Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til temaside om koronavirus

Sunnhagen barnehage

Har du spørsmål om stenging/hjemmeundervisning?


Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.

Mona Betzy Hansen tlf. 94014837

For generelle spørsmål om barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 eller 477 98 614
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

 

 

 

 

 

 

Sunnhagen barnehage har 3 avdelinger

 

1 småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 1-3 år

 

1 storbarnsavdeling med 18 barn i alderen 3-6 år

 

1 storbarnsavdeling med 16 barn i alderen 2-6 år

 

Barnehagens visjon:

"Lek, vennskap og språkglede med inspirerende voksne til stede". Visjonen beskriver noe av det viktigste barna opplever i barnehagen. Lek og sosiale relasjoner. Barn lærer mye av å leke og kommunisere med hverandre, men leken er først og fremst forbundet med glede. Personalet skaper gode rammer for lek ved blant annet å skape et inspirerende miljø og ved å hjelpe barna med å bygge relasjoner og bruke språket aktivt i samspillet. 

 

Satsningsområder:

Språk og sosial utvikling er satsningsområder i de kommunale barnehagene. Personalet skal ha god kunnskap om språkutvikling og gi god språkstimulering til alle barn. Personalet skal også støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner.

 

Overgang barnehage skole:

Vi legger til rette for en trygg og god overgang mellom barnehage og skole. Det er et godt samarbeid mellom barnehagene i skolekretsene og skolene.

Vi følger programmet "fra barnehage til skole". Det er til sammen 5 skolebesøk. Her møtes de barna fra de ulike barnehagene på Nesodden som skal begynne på skolen.

 

 

Barnehage Sunnhagen

Åpningstider

Barnehagen har åpningstid fra 07.00-17.00

I romjulen, påskeuken og offentlige høytidsdager er barnehagene stengt.

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30. Det vil si fra og med 06.07.2020, til og med 24.07.2020. I denne perioden holdes alle de kommunale barnehage stengt.

Alle barn skal i løpet av et kalenderår ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal være sammenhengende, fortrinnsvis i de ukene barnehagen er sommerstengt. Den fjerde ferieuken kan avvikles i sammenheng med jul og påske. Kilde Vedtekter for nesodden kommunale barnehager

 

Planleggingsdager 2019-2020:

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året der det holdes stengt:

Mandag 19. august 2019

Fredag 1. november 2019

Torsdag 2. januar 2020

Mandag 09. mars 2020

Fredag 05. juni 2020

Beliggenhet

Sunnhagen barnehage
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr
Tlf: 66 96 62 05
jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no

 

 

 

Avdelinger

Sunnhagen barnehage har 3 avdelinger

Bamsebo - 12 barn, 1-3 år.

 

Kråkereiret - 18 barn, 3-6 år.

 

Gjøkebo - 16 barn, 2-6 år.

 

Litt om avdelingen.

 

  

Kontakt

Sunnhagen barnehage- smalt

Foto MMB - Klikk for stort bilde

Adresse:

Sunnhagen barnehage:
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr

 


Kontakt

Sunnhagen barnehage tlf. 66966205

Styrer: Mona Betzy Hansen
 

 

Avdelinger og telefon - Sunnhagen barnehage
Avdelinger og telefon - Sunnhagen barnehage
Telefon Antall Alder Avdeling
456 15 682 14 1-3 Bamsebo
456 15 197 16 2-6 Gjøkebo
456 15 826 18 3-6 Kråkereiret

Viktige datoer


Her finner du oversikt over viktige datoer for barnehageåret

Årskalender for Sunnhagen 2019-2020
Årskalender for Sunnhagen 2019-2020
Aktivitet Dato
Planleggingsdag 19.08.2019
Foreldremøte 23.09.2019
Planleggingsdag 01.11.2019
Trollfest 27.11.2019
Luciadagen 13.12.2019
Grøtfest 19.12.2019
Solsnu 20.12.2019
Planleggingsdag 02.01.2020
Samefolkets dag 06.02.2020
Karneval 14.02.2020
Ski og akedag Tilpasses værforhold
Planleggingsdag 09.03.2020
Påskefrokost 01.04.2020
Planleggingsdag 05.06.2020
Sommerfest 08.06.2020
Viktige datoer for barnehageåret 2018-2019

 

SU/FAU

Jft. Barnehageloven § 4 tredje ledd. "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert."

 

Jfr Barnehageloven § 4 andre ledd. "Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregrupen skaper et godt barnehagemiljø."

 

SU-2019/2020:

Foreldrerepresentant:

Foreldrerepresentant:

Personalrepresentant: Rita Sandnes

Personalrepresentant: Nina M Solbakken

Eierrepresentant: Ingrid Halbakken (AP)

Personalrepresentant: Jenny Elverum Grini, virksomhetsleder

 

FAU-2018/2019

Leder: Jennie Berg Ludvigsen

Nestleder: Marianne Lunde-Wiik

Medlem: Gosia Bernhardsen

Medlem: Guri Nyhaug

Medlem: Ingeborg Austrått

Medlem: Therese Stenrud

 

Lover og vedtekter