Samarbeidsutvalget og Foreldrerådets arbeidsutvalg

Jft. Barnehageloven § 4 tredje ledd. "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert."

 

Jfr Barnehageloven § 4 andre ledd. "Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregrupen skaper et godt barnehagemiljø."

 

SU-2018/2019: Klikk for stort bilde B. Askautrud

Foreldrerepresentant: Jennie Berg Ludvigsen 

Foreldrerepresentant:

Personal representant: Nina M Solbakken

Eierrepresentant: Ingrid Halbakken (AP)

Personalrepresentant: Jenny Elverum Grini, virksomhetsleder

 

FAU-2018/2019

Leder: Jennie Berg Ludvigsen

Nestleder:

Kasserer: Karoline Stannghov

Dugnadsansvarlig Håkonskastet: Hilde Ludt

Medlem:

Medlem: Susanne Følstad

Medlem: Therese Stenrud
 

Fant du det du lette etter?