Om Vestsiden barnehage


Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.

Lennart Iversen tlf. 41906777

For generelle spørsmål om Korona og barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

 

 

Velkommen til Vestsiden barnehages hjemmeside. Her vil du finne informasjon om oss og hva vi skal gjøre utover året. Er det noe du ikke finner på denne siden kan du sende en e-post til oss så gir vi svar.

 

Vestsiden har opptil 45 barn fordelt på tre Vestsiden barnehage m/ lekestativFoto MMB - Klikk for stort bildeSjørøverskuta i Vestsidenavdelinger:

 

Huskestua, barn i alderen 1 - 3 år

Trollstua, barn i alderen 3 - 6 år

Kråkereiret, barn i alderen 3 - 6 år

Vestsiden barnehage

Foto MMB - Klikk for stort bilde

Vestsiden barnehage ligger i Myrlia på Alvern. I våre nærmeste omgivelser finner en store områder med tett bebyggelse, en ungdomsskole og samtidig kort veg til skog og mark og til stranden.

 

Fra og med barnehageåret 2014/2015 har vi endret avdelingsstruktur fra trappetrinnsmodell til småbarns- og storebarnsavdelinger. Huskestua har barn i alderen 1-3 år mens Kråkereiret og Trollstua har barn i alderen 3-6 år. Med den nye organiseringen følger også noen nye arbeidsformer. Det blir et tett samarbeid mellom Kråkereiret og Trollstua og de vil utgi felles periodeplan for hele barnehageåret. Vi vil også ha aldersdelte grupper 1-2 ganger pr. uke (les mer om dette nedenfor). Vi har videreført målene fra utviklingstrappen og tilpasset disse for de nye avdelingene. Disse finner du i årsplanen.

 

 

Aldersdelte grupper:

Vi ser det som en verdi at de barna som er jevnaldrende får egne aktiviteter og felles opplevelser. Tidligere ble dette ivaretatt naturlig da alle barn på samme alder alltid gikk på samme avdeling. Med den nye avdelingsstrukturen må dette planlegges noe mer. Aldersdelte grupper er en av metodene vi bruker for å sikre dette. 1-2 ganger pr uke møtes de jevnaldrende til aktiviteter på tvers av avdelingene og har tilrettelagte aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene. Planer for gruppene gis til foreldrene fortløpende. I tillegg til dette er det åpne dører mellom alle avdelinger frem til 09.30 hver dag og i utetiden er alle barna på felles område (unntatt Huskestua som har et skjermet lekeområde).

 

Barnehagens visjon:

"Jeg bærer en bit av ditt liv i mine hender"

 

Les mer om vår visjon

 

Barnehage Vestsiden

Åpningstider

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.00 - 17.00. Lørdager er barnehagen stengt.                 

 

Barnehagen har stengt alle helligdager. Julaften i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i påskeuken er ikke helligdager, men barnehagen har stengt


Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.


(Kilde: Vedtekter for Nesoddens kommunale barnehager)

 

Plandager:

Mandag 19. aug. 2019

Fredag 1. nov. 2019

Torsdag  2. jan. 2020

Mandag 9. mars 2020

Fredag 22. mai 2020

Beliggenhet

Adresse:
Vestsiden barnehage
Myrlia 2       
1453 Bjørnemyr
Tlf: 66 91 11 83
E-post: vestsiden.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Avdelinger

Vestsiden har opptil 45 barn fordelt på tre avdelinger:

 

Her kan du lese om avdelingene.

Huskestua, barn i alderen 1 - 3 år

Trollstua og Kråkereiret, barn i alderen 3 - 6 år

Kontakt

Adresse:

 

Vestsiden barnehage

Myrlia 2

1453 BJØRNEMYR    

 

Kontakt:

 

Styrer: Lennart Iversen

Telefon Vestsiden: 66 91 11 83

Telefon styrer: 41 90 67 77

e-post: lennart.iversen@nesodden.kommune.no

 

Kontakt avdelingene i Vestsiden:

 

Huskestua: 46 87 80 29

Trollstua: 46 93 96 72

Kråkereiret: 91 86 26 24

Viktige datoer

Her er en liste over viktige datoer for dette barnehageåret.

