Nyheter om barnehage
Avdeling

Kommunen har ledige barnehageplasser.

 

Når det blir ledige plasser utenom hovedopptaket, blir de offentliggjort på internett via kommunens forside, på siden for nyheter for barnehagene og under menypunktet ledige barnehageplasser.

Liten jente som danser i løvetanneng

Alle med rett til plass har nå fått ett tilbud om barnehageplass til høsten. Alle ønsker har ikke blitt oppfylt på grunn av mange søkere til enkelte barnehager og områder. Når hovedopptaket nå avsluttes er det likevel flere barnehager som har ledige plasser. Det vil etterhvert komme en oversikt på kommunens hjemmeside slik at de som ønsker det, kan søke på disse plassene. 

Hånd-dukker

I denne artikkelen finner du ofte stilte spørsmål om barnehageplass. Du finner også lenke med telefonnummer til kommunens barnehager og opplysninger om telefontid til kommunen sentralt.

Barn leker.

 

Det er fortsatt en del av søkerne som ikke har fått svar etter opptaksmøtet 05.04 og som heller ikke får svar før de blir tilbudt barnehageplass. Flere barnehager har ledig plass og vi jobber med å finne den beste løsningen for de som ikke får oppfylt ønsket sitt i denne runden. Vi avslutter ikke hovedopptaket før alle barn med rett har fått plass. Klageretten på tre uker gjelder fra det tidspunkt søkeren mottar svar på søknaden.

 

Administrasjonen sender ut avslagsbrev til søkere uten rett. Disse barna vil fortsatt bli stående på venteliste.

Småbarn

Du kan søke kommunen om individuell tilrettelegging i form av ekstra bemanning i barnehagen. Du bør samarbeide med barnehagen barnet har plass i om utformingen av søknaden. Tidligere søkte barnehagene på eget initiativ. 

 

 

Søknadsfristen er 23. mars 2018.  

Hånd-dukker

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalpris for foreldrebetaling. Maksimalprisen for 100 % plass pr. måned, økes fra kr. 2.730,- til kr. 2.910,- fra januar 2018.

barn m vogn.jpg

Søknadsfristen for hovedopptak til barnehageplass (ny plass, eller bytte av barnehage) med oppstart etter 1. august 2018 er

1.mars kl. 24.00.

 

De som allerede har en søknad inne, kan logge inn på «Min Side» i oppvekstportalen og endre/godkjenne eksisterende søknad. Den vil ha navnet ventelisteoppdatering. Den vil da bli med i hovedopptaket.

Barn som maler

Fristen for å oppdater barnehagesøknaden går ut i dag 10.01.2018. Det viser seg at mange brev ikke har nådd mottakerne ennå. Ingen søknader vil bli slettet før vi er sikre på at de ikke er aktuelle videre. Dere kan når som helst gå inn og endre valg av barnehager frem til 1.mars.

Småbarn

Kommunen inviterer til informasjonsmøte om etablering av midlertidige barnehageplasser 7. juni 2017 kl. 19-20 på Tangenten.

 

Møtet er først og fremst for foreldre med barn som har rett til barnehageplass i årets hovedopptak.

Barn ligger i ring

Kommunestyret vedtok den 31. mai å etablere en fire-avdelings modulbarnhage på Skoklefallsletta ved innfartsparkeringen. I tillegg opprettes det en en-avdelings barnehage i lokaler tilknyttet Bjørnemyr skole. 

 

Etableringen av ny barnehage vil sikre alle barn med rett til plass et tilbud i høst. Plassene som tilbys vil være forsvarlig godkjente barnehageplasser.

Fant du det du lette etter?