Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Huskestua Vestsiden barnehage

Sjørøverskute - Klikk for stort bilde

 

VELKOMMEN TIL AVD. HUSKESTUA

Huskestua er en småbarns avdeling med 9 barn i alder 1-3 år. Vi er tre voksne, en pedagogiskleder, to assistenter og en støttepedagog i 80% stilling, akkurat nå.

Huskestua - Klikk for stort bilde

Vi har språk/barnelitteratur og natur/bevegelse som hoved temaer på vår avdeling. Vi jobber med dette gjennom fastlagte temaer i ukeplanen som bokgrupper, tur i nærmiljø og utelek, samlingstund med snakkepakke, og gym i barnehagen.

 

Når barna starter hos oss blir dette de aller første møte med barnehagelivet. Det er derfor viktig for oss å skape trygge rammer for dem, slik at barn og foreldre finner det bekvemt med den ny situasjonen i tilvennings perioden og får tilit til oss voksne på avdelingen. Vi jobber for å ha daglig samtaler i levering og hente situasjoner. Og vi er åpen for positive og negative tilbakemeldinger for å kunne drøfte ulike saker som f.eks. hverdagslivet i barnehagen, utfordringer som soving, mat, aktiviteter,lek og annet som kan være viktig for begge parter å samarbeide om.

 

Barn på Huskestua er hos oss for å få omsorg, varme, oppmerksomhet og en utviklende plass der barna kan utfolde seg fysisk og sosialt sammen med andre barn og voksne.

 Liste : Ansatte avdeling Huskestua Vestsiden barnehage