Viktige datoer og arrangementer - Vestsiden barnehage
Dato Måned Aktivitet
12 September Foreldremøte
20 September Gullgraving
09 Oktober Høstsuppe
13 Desember Lucia-dagen
19 Desember Nissefest
Januar Ski- og akedag (dato bestemmes av vær og forhold)
6 Februar Samefolkets dag
13 Februar Karneval
03 April Påskefrokost
05 mai Dugnad
11 juni Sommerfest
Planer

Her kan dere laste ned barnehagens årsplaner og periodeplaner i PDF-format.

 

 

for Huskestua 2019/2020

 

for Kråkereiret og Trollstua 2019/2020

 

Kostholdsplan (DOCX, 17 kB)Vestsiden barnehage

 

 

SU/FAU

SU/FAU Vestsiden barnehage 2019/2020

FAU er foreldrenes talerør inn i barnehagen og tar stadig opp ting på vegne av foreldrene med oss. De har også ansvar for dugnad, pepperkakebakingsdag før jul og sommerfest/avslutning. Leder for FAU stiller også i samarbeidsutvalget sammen med SU-representanten og taler foreldrenes sak overfor eier.

Fordeling av verv i FAU:

 

Mikael Meland

Alexandra Ekornes Brandal

Marius Genser Tveterås Daatland

Christina S. Dahl

Anne Vagstein
 

FAU har også egen postkasse i hver garderobe. De setter stor pris på innspill fra foreldrene. De har også et eget informasjonsskriv som deles ut hvert år til alle foreldre.

 

Politisk representant til SU er fra november 2015: Anita Mydland (AP)

Lover og vedtekter

 

 

Barnehagens satsningsområder:

 

Et godt språkmiljø/sosial kompetanse:

Sammen med de øvrige kommunale barnehagene på Nesodden skal Vestsiden barnehage en stund fremover ha språk og sosial kompetanse som satsningsområder. At noen fagområder blir definert som satsningsområde innebærer at vi har særlig fokus på disse gjennom hele barnehageåret og at de innlemmes i alle aktiviteter vi har i løpet av en uke.  Vestsiden har i to år allerede hatt særlig fokus på språk i satsningsområdet «Et godt språkmiljø». Vi vil fortsette med de etablerte arbeidsformene og videreutvikle disse i tillegg til å hele tiden lære oss nye måter å jobbe med dette spennende fagområdet på.  

Nytt i år er altså at sosial kompetanse kommer inn som satsningsområde. Grunnen til det er at et godt utviklet språk og sosial kompetanse klart peker seg ut som de viktigste ferdighetene vi kan hjelpe barnet å utvikle i de første leveårene. Det til nå største forskningsprosjektet som er gjort i Norge på kvalitet i barnehagen (GOBAN) konkluderer også med dette.  

 

 

Et godt språkmiljø 

Hovedmål: 

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.» (Rammeplan for barnehager 2017 s. 23).

 

Våre tiltak: 

 

  • Personalet er språklige forbilder for barna og bidrar til at alle barna er med i samtaler og språklige aktiviteter. 
  • Personalet gir særlig støtte til barn som har sen språkutvikling. 
  • Personalet skal hjelpe alle barn til å delta i lek og sosiale aktiviteter 
  • Faste lesegrupper hver uke 
  • Vestsidens rim- og reglesamling til bruk i samlinger 
  • Snakkepakker: eventyr/fortellinger med figurer og materiell som stimulerer ulike deler av språket. 
  • Språkløyper: Program for faglig utvikling av personalet utviklet av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger 
  • Samarbeid med biblioteket som kommer med nye og eldre bøker til barnehagen 2-4 ganger i året.  

 

Sosial kompetanse 

 

Hovedmål: 

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. 

(Rammeplan for barnehager 2017 s. 23). 

 

Våre tiltak: 

 

·         støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner  

·         samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap  

·         støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger  

·         støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner  

·         forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. 

 

 

 

 

Barnehagens åpningstider:

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.00 - 17.00. Lørdager er barnehagen stengt.

Alder på barn:                 
1-6 år                      

 

Barnehagen har stengt alle helligdager. Julaften i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i påskeuken er ikke helligdager, men barnehagen har stengt


Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.


(Kilde: Vedtekter for Nesoddens kommunale barnehager)

 

 

Plandager:

Mandag 19. aug. 2019

Fredag 1. nov. 2019

Torsdag  2. jan. 2020

Mandag 9. mars 2020

Fredag 22. mai 2020