Om Vestsiden barnehage

Velkommen til Vestsiden barnehages hjemmeside. Her vil du finne informasjon om oss og hva vi skal gjøre utover året. Er det noe du ikke finner på denne siden kan du sende en e-post til oss så gir vi svar.

 

Vestsiden har opptil 45 barn fordelt på tre Vestsiden barnehage m/ lekestativFoto MMB - Klikk for stort bildeSjørøverskuta i Vestsiden avdelinger:

 

Huskestua, barn i alderen 1 - 3 år

Trollstua, barn i alderen 3 - 6 år

Kråkereiret, barn i alderen 3 - 6 år

Vestsiden barnehage

Foto MMB - Klikk for stort bilde

Vestsiden barnehage ligger i Myrlia på Alvern. I våre nærmeste omgivelser finner en store områder med tett bebyggelse, en ungdomsskole og samtidig kort veg til skog og mark og til stranden.

 

Fra og med barnehageåret 2014/2015 har vi endret avdelingsstruktur fra trappetrinnsmodell til småbarns- og storebarnsavdelinger. Huskestua har barn i alderen 1-3 år mens Kråkereiret og Trollstua har barn i alderen 3-6 år. Med den nye organiseringen følger også noen nye arbeidsformer. Det blir et tett samarbeid mellom Kråkereiret og Trollstua og de vil utgi felles periodeplan for hele barnehageåret. Vi vil også ha aldersdelte grupper 1-2 ganger pr. uke (les mer om dette nedenfor). Vi har videreført målene fra utviklingstrappen og tilpasset disse for de nye avdelingene. Disse finner du i årsplanen.

 

 

Aldersdelte grupper:

Vi ser det som en verdi at de barna som er jevnaldrende får egne aktiviteter og felles opplevelser. Tidligere ble dette ivaretatt naturlig da alle barn på samme alder alltid gikk på samme avdeling. Med den nye avdelingsstrukturen må dette planlegges noe mer. Aldersdelte grupper er en av metodene vi bruker for å sikre dette. 1-2 ganger pr uke møtes de jevnaldrende til aktiviteter på tvers av avdelingene og har tilrettelagte aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene. Planer for gruppene gis til foreldrene fortløpende. I tillegg til dette er det åpne dører mellom alle avdelinger frem til 09.30 hver dag og i utetiden er alle barna på felles område (unntatt Huskestua som har et skjermet lekeområde).

 

Barnehagens visjon:

"Jeg bærer en bit av ditt liv i mine hender"

 

Les mer om vår visjon

Barnehage Vestsiden

Åpningstider

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.00 - 17.00. Lørdager er barnehagen stengt.                 

 

Barnehagen har stengt alle helligdager. Julaften i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i påskeuken er ikke helligdager, men barnehagen har stengt


Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.


(Kilde: Vedtekter for Nesoddens kommunale barnehager)

 

Plandager:

Fredag 7. sept. 2018

fredag 2. nov. 2018

Onsdag  2. jan. 2019

Mandag 11. mars 2019

Fredag 31. mai 2019

Beliggenhet

Adresse:
Vestsiden barnehage
Myrlia 2       
1453 Bjørnemyr
Tlf: 66 91 11 83
E-post: vestsiden.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Avdelinger

Vestsiden har opptil 45 barn fordelt på tre avdelinger:

 

Her kan du lese om avdelingene.

Huskestua, barn i alderen 1 - 3 år

Trollstua og Kråkereiret, barn i alderen 3 - 6 år

Kontakt

Adresse:

 

Vestsiden barnehage

Myrlia 2

1453 BJØRNEMYR    

 

Kontakt:

 

Styrer: Lennart Iversen

Telefon Vestsiden: 66 91 11 83

Telefon styrer: 41 90 67 77

e-post: lennart.iversen@nesodden.kommune.no

 

Kontakt avdelingene i Vestsiden:

 

Huskestua: 46 87 80 29

Trollstua: 46 93 96 72

Kråkereiret: 91 86 26 24

Viktige datoer

Her er en liste over viktige datoer for dette barnehageåret.

Viktige datoer og arrangementer - Vestsiden barnehage Barnehageåret 18/19
Dato Måned
11 September
21 September
10 Oktober
13 Desember
14 Desember
Januar
6 Februar
14 Februar
12 April
7 mai
6 juni
Planer

Her kan dere laste ned barnehagens årsplaner og periodeplaner i PDF-format.

