Sunnhagen barnehage med avdeling Fjellstrand

 

Sunnhagen barnehage har 4 avdelinger, 3 på Sunnaas og 1 på Fjellstrand: 

 

1 småbarnsavdeling med 14 plasser for barn i alderen 1-3 år.

1 blandet gruppe med 24 ekvivalenter for barn i alderen 1-6 år.

2 storebarnsavdelinger med 18 plasser for barn i alderen 2-6 år

 

Barnehagen har avdelinger på to ulike lokaliteter. Søkere kan bli tilbudt plass på begge stedene.

Søkere som har et spesifikt ønske om at barna skal gå i Sunnhagen barnehage, avdeling Fjellstrand, kan skrive dette i siste merknadsfeltet ved søknad om barnehageplass. Søkere som ikke markerer noe i merknadsfeltet, blir vurdert begge steder.

Kommunen vil, så langt det er mulig, forsøke å imøtekomme søkernes ønske. Tildeling av plass i kommunale barnehager foretas for øvrig i henhold til vedtekter for kommunale barnehager § 4 Opptak av barn og § 5 Opptakskriterier.

 

Barnehagens visjon:

"Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede". Visjonen beskriver noe av det viktigste barna opplever i barnehagen. Barn lærer mye av å leke, men leken er først og fremst forbundet med glede. Personalet skaper gode rammer for lek ved blant annet å skape et inspirerende miljø og ved å hjelpe barna med å bygge relasjoner.

Barnehageåret 2017/2018 jobber vi med prosjektet "lek i naturen". Naturen brukes som arena for lek. Vi legger til rette for at barna får gode naturopplevelser gjennom hele året. Barnehagen deltar i et felles humleprosjekt med barnehagene og skolen på Fjellstrand der fokus er å bevare biologisk mangfold.

 

Satsningsområder:

Natur, miljø og teknikk

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Overgang barnehage skole:

Vi legger til rette for en trygg og god overgang mellom barnehage skole. Det er et godt samarbeid mellom barnehagene i skolekretsene og skolene.

Bjørnemyr: Vi følger programmet "fra barnehage til skole". Det er til sammen 6 skolebesøk der førskolebarn på Nesodden som skal til Bjørnemyr skole møtes.

Fjellstrand: Vi følger programmet "fra eldst til yngst". Det er til sammen 6 skolebesøk. Det er også felles månedlige turer for førskolebarn som skal til Fjellstrand skole.

 

Barnehage Sunnhagen

Åpningstider

De kommunale barnehagene er åpent hverdager fra 07.30-17.00 - Avdeling Sunnhagen har åpningstid fra 07.00-16.30.

I romjulen, påskeuken og offentlige høytidsdager er barnehagene stengt.

Under ferieavviklingen i juli er det kun en eller to kommunale barnehager som holder åpnet. Sommeren 2017 gjelder dette ukene 28,29,30.

 

Alle barn skal i løpet av et kalenderår ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal være sammenhengende, fortrinnsvis i de ukene barnehagen er sommerstengt. Den fjerde ferieuken kan avvikles i sammenheng med jul og påske. Kilde Vedtekter for nesodden kommunale barnehager

 

Planleggingsdager 2017-2018:

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.

 

1. september 2017

3. november 2017

2. januar 2018

12. mars 2018

18. mai 2018

Beliggenhet

Sunnhagen barnehage
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr
Tlf: 66 96 62 05
jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no

 

Sunnhagen barnehage

Fjellveien 15

1458 Fjellstrand

Tlf: 66 96 61 75

jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no

 

 

Avdelinger

Sunnhagen barnehage har fire avdelinger, 3 på Sunnaas og 1 på Fjellstrand Grendehus.

Bamsebo - 14 barn, 1-3 år.

 

Kråkereiret - 18 barn, 2-6 år.

 

Gjøkebo - 16 barn, 3-6 år.

 

Fjellstrand - 18 barn, 1-6 år.

Litt om avdelingen.

 

  

Kontakt

Sunnhagen barnehage- smalt

Foto MMB - Klikk for stort bilde

Adresse:

Sunnhagen barnehage:
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr
 

Avdeling Fjellstrand
Fjellveien 15
1458 Fjellstrand


Kontakt

Styrer: Ruth Jenny Elverum Grini
Tlf: 66 96 62 05

E-post: jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no

Telefon Antall Alder Avdeling
456 15 682 14 1-3 Bamsebo
66 96 62 08 16 2-6 Gjøkebo
66 96 62 07 18 3-6 Kråkereiret
66 96 61 75 18 1-6 Fjellstrand

Viktige datoer


Her finner du oversikt over viktige datoer for barnehageåret

Årskalender for Sunnhagen 2017 - 2018
Aktivitet Dato
Planleggingsdag 01.09.2017
Foreldremøte Fjellstrand 25.09.2017
Foreldremøte Sunnaas 27.09.2017
Planleggingsdag 03.11.2017
Trollfest Sunnhagen, Sunnaas 30.11.2017
Luciadagen 13.12.2017
Planleggingsdag 02.01.2018
Grøtfest 19.12.2017
Samefolkets dag 06.02.2018
Karneval 14.02.2018
Ski og akedag Tilpasses værforhold
Planleggingsdag 12.03.2018
Påskefrokost, Sunnaas 20.03.2018
Påskefrokost, Fjellstrand
Planleggingsdag 18.05.2018
Sommerfest, Sunnaas 07.06.2017
Sommerfest, Fjellstrand
Viktige datoer for barnehageåret 2017-2018

 

SU/FAU

Jft. Barnehageloven § 4 tredje ledd. "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert."

 

Jfr Barnehageloven § 4 andre ledd. "Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregrupen skaper et godt barnehagemiljø."

 

SU-2017/2018:

Foreldrerepresentant: Jennie Berg Ludvigsen 

Foreldrerepresentant: Anette Meyer Woll

Personal representant: Nina M Solbakken

Personalrepresentant: Jannecke Wilhelmsen

Eierrepresentant: Ingrid Halbakken (AP)

Personalrepresentant: Jenny Elverum Grini, virksomhetsleder

 

FAU-2017/2018

Leder: Jennie Berg Ludvigsen

Nestleder: Anette Meyer- Woll

Kasserer Fjellstrand: Anette Meyer Woll

Kasserer Håkonskastet: Karoline Stannghov

Dugnadsansvarlig Fjellstrand: Anette Meyer Woll

Dugnadsansvarlig Håkonskastet: Hilde Ludt

Medlem: Molgorzata Janas

Medlem: Susanne Følstad

Medlem: Therese Stenrud

Lover og vedtekter

 

Sunnhagen barnehage
Avdelingen på Sunnaas

Avdelingen på Fjellstrand

Sunnhagen barnehage - Klikk for stort bilde MMB Sunnhagen barnehage avdeling Fjellstrand.  - Klikk for stort bilde MRH

 

Fant du det du lette etter?