Roserommet barnehageåret 2019-2020

Roserommet har 18 barn mellom 3 og 6 år.

Vi har flere lekerom hvor barna kan boltre seg på, og ett eget rom som blir brukt til smågrupper. Avdelingen er delt inn i lekesoner for barna.

 

På fellesrommet kan barna leke og holde på med ulike formingsaktiviteter og her har vi også fellessamlinger på fredagene sammen med de andre avdelingene. 

 

Hos oss legger vi stor vekt på at barna opplever en barnehagehverdag som er trygg, morsom og utfordrende. Roserommet skal være et sted der de kan leke, tulle, lære, og få gode relasjoner, både til andre barn og til voksne.

 

Vi tror at vi får trygge og glade barn ved å inspirere barna til å gjøre mer av det som gir vår beundring og oppmerksomhet. Gjensidig respekt er viktig for oss.

 

Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med foreldrene slik at barna blir tatt vare på, på en best mulig måte.

 

 

Vi som jobber på Roserommet er:

Pedagogisk leder 100%: Kari Barlaup Henriksen

Assistent 100%: Monika Karlsen

Assistent 60%: Randi Sigstad

Assistent 40%: Karoline Minde