Nyheter om barnehage
Hånd-dukker


Foto MMB

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalpris for foreldrebetaling. Maksimalprisen for 100 % plass pr. måned, økes fra kr. 3.040,- til kr. 3.135,- fra januar 2020.

Kommunen har ledige barnehageplasser.

 

Når det blir ledige plasser utenom hovedopptaket, blir de offentliggjort på internett via kommunens forside, på siden for nyheter for barnehagene og under menypunktet ledige barnehageplasser.

Liten jente som danser i løvetanneng

Alle med rett til plass har nå fått ett tilbud om barnehageplass til høsten. Alle ønsker har ikke blitt oppfylt på grunn av mange søkere til enkelte barnehager og områder. Når hovedopptaket nå avsluttes er det likevel flere barnehager som har ledige plasser og det er nå muligheter for å endre inneværende søknad. Det vil etterhvert komme en oversikt på kommunens hjemmeside over ledige plasser slik at de som ønsker det, kan søke på disse plassene. 

                                                                                                                    

Fristen for å søke barnehageplass i barnehageåret 2019/2020 er nå gått ut. Det vil si at det ikke er mulig å endre barnehagevalg i allerede innsendte søknader. Kommunen vil ikke behandle søknader som er innkommet etter fristen før hovedopptaket er avsluttet i mai/juni. 

 

Første tilbudsbrev går ut 8.mars. Alle søkere vil ikke få svar i første runde. Det betyr ikke at 1.valget er tapt. Det blir flere runder da bytte av barnehage frigjør nye plasser.

 

I år er det 347 søkere som er litt færre enn i 2018. Enkelte barnehager mottar mange søknader og noen vil muligens ikke få sitt ønske om en spesiell barnehage oppfylt. Alle som har rett på plass, kommer til å få et tilbud så nær opp til foreldrenes ønsker som mulig.

 

 

 

Kommunen er pålagt tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne slik at barnet sikres et likeverdig tilbud. Du kan søke kommunen om individuell tilrettelegging.  

 

For å fylle ut skjema, bør du samarbeide med barnehagen barnet har plass i. Søknadsfristen er 4. mars 2019.

 

Ved tilflytting eller om behov oppstår ellers i året, fattes vedtak løpende. 

 

Søknadsfristen for hovedopptak til barnehageplass (ny plass, eller bytte av barnehage) med oppstart etter 1. august 2019 er

1.mars kl. 24.00.

 

De som allerede har en søknad inne, kan logge inn på «Min Side» i oppvekstportalen og endre/godkjenne eksisterende søknad. Den vil ha navnet ventelisteoppdatering. Den vil da bli med i hovedopptaket.

Hvilken barnehage lønner det seg å søke plass i?

Informasjon om den enkelte barnehage finnes på kommunens nettsider og i Oppvekstportalen. For utfyllende informasjon om den enkelte barnehage, bør du kontakte barnehagens styrer/eier direkte. Styrene er de som best har oversikt over mulig kommende plasser.

Kommunen sentralt gir ikke råd om hvilken barnehage det lønner seg å søke plass i.

Hånd-dukker


Foto MMB

I denne artikkelen finner du ofte stilte spørsmål om barnehageplass. Du finner også lenke med telefonnummer til kommunens barnehager og opplysninger om telefontid til kommunen sentralt.

Barn leker.

 

Det er fortsatt en del av søkerne som ikke har fått svar etter opptaksmøtet 05.04 og som heller ikke får svar før de blir tilbudt barnehageplass. Flere barnehager har ledig plass og vi jobber med å finne den beste løsningen for de som ikke får oppfylt ønsket sitt i denne runden. Vi avslutter ikke hovedopptaket før alle barn med rett har fått plass. Klageretten på tre uker gjelder fra det tidspunkt søkeren mottar svar på søknaden.

 

Administrasjonen sender ut avslagsbrev til søkere uten rett. Disse barna vil fortsatt bli stående på venteliste.

Barn som maler

Fristen for å oppdater barnehagesøknaden går ut i dag 10.01.2018. Det viser seg at mange brev ikke har nådd mottakerne ennå. Ingen søknader vil bli slettet før vi er sikre på at de ikke er aktuelle videre. Dere kan når som helst gå inn og endre valg av barnehager frem til 1.mars.

Kommunen inviterer til informasjonsmøte om etablering av midlertidige barnehageplasser 7. juni 2017 kl. 19-20 på Tangenten.

 

Møtet er først og fremst for foreldre med barn som har rett til barnehageplass i årets hovedopptak.