Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Søskengrupper - Oksval barnehage

Tanken bak søskengrupper er at små og store barn har godt av å vokse opp sammen, som i en søskenflokk. Det ligger mange gode pedagogiske muligheter og utfordringer i vår driftsform. Det gir stort rom for variasjon i utviklings- og funksjonsnivå uten at barnet behøver å føle seg underlegen eller annerledes.

 

Hva er rettferdig, hvem kan få gjøre hva ut ifra ulike forutsetninger, er spørsmål som blir aktualisert i en slik gruppe. Toleranseevnen blir satt på prøve. Opplevelse av seg selv i et fellesskap av barn med ulike forutsetninger og alder, gir gode muligheter for å arbeide med empati, kommunikasjon og relasjon.

 

Vi arbeider for et miljø hvor omsorg for individet er viktig, og hvor felleskapstanken står sentralt.