Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Barnehagens visjon

Visjon:

«Jeg bærer en bit av ditt liv i mine hender»

Vestsiden har valgt å ha en visjon som tar opp i seg det mest grunnleggende i relasjonen mellom mennesker – hvordan vi ser og tar vare på hverandre. Det å jobbe i barnehagen innebærer å påta seg et stort ansvar for andre menneskers livskvalitet – her og nå og i fremtiden.

I alle møter mellom barnet og den voksne kan barnet gå videre med større tro på seg selv og verden. Barnet skal vite at det er verdifullt. Visjonen handler derfor ikke bare om spesielle fagfelt eller satsningsområder. Den beskriver en grunnleggende holdning som griper inn i alt vi gjør fra vi sier velkommen om morgenen til vi tar farvel på ettermiddagen.
Visjonen gjelder ikke bare barna. Alle som kommer i kontakt med Vestsiden barnehage skal kunne bekrefte at de blir møtt med vennlighet og respekt enten de er foreldre, ansatte, om de leverer mat eller nye gulvmatter, er studenter eller besteforeldre, kort sagt: om de heter kong Salomo eller Jørgen hattemaker.
Visjonen er sterkt inspirert av den danske filosofen Knud Løgstrup. Han snakker om at vi i alle møter med andre mennesker bærer på et ansvar for dette mennesket den tid møtet varer. Vi har alltid mulighet til å gjøre godt om det så bare er å møte en annens øyne idet man passer hverandre på bussholdeplassen.
Visjonen er skrevet med et «jeg» i stedet for et «vi». Dette er for å tydeliggjøre at ansvaret for den andre først og fremst er personlig.