 

 

for Huskestua 2018/2019

 

for Kråkereiret og Trollstua 2018/2019

 

Kostholdsplan (DOCX, 17 kB)Vestsiden barnehage

 

 

SU/FAU

SU/FAU Vestsiden barnehage 2018/2019

FAU er foreldrenes talerør inn i barnehagen og tar stadig opp ting på vegne av foreldrene med oss. De har også ansvar for dugnad, pepperkakebakingsdag før jul og sommerfest/avslutning. Leder for FAU stiller også i samarbeidsutvalget sammen med SU-representanten og taler foreldrenes sak overfor eier.

Fordeling av verv i FAU:

 

Lena Simone Jensen - Leder/SU

Mikael Meland

Alexandra Ekornes Brandal

Marius Genser Tveterås Daatland (SU)
 

FAU har også egen postkasse i hver garderobe. De setter stor pris på innspill fra foreldrene. De har også et eget informasjonsskriv som deles ut hvert år til alle foreldre.

 

Politisk representant til SU er fra november 2015: Anita Mydland (AP)

Lover og vedtekter

 

 

Barnehagens satsningsområde:

 

Et godt språkmiljø:

 

Etter noen år med «egenledelse i lek og læring» som satsningsområde ser vi behov for sette fokus på barnehagens språkmiljø. Det betyr ikke at vi ikke lenger skal ha fokus på barnas lekemiljø. Leken er barndommens mest sentrale bestanddel og den viktigste arenaen for læring og utvikling. Dens plass skal ikke reduseres. Når vi nå etablerer nytt satsningsområde er det også med det for øye at leken skal blomstre.

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.» (Rammeplan for barnehager 2017 s. 23).

Et godt språk og god kommunikativ kompetanse er avgjørende ferdigheter for oss mennesker. Nyere forskning peker på at disse ligger til grunn for vår kognitive og sosiale utvikling, samt vår evne til å lære. Språket må komme først. I leken blir dette meget synlig. Barn som mangler ordene eller ikke forstår den kommunikative konteksten de befinner seg i får vanskeligheter. De vet hva de vil uttrykke men finner ikke ordene. Konfliktene i leken reduseres betraktelig når barn går fra å bare handle til og fortelle at «Nå kjørte liksom jeg til butikken».

Språkmiljøets betydning for språkutviklingen blir stadig bekreftet i forskning. Der språket er rikt vil barna profitere på det både sosialt og læringsmessig. Rammeplan for barnehagen legger derfor opp til et allsidig og omfattende arbeid med språkaktiviteter (Rammeplan for barnehager 2017 s. 47-49). Våre tiltak er basert på Rammeplanens målsettinger.

De er:

1. Konkrete språkaktiviteter: Bruk av pedagogiske verktøy som «Snakkepakken», «Språksprell» etc.

2. Bruk av barnelitteratur: Lesegrupper en fast dag i uken. I tillegg skal barnelitteratur være en naturlig del av hverdagen på avdelingene. Vi fortsetter samarbeidet med biblioteket som inspirerer oss med bokbad i barnehagen og nyere og eldre litteratur.

3. Voksne som språkmodeller i hverdagsaktiviteter: Språkarbeid kan ikke isoleres til spesifikke

aktiviteter enkelte dager. Det er i

de daglige samtalene rundt bordet

under måltidet, praten i

garderoben og på stellebordet

mesteparten av språkstimuleringen

finner sted.

 

 

Barnehagens åpningstider:

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.30 - 17.00. Lørdager er barnehagen stengt.

Åpningstider                      Alder på barn                   
07:30 - 17:00                     1-6 år                      

 

Barnehagen har stengt alle helligdager. Julaften i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i påskeuken er ikke helligdager, men barnehagen har stengt

Barnehagen har stengt alle helligdager. Julaften i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i påskeuken er ikke helligdager, men barnehagen har stengt.
Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.


(Kilde: Vedtekter for Nesoddens kommunale barnehager)

 

Plandager:

Fredag 1. sept. 2017

fredag 3. nov. 2017

Mandag  2. jan. 2018

Mandag 12. mars 2018

Fredag 18. mai 2018

Fant du det du lette etter?