Sunnhagen barnehage med avdeling Fjellstrand

 

Sunnhagen barnehage har 4 avdelinger, 3 på Sunnaas og 1 på Fjellstrand: 

 

1 småbarnsavdeling med 14 plasser for barn i alderen 1-3 år.

1 blandet gruppe med 24 ekvivalenter for barn i alderen 1-6 år.

2 storebarnsavdelinger med 18 plasser for barn i alderen 2-6 år

 

Barnehagen har avdelinger på to ulike lokaliteter. Søkere kan bli tilbudt plass på begge stedene.

Søkere som har et spesifikt ønske om at barna skal gå i Sunnhagen barnehage, avdeling Fjellstrand, kan skrive dette i siste merknadsfeltet ved søknad om barnehageplass. Søkere som ikke markerer noe i merknadsfeltet, blir vurdert begge steder.

Kommunen vil, så langt det er mulig, forsøke å imøtekomme søkernes ønske. Tildeling av plass i kommunale barnehager foretas for øvrig i henhold til vedtekter for kommunale barnehager § 4 Opptak av barn og § 5 Opptakskriterier.

 

Barnehagens visjon:

"Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede". Visjonen beskriver noe av det viktigste barna opplever i barnehagen. Barn lærer mye av å leke, men leken er først og fremst forbundet med glede. Personalet skaper gode rammer for lek ved blant annet å skape et inspirerende miljø og ved å hjelpe barna med å bygge relasjoner.

Barnehageåret 2017/2018 jobber vi med prosjektet "lek i naturen". Naturen brukes som arena for lek. Vi legger til rette for at barna får gode naturopplevelser gjennom hele året. Barnehagen deltar i et felles humleprosjekt med barnehagene og skolen på Fjellstrand der fokus er å bevare biologisk mangfold.

 

Satsningsområder:

Natur, miljø og teknikk

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Overgang barnehage skole:

Vi legger til rette for en trygg og god overgang mellom barnehage skole. Det er et godt samarbeid mellom barnehagene i skolekretsene og skolene.

Bjørnemyr: Vi følger programmet "fra barnehage til skole". Det er til sammen 6 skolebesøk der førskolebarn på Nesodden som skal til Bjørnemyr skole møtes.

Fjellstrand: Vi følger programmet "fra eldst til yngst". Det er til sammen 6 skolebesøk. Det er også felles månedlige turer for førskolebarn som skal til Fjellstrand skole.

 

Barnehagens åpningstider:

De kommunale barnehagene er åpent hverdager fra 07.30-17.00 - Avdeling Sunnhagen har åpningstid fra 07.00-16.30.

I romjulen, påskeuken og offentlige høytidsdager er barnehagene stengt.

Under ferieavviklingen i juli er det kun en eller to kommunale barnehager som holder åpnet. Sommeren 2017 gjelder dette ukene 28,29,30.

 

Alle barn skal i løpet av et kalenderår ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal være sammenhengende, fortrinnsvis i de ukene barnehagen er sommerstengt. Den fjerde ferieuken kan avvikles i sammenheng med jul og påske. Kilde Vedtekter for nesodden kommunale barnehager

 

Planleggingsdager 2017-2018:

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.

 

1. september 2017

3. november 2017

2. januar 2018

12. mars 2018

18. mai 2018

Sunnhagen barnehage
Avdelingen på Sunnaas

Avdelingen på Fjellstrand

Sunnhagen barnehage - Klikk for stort bilde MMB Sunnhagen barnehage avdeling Fjellstrand.  - Klikk for stort bilde MRH

 

Fant du det du lette etter?