Om Sunnhagen barnehage

 

 

Har du spørsmål om korona?

Spørsmål om den enkelte barnehage rettes til leder Jenny Elverum Grini, mobil: 92 05 27 21

For generelle spørsmål om korona og barnehage- og skoledrift, ring mobil: 940 14 401. Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

Om oss:
 

Sunnhagen barnehage har 3 avdelinger

1 småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 1-3 år
1 storbarnsavdeling med 17 barn i alderen 2-6 år
1 storbarnsavdeling med 16 barn i alderen 2-6 år

 

Barnehagens visjon:

"Lek, vennskap og språkglede med inspirerende voksne til stede". Visjonen beskriver noe av det viktigste barna opplever i barnehagen. Lek og sosiale relasjoner. Barn lærer mye av å leke og kommunisere med hverandre, men leken er først og fremst forbundet med glede. Personalet skaper gode rammer for lek ved blant annet å skape et inspirerende miljø og ved å hjelpe barna med å bygge relasjoner og bruke språket aktivt i samspillet. 

 

Satsningsområder:

Livsmestring og helse gjennom gode ferdigheter i kommunikasjon og sosialt samspill. Dette er et felles satsningsområde for de kommunale barnehagene. 

Det er en klar sammenheng mellom barns språklige- og sosiale kompetanse og hvordan de lykkes senere i livet. Positive opplevelser sammen med tilstedeværende voksne og barn fremmer trivsel og livsglede her og nå. Det kan også bidra til at barna får erfaringer som gjør at de lettere tåler opp og nedturer.

Fra 2019- 2020 hadde barnehagen satsning på språkutvikling og sosial kompetanse. Dette videreføres, men nå med et overordnet fokus på livsmestring og helse.

De kommunale barnehagene har inngått et samarbeid med Regional Ordning for Kompetanseutvikling (Rekomp). Personalets kunnskap skal videreutvikles. Barnehagen har i samarbeid med Rekomp valgt pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte for videreutvikling av egen praksis. Pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte åpner for kritisk refleksjon over egen praksis der målet er å videreutvikle personalets syn på barn, læring og på kunnskap.

 

Overgang barnehage skole:

Vi legger til rette for en trygg og god overgang mellom barnehage og skole. Det er et godt samarbeid mellom barnehagene i skolekretsene og skolene.

Vi følger programmet "fra barnehage til skole". Det er til sammen 5 skolebesøk. Her møtes de barna fra de ulike barnehagene på Nesodden som skal begynne på skolen.
 

Barnehage Sunnhagen

Beliggenhet

Sunnhagen barnehage
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr
Tlf: 66 96 62 05
jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no

 

 

 

Avdelinger

Sunnhagen barnehage har 3 avdelinger

Bamsebo - 12 barn, 1-3 år.

 

Kråkereiret - 17 barn, 2-6 år.

 

Gjøkebo - 16 barn, 2-6 år.

 

 

 

  

Kontakt

Sunnhagen barnehage- smalt

Foto MMB - Klikk for stort bilde

Adresse:

Sunnhagen barnehage:
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr

 


Kontakt

Sunnhagen barnehage tlf. 66966205

Styrer: Mona Betzy Hansen
 

 

Avdelinger og telefon - Sunnhagen barnehage
Avdelinger og telefon - Sunnhagen barnehage
Telefon Antall Alder Avdeling
456 15 682 12 1-3 Bamsebo
456 15 197 16 2-6 Gjøkebo
456 15 826 17 2-6 Kråkereiret

Viktige datoer


Her finner du oversikt over viktige datoer for barnehageåret

Årskalender for Sunnhagen 2020-2021
Årskalender for Sunnhagen 2020-2021
Aktivitet Dato
Planleggingsdag 14.08.2020
Planleggingsdag 17.082020
Foreldremøte 16.09/21.09/23.09
Planleggingsdag 30.10.2020
Trollfest
Luciadagen 13.12.2020
Grøtfest 18.12.2020
Solsnu 21.12.2020
Samefolkets dag 06.02.2021
karneval 19.02.2021
Ski og akedag Tilpasses værforhold
Planleggingsdag 15.03.2021
Påskefrokost 24.03.2021
Planleggingsdag 14.05.2021
Sommerfest
Viktige datoer for barnehageåret 2018-2019

 

SU

Jft. Barnehageloven § 4 tredje ledd. "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert."

 

Jfr Barnehageloven § 4 andre ledd. "Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregrupen skaper et godt barnehagemiljø."

 

SU-2020/2021:

Foreldrerepresentant: Marianne Wik Lunde 

Foreldrerepresentant: Jennie Marie Haven Berg 

Vara foreldrerepresentant: Ingeborg Guttormsgaard Austrått

Personalrepresentant: Rita Sandnes

Personalrepresentant: Nina M Solbakken

Eierrepresentant: Silja Solem (nøytral)

Personalrepresentant: Jenny Elverum Grini, virksomhetsleder

 

 

Priser barnehage 2021

 

Ikke mva-pliktige satser

2021

Grunnlag

Makspris Ordinær sats

 3 230 

Per måned

Makspris Søsken 1 (30%)

 2 261 

Per måned

Makspris Øvrige søsken (50%)

 1 615 

Per måned

Kost

            390

Per måned

Redusert betaling

 ** 

Per måned

Gebyr ved for sen henting per påbegynte time, deretter halv sats per påbegynt time

            411

Per gang

Lover og vedtekter