Samarbeidsutvalget og Foreldrerådets arbeidsutvalg

Jft. Barnehageloven § 4 tredje ledd. "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert."

 

Jfr Barnehageloven § 4 andre ledd. "Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregrupen skaper et godt barnehagemiljø."

 

SU-2017/2018: Utelekeplass - Klikk for stort bilde B. Askautrud

Foreldrerepresentant: Jennie Berg Ludvigsen 

Foreldrerepresentant: Anette Meyer Woll

Personal representant: Nina M Solbakken

Personalrepresentant: Jannecke Wilhelmsen

Eierrepresentant: Ingrid Halbakken (AP)

Personalrepresentant: Jenny Elverum Grini, virksomhetsleder

 

FAU-2017/2018

Leder: Jennie Berg Ludvigsen

Nestleder: Anette Meyer- Woll

Kasserer Fjellstrand: Anette Meyer Woll

Kasserer Håkonskastet: Karoline Stannghov

Dugnadsansvarlig Fjellstrand: Anette Meyer Woll

Dugnadsansvarlig Håkonskastet: Hilde Ludt

Medlem: Molgorzata Janas

Medlem: Susanne Følstad

Medlem: Therese Stenrud
 

Fant du det du lette etter?