Pedagogiske planer - Munkestien barnehage

 

Satsningsområder  2017-2018

Barnehagen har fokus på Fagområdet : Kropp, bevegelse, mat og helse dette barnehageåret.  Vi satser på et sunt og godt kosthold, og er veldig stolt av menyen vår. Vi serverer varm mat opptil 3 ganger i uken, og lager maten fra bunn av. Vi handler økologiske frukt og grønnsaker så langt det lar seg gjøre, og serverer frukt og grønnsaker 2 ganger om dagen.

 

 

Vi er så heldig å ha naturen/skogen  rett utenfor barnehagen, hvor vi går på tur og har ulike aktiviteter avdelingsvis eller  på tvers av avdelingene/ byggene.

 

Tema i år er:  "Du og jeg og vi to", hvor vi har fokus på vennskap, lek og sosial kompetanse.

 

Pedagogiske ledere lager periodeplaner hvor det er mer detaljert hvordan de vil jobbe konkret med satsningsområdet og temaarbeidet.

 

Vi deler i mindre grupper ukentlig, både avdelingsvis og på tvers av avdelingene. Dette er med på å skape samhold, knytte vennskapsbånd og gir barna tid og rom til å fordype seg i lek. Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken og hva vi kan gjøre for å utvikle leken og vennskapene videre. Dette vil vi gjøre gjennom økt fokus på emnet, gjennom felles kursing av hele personalet. Hvordan vi innreder rommene er viktig, vi skal stimulere og inspirere til lek, både inne og ute. Personalet reflekterer sammen på ulike møter hvordan praksis utføres, og om det er ting vi må forbedre 

Fant du det du lette etter?