Om Oksval barnehage med avdeling Blomsterveien

Oksval barnehage - Klikk for stort bilde Kristin Iversen

Barnehagen eies og drives av Nesodden kommune
Byggeår : 1984.
Antall avdelinger: 3
Antall plasser: 45
Plasser over tre år : 36
Plasser under tre år : 9

Barnehagen er tegnet av arkitektene Salvesen og Adams.
Bestillingen fra Nesodden kommune var en barnehage tilpasset "søskengruppe drift", eller aldersblandede grupper.


I dag har vi 15 barn  i alderen 1- 6 år på hver avdeling. Barnehagen ligger sentralt i Tangenområdet, nært til boligområdet Blåbærstien, skolene og skogen. 

 

Avdeling Blomsterveien Avdeling Blomsterveien barnehage - Klikk for stort bilde MRH

I august 2014 ble det opprettet en underavdeling til Oksval barnehage i de tidligere barnehagelokalene i Blomsterveien. I dag har vi 20 barn i alderen 1-6 år. 4 barn er under 3 år, og 16 barn er over 3 år.

 

 

Siden barnehagen har avdelinger på to ulike lokaliteter, kan søkere bli tilbudt plass på begge stedene.

 

Søkere som har et spesifikt ønske om at barna skal gå i Oksval barnehage, avdeling Blomsterveien, kan skrive dette i siste merknadsfeltet ved søknad om barnehageplass. Søkere som ikke markerer noe i merknadsfeltet, blir vurdert begge steder.

 

Kommunen vil, så langt det er mulig, forsøke å imøtekomme søkernes ønske. Tildeling av plass i kommunale barnehager foretas for øvrig i henhold til vedtekter for kommunale barnehager § 4 Opptak av barn og § 5 Opptakskriterier.

 

Kontaktinformasjon til ansatte i Oksval barnehage

 

 

 

Åpningstider

Kl. 07.30 - 17.00.
Barnehagen er stengt i forbindelse med jul og påske. I de tre siste ukene i juli holder vi felles sommeråpning sammen med de andre kommunale barnehagene.

 

Ferie

Alle barn skal ha fire uker ferie.

Vedtekter i Nesodden kommune § 8 gjelder åpningstider og ferie.

 

Plandager 2017-2018

01. september 2017
03. november 2017

02. januar 2018
12. mars 2018
11. mai 2018

Barnehagen er stengt disse dagene.

 

Visjon

Sammen i undring, latter, lek og læring

 

Satsingsområde

Språk, tekst og kommunikasjon

Kunst, kultur og kreativitet

 

 

.

 

Fant du det du lette etter?