Om Oksval barnehage med avdeling Blomsterveien

Oksval barnehage - Klikk for stort bilde Kristin Iversen

 


Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.

Anne Heen tlf. 98153622 

 

For generelle spørsmål om Korona og barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

 

Barnehagen eies og drives av Nesodden kommune
Byggeår : 1984.
Antall avdelinger: 3
Antall plasser: 45
Plasser over tre år : 36
Plasser under tre år : 9

Barnehagen er tegnet av arkitektene Salvesen og Adams.
Bestillingen fra Nesodden kommune var en barnehage tilpasset "søskengruppe drift", eller aldersblandede grupper.


I dag har vi 15 barn  i alderen 1- 6 år på hver avdeling. Barnehagen ligger sentralt i Tangenområdet, nært til boligområdet Blåbærstien, skolene og skogen. 

 

Avdeling Blomsterveien Klikk for stort bilde MRH

I august 2014 ble det opprettet en underavdeling til Oksval barnehage i de tidligere barnehagelokalene i Blomsterveien. I dag har vi 20 barn i alderen 1-6 år. 4 barn er under 3 år, og 16 barn er over 3 år.

 

 

Siden barnehagen har avdelinger på to ulike lokaliteter, kan søkere bli tilbudt plass på begge stedene.

 

Søkere som har et spesifikt ønske om at barna skal gå i Oksval barnehage, avdeling Blomsterveien, kan skrive dette i siste merknadsfeltet ved søknad om barnehageplass. Søkere som ikke markerer noe i merknadsfeltet, blir vurdert begge steder.

 

Kommunen vil, så langt det er mulig, forsøke å imøtekomme søkernes ønske. Tildeling av plass i kommunale barnehager foretas for øvrig i henhold til vedtekter for kommunale barnehager § 4 Opptak av barn og § 5 Opptakskriterier.

Barnehage Oksval

Åpningstider

Kl. 07.00 - 17.00.
Barnehagen er stengt i forbindelse med jul og påske. I de tre siste ukene i juli holder vi felles sommeråpning sammen med de andre kommunale barnehagene.

 

Ferie

Alle barn skal ha fire uker ferie.

Vedtekter i Nesodden kommune § 8 gjelder åpningstider og ferie.

 

Plandager 2018-2019

6 og 7. september 2018
02. november 2018


11. mars 2019
31. mai 2019

Barnehagen er stengt disse dagene.

Beliggenhet

Oksval barnehage
Tangen Terrasse 71   
1450 Nesoddtangen

Tlf: 66 96 61 70
E-post: oksval.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Avdeling Blomsterveien
Blomsterveien 11
1450 Nesoddtangen

Tlf.: 91 24 24 41
E-post sendes til Oksval barnehage. 

 

Kontakt

Styrer i Oksval - og blomsterveien barnehage er Anne Heen

Hovednummer til Oksval  og Blomsterveien Tlf: 66 96 61 70

E-post: oksval.barnehage@nesodden.kommune.no

Avdelinger og telefon - Oksval barnehage
Avdelinger og telefon - Oksval barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Blåbærtua 1 - 6 år 15 barn 91649401
Tussebo 1 - 6 år 15 barn 91694962
Bamsebo 1 - 6 år 15 barn 41601423
Blomsterveien 1 - 6 år 20 barn 91 24 24 41
Blomsterveien 91834745

 

Viktige datoer

Viktige datoer i Oksval barnehage 2019 - 2020
Viktige datoer i Oksval barnehage 2019 - 2020
Dato Aktivitet Kommentar
19.08.2019 Planleggingsdag Barnehagen stengt
24. september Foreldremøte Avd. Blomsterveien
26. september Foreldremøte Avd. Oksval
1. november 2019 Planleggingsdag Barnehagen stengt
13. desember Luciamarkering
F.o.m. 24. desember Juleferie Barnehagen stengt
T.o.m. 1. januar Juleferie Barnehagen stengt
13. februar Karneval
9. mars 2020 Planleggingsdag Barnehagen stengt
? Påskefrokost Avdelingene setter dato
12. mai Dugnad
22. mai 2020 Planleggingsdag Barnehagen stengt
5. juni Planleggingsdag Barnehagen stengt
11. juni Sommerfest Avd. Blomsterveien
11. juni Sommerfest Avd. Oksval

 

Planer

 

Årsplan 2018-2019 (pdf)Klikk for stort bildeOksval barnehage 30 år Marianne Skar

 

 

Periodeplanen er felles for alle avdelingene. Vi arbeider med de fellesområdene som er satt opp, men også er det rom og tid til å fordype seg i enkelte områder eller andre temaer som kan bli aktualisert gjennom barna.

 

Alle avdelingene har egne ukeplaner og gjennomføringen av planen vil variere litt fra avdeling til avdeling, alt etter barnegruppens behov.

Tradisjoner og årstidens skiftninger vil også ha sin plass.

Visjon

Sammen i undring, latter, lek og læring

 

Satsingsområde

Språk, tekst og kommunikasjon

Kunst, kultur og kreativitet

 

Tidligere planer

SU/FAU

Barnehagens samarbeidsutvalg

 

Eiers representant: Anne Cathrine Krøvel-Velle (MDG)

Foreldrerepresentant: Pål-Erling Anonsen

Foreldrerepresentant: Lina Wulff Flogstad

Ansattes representant: Sonja Hønsen Johannessen

Ansattes representant: Sigve Kristian Tingvik

Sekretær: Tone Omdal

Barnehagens foreldreutvalg

 

Blåbærtua:Pål Anonensen og Janne Scavenius

Tussebo:Silvia Thorud og Jørgen Waøderhaug Jensen

Bamsebo: Knut Birger Lunde og Kristofer Kalbekken

Blomsterveien:Aino Christensen og Lina Wulff Flogstad

Lover og vedtekter

 

 

 

 

.