og faglig utvikling, og hvor barnas beste blir ivaretatt. Vi ønsker at barna skal få oppleve glede ved å være sammen med andre og at hverdagen i barnehagen oppleves som en positiv, trygg, spennende, kunnskapsrik og morsom tid for både barn, personale og foreldre. 

 

Opptakskriterier:

1. Barn innunder barnehagelovens § 13 og lov om barnevernstjenester § 4-12
    og § 4-4.
2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
3. Barn bosatt i Fjellstrand og Bjørnemyr skolekrets.

 

Kart: