Sunnhagen barnehage

Sunnhagen barnehage har 3 avdelinger

 

1 småbarnsavdeling med 14 plasser for barn i alderen 1-3 år.

2 storebarnsavdelinger med 18 plasser for barn i alderen 2-6 år

 

Barnehagens visjon:

"Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede". Visjonen beskriver noe av det viktigste barna opplever i barnehagen. Barn lærer mye av å leke, men leken er først og fremst forbundet med glede. Personalet skaper gode rammer for lek ved blant annet å skape et inspirerende miljø og ved å hjelpe barna med å bygge relasjoner.

Barnehageåret 2018/2019 jobber vi med prosjektet "lek i naturen". Naturen brukes som arena for lek. Vi legger til rette for at barna får gode naturopplevelser gjennom hele året. Barnehagen deltar i et felles humleprosjekt med barnehagene og skolen på Fjellstrand der fokus er å bevare biologisk mangfold.

 

Satsningsområder:

Natur, miljø og teknikk

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Overgang barnehage skole:

Vi legger til rette for en trygg og god overgang mellom barnehage og skole. Det er et godt samarbeid mellom barnehagene i skolekretsene og skolene.

Bjørnemyr: Vi følger programmet "fra barnehage til skole". Det er til sammen 6 skolebesøk der førskolebarn på Nesodden som skal til Bjørnemyr skole møtes.

Barnehage Sunnhagen

Åpningstider

Barnehagen har åpningstid fra 07.00-17.00

I romjulen, påskeuken og offentlige høytidsdager er barnehagene stengt.

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30. Det vil si fra og med 08.07.2019, til og med 26.07.2019. I denne perioden holdes alle de kommunale barnehage stengt.

Alle barn skal i løpet av et kalenderår ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal være sammenhengende, fortrinnsvis i de ukene barnehagen er sommerstengt. Den fjerde ferieuken kan avvikles i sammenheng med jul og påske. Kilde Vedtekter for nesodden kommunale barnehager

 

Planleggingsdager 2018-2019:

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.

 

Fredag 31. august 2018

Fredag 2. november 2018

Onsdag 2. januar 2019

Mandag 11. mars 2019

Fredag 31. mai 2019

Beliggenhet

Sunnhagen barnehage
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr
Tlf: 66 96 62 05
jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no

 

 

 

Kontakt

Sunnhagen barnehage- smalt

Foto MMB - Klikk for stort bilde

Adresse:

Sunnhagen barnehage:
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr

 


Kontakt

Styrer: Ruth Jenny Elverum Grini
Tlf: 66 96 62 05

E-post: jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no

Avdelinger og telefon - Sunnhagen barnehage
Telefon Antall Alder Avdeling
456 15 682 14 1-3 Bamsebo
456 15 197/ 66966208 16 2-6 Gjøkebo
456 15 826 18 3-6 Kråkereiret

Viktige datoer


Her finner du oversikt over viktige datoer for barnehageåret

Årskalender for Sunnhagen 2018- 2019
Aktivitet Dato
Planleggingsdag 31.08.2018
Foreldremøte 13.09.2018
Planleggingsdag 02.11.2018
Trollfest Sunnhagen, Sunnaas 23.11.2018
Luciadagen 13.12.2018
Grøtfest 18.12.2018
Planleggingsdag 02.01.2019
Samefolkets dag 06.02.2019
Karneval 01.03.2019
Ski og akedag Tilpasses værforhold
Planleggingsdag 11.03.2019
Påskefrokost, Sunnaas 10.04.2019
Planleggingsdag 31.05.2019
Sommerfest 05.06.2019
Viktige datoer for barnehageåret 2018-2019

 

SU/FAU

Jft. Barnehageloven § 4 tredje ledd. "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert."

 

Jfr Barnehageloven § 4 andre ledd. "Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregrupen skaper et godt barnehagemiljø."

 

SU-2018/2019:

Foreldrerepresentant: Jennie Berg Ludvigsen 

Foreldrerepresentant: Marianne Lunde Wiik

Personalrepresentant: Siri Myrbraaten

Personalrepresentant: Nina M Solbakken

Eierrepresentant: Ingrid Halbakken (AP)

Personalrepresentant: Jenny Elverum Grini, virksomhetsleder

 

FAU-2018/2019

Leder: Jennie Berg Ludvigsen

Nestleder: Marianne Lunde-Wiik

Medlem: Gosia Bernhardsen

Medlem: Guri Nyhaug

Medlem: Ingeborg Austrått

Medlem: Therese Stenrud

 

Lover og vedtekter

 

Sunnhagen barnehage
Avdelingen på Sunnaas

Avdelingen på Fjellstrand

Sunnhagen barnehage

Foto MMB - Klikk for stort bilde MMB Klikk for stort bilde MRH
Fant du det du lette etter?