Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Slottet barnehageåret 2019-2020

Slottet har 18 barn mellom 3 og 6 år.

Vi har mange lekerom hvor barna kan boltre seg på, og et eget rom som blir brukt til smågrupper. Avdelingener er delt inn i lekesoner for barna. 

 

Hos oss legger vi stor vekt på at barna opplever en barnehagehverdag som er trygg, morsom og utfordrende. Slottet skal være et sted der de kan leke, tulle, lære, og få gode relasjoner, både til andre barn og til voksne.

 

På fellesrommet kan barna leke og holde på med ulike formingsaktiviteter og her har vi også fellessamlinger på fredagene sammen med de andre avdelingene. 

 

Vi tror at vi får trygge og glade barn ved å inspirere barna til å gjøre mer av det som gir vår beundring og oppmerksomhet. Gjensidig respekt er viktig for oss.

 

Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med foreldrene slik at barna blir tatt vare på, på en best mulig måte.

 

Vi som jobber på Slottet er:

  • Pedagogisk leder 60%: Gunn Inger Hysvær
  • Pedagogisk leder 40% : Eirik Knudsen Bråthen
  • Barnehagelærer 60%: Eirik Bråten Knudsen
  • Assistent 80%: Trine Sjøberg Hægh
  • Assistent 20%: Karoline Minde
  • Støttepedagog 100%: Bente Krogstad