Om Munkestien barnehage

Munkestien sett fra lekeplassen - Klikk for stort bildeMunkestien barnehage er en kommunal barnehage med 6 avdelinger, fordelt på 2 bygg, for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til på Skoklefall, med  Steinerskolen som nærmeste nabo.Naturen rundt er variert og spennende med gammel skog og turområder. Vi bruker skogen aktivt som læringsarena.

I Munkestien Sør har vi tre avdelinger:

 

I Munkestien Nord har vi barnehageåret 2019-2020 tre avdelinger:    

 

Barnehage Munkestien

Åpningstider

Kl.07.00-17.00

Barnehagen holder stengt julaften, i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i forbindelse med påsken

 

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30

 

Planleggingsdager:

De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt :

 • 6 september 2018
 • 7 september 2018
 • 2 november 2018
 • 11 mars 2019
 • 31 mai 2019
Beliggenhet

Adresse:
Munkestien barnehage  
Hellvikskogvei 2     
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 61 60
E-post: gry.engstad@nesodden.kommune.no

Virksomhetsleder: Gry Engstad

 

Avdelinger

Avdelinger og telefon - Munkestien barnehage
Avdelinger og telefon - Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1 - 3 år 9 barn 66966160
Roserommet 3 - 6 år 18 barn 66966160
Slottet 3 - 6 år 18 barn 66966160
Blå avdeling 1-3 år 12 barn 66966160
Gul avdeling 2-6 år 24 barn 66966160
Grønn avdeling 1-3 år 9 barn 66966160

Kontakt

Virksomhetsleder/styrer: Gry Engstad

Assisterende styrer: Anette Skaslien

Tlf: 66 96 61 60

 

Avdelinger og telefon - Munkestien barnehage
Avdelinger og telefon - Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1 - 3 år 9 barn 66966160
Roserommet 3 - 6 år 18 barn 66966160
Slottet 3 - 6 år 18 barn 66966160
Blå avdeling 1-3 år 12 barn 66966160
Gul avdeling 2-6 år 24 barn 66966160
Grønn avdeling 1-3 år 9 barn 66966160

 

Planer

Satsningsområder  2018-2019

Barnehagen har fokus på Fagområdet : Kunst, kultur og kreativitet dette barnehageåret. 

Nesodden er en kunst og kultur kommune, og vi ønsker i år og satse på fagområdet «kunst, kultur og kreativitet». Dette er også et fagområde vi ønsker å utvikle oss på. Vi har sammen med personalet valgt et dikt vi ønsker å fokusere på . Diktet vil bli brukt for å finne inspirasjon til å jobbe med ulike tema gjennom året.

Vi skal videre jobbe prosjektbasert.  Hvordan vi konkret skal gjøre dette vil komme frem av de ulike avdelingenes månedsplan

Mål for arbeidet:

 • Bli kjent med Nesodden kommune som kunst og kultur kommune
 • Gi barna ulike opplevelser med kunst og kultur i og utenfor barnehagen
 • Gi hvert enkelt barn erfaring med forskjellige estetiske uttrykksformer og materialer.

 

Fokus:

 • Temaorientert; som tar utgangspunkt i et tema som fascinerer og engasjerer barna
 • Prosessorientert; Prosessen og samspillet mellom barna skal være prioritert
 • Deltakerstyrt; pedagogene bruker barnas kunnskaper og måter og tenke og handle på til å lære i fellesskap
 • Den voksne dokumenterer og synliggjør barnas spørsmål, utsagn og forskjellige skapende uttrykk. Dokumentasjonen benyttes som redskap og inspirasjon til å utfordre barn ut ifra hvor de befinner seg i prosessen
 • Fordype seg i et tema sammen med andre, få en dypere kunnskap om og innsikt i noe som engasjerer barna
 • Legge opp til mindre grupper av barn i arbeidet med vekt på samspill og samarbeid mellom barna
 • På prosessen, ikke produktet i prosjektarbeidet.
 • Vi skal jobbe med alle 7 fagområder i løpet av året i prosjektarbeidet

Vi skal skape verdifulle opplevelser for alle barna

 

 

Vi har videre fokus på vennskap, lek og sosial kompetanse.

 

Vi deler i mindre grupper ukentlig, både avdelingsvis og på tvers av avdelingene. Dette er med på å skape samhold, knytte vennskapsbånd og gir barna tid og rom til å fordype seg i lek. Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken og hva vi kan gjøre for å utvikle leken og vennskapene videre. Dette vil vi gjøre gjennom økt fokus på emnet.

Hvordan vi innreder rommene er viktig, vi skal stimulere og inspirere til lek, både inne og ute. Personalet reflekterer sammen på ulike møter hvordan praksis utføres, og om det er ting vi må forbedre.

 

Vi fortsetter å satse på et sunt og godt kosthold, og er stolt av menyen vår. Vi serverer varm mat opptil 3 ganger i uken, og lager maten fra bunn av. Vi handler økologiske frukt og grønnsaker så langt det lar seg gjøre, og serverer frukt og grønnsaker 2 ganger om dagen. Vegetarmat serveres også i løpet av uken.

 

 

 

Vår visjon:

Varme hjerter, åpne sinn

 

Med det mener vi:

 • Alle skal bli sett og hørt
 • Alle skal oppleve god omsorg hver dag
 • Det er aksept for mangfold
 • Vi skal skape trygghet for barna
 • Vi har en god atmosfære på huset
 • Vi respekterer hvert enkelt individ
 • Vi er åpen for utvikling og endring
 • Vi setter barns medvirkning i fokus
 • Vi fokuserer på  humor og glede i lek og læring
FAU/SU

Samarbeidsutvalg- Munkestien barnehage

FAU representerer alle foreldrene (Foreldrerådet) i barnehagen.
2 av disse sitter i Samarbeidsutvalget (SU) sammen med 2 ansatterepresentanter.


FAU-representanter  barnehageåret 2019-2020:

Gul: 

Christine Hoel-Aamodt

Hilde Cotton – vara

Blå:     

Cathrin Zahl

Tom Haugen – vara

Grønn:                

Johan Dyrstad

Kim Andrè Hansen – vara

Slottet:               

Anette Meyer-Woll

Heidi Hustvedt – vara

Roserommet:  

Marcus Knudsen

Martin Sundelius – vara

Urtehaven:       

Sindre Øverås

Ingrid Vilden – vara

SU - Samarbeidsutvalget, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av to representanter fra foreldrene, to fra personalet og en fra eier. Styrer er sekretær. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som vedrører barnehagens innhold og virksomhet bl.a. saker som budsjett, driftsendringer, ny barnehage, årsplan og utnyttelse av inne- og utearealer.

SU kommer sammen for å utveksle informasjon og løse eventuelle konflikter. Det holdes møter etter behov, minumum 2 pr. år.

 

SU-representanter barnehageåret 2019-2020:

Marcus Knudsen (Sør)- foreldrerepresentant

Hilde Cotton (Nord)- foreldrerepresentant

Ingrid Volden (Vara, Sør)- foreldrerepresentant

Christine Hoel Aamodt (Vara Nord- foreldrerepresentant

- ansatterepresentant

- ansatterepresentant

Helene Spørck Sundt Hoel (MDG)- politiker representant

Lover og vedtekter