SU/FAU - Samarbeidsutvalget og foreldrenes arbeidsutvalg- Munkestien barnehage

FAU representerer alle foreldrene (Foreldrerådet) i barnehagen.
2 av disse sitter i Samarbeidsutvalget (SU) sammen med 2 ansatterepresentanter.


FAU-representanter  barnehageåret 2017-2018:

Blå  avdeling: Alfredo Jornet-Gil og Peder Lalim (vara)

Grønn avdeling: Ronnie Smith og Janina Lycka (vara)

Rød avdeling: Ole Høiem og Johan Butler Haugen (vara)

Gul avdeling: Sigurd Moskvil Thorsen og Berit Torkildsen (vara)

Roserommet: Marte Næss og Mette Vinter Talberg

Slottet: Espen Rasmussen og Sindre Øvrås

Urtehaven: Gunnar Young og Stefan Rasmussen

SU - Samarbeidsutvalget, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av to representanter fra foreldrene, to fra personalet og en fra eier. Styrer er sekretær. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som vedrører barnehagens innhold og virksomhet bl.a. saker som budsjett, driftsendringer, ny barnehage, årsplan og utnyttelse av inne- og utearealer.

SU kommer sammen for å utveksle informasjon og løse eventuelle konflikter. Det holdes møter etter behov, minumum 2 pr. år.

 

SU-representanter barnehageåret 2017-2018:

- Leder og foreldrerepresentant

Mette Vinter Talberg- foreldrerepresentant

Sigurd Moskvil Thorsen- foreldrerepresentant

Ronnie Smith - foreldrerepresentant

Kari Henriksen- ansatterepresentant

Karina Andresen- ansatterepresentant

Bendik Fjeldstad- politiker representant MDG

Fant du det du lette etter?