Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Om Munkestien barnehage

Har du spørsmål om korona?

Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer

Karianne Thorsby Krange Telefon 66 96 61 60

For generelle spørsmål om Korona og barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

Munkestien barnehage er en kommunal barnehage med 7 avdelinger, fordelt på 2 bygg, for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til på Skoklefall, med  Steinerskolen som nærmeste nabo. Naturen rundt er variert og spennende med gammel skog og turområder. Vi bruker skogen aktivt som læringsarena.

I Munkestien Sør har vi tre avdelinger:

 

I Munkestien Nord har vi fire avdelinger:    

 

Barnehage Munkestien

Åpningstider

Kl.07.00-17.00

Barnehagen holder stengt julaften, i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i forbindelse med påsken

 

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30

 

Planleggingsdager 2021-2022 :

De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt : 

 - 30. og 31. august 2021

- 17. november 2021

- 18. mars 2022

- 27. mai 2022

 

Beliggenhet

Adresse:
Munkestien barnehage  
Hellvikskogvei 2     
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 61 60
E-post: karianne.thorsby.krange@nesoddden.kommune.no

Virksomhetsleder: Karianne Thorsby Krange

 

Avdelinger

Avdelinger i Munkestien barnehage
Avdelinger i Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1-3 år 10 barn 66 96 61 60
Roserommet 2-6 år 15 barn 66 96 61 60
Slottet 3-6 år 18 barn 66 96 61 60
Blå avdeling 1-3 år 14 barn 66 96 61 60
Gul avdeling 2-6 år 18 barn 66 96 61 60
Grønn avdeling 1-3 år 14 barn 66 96 61 60
Rød avdeling 2-6 år 18 barn 66 96 61 60

Kontakt

Virksomhetsleder/styrer: Karianne Thorsby Krange, pr. 1.8.21

Assisterende styrer: Benedikte Bølling

Tlf: 66 96 61 60

 

Avdelinger i Munkestien barnehage
Avdelinger i Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1-3 år 10 barn 66 96 61 60
Roserommet 2-6 år 15 barn 66 96 61 60
Slottet 3-6 år 18 barn 66 96 61 60
Blå avdeling 1-3 år 14 barn 66 96 61 60
Gul avdeling 2-6 år 18 barn 66 96 61 60
Grønn avdeling 1-3 år 14 barn 66 96 61 60
Rød avdeling 2-6 år 18 barn 66 96 61 60

 

Planer

Satsningsområder  2021-2022

 

De kommunale barnehagene på Nesodden har for kommende barnehageår valgt  "Språk og sosial kompetanse" som satsningsområder.

"Livsmestring og helse " er en del av satsningsområdene.  Ved å fokusere på disse temaene, så legger vi til rette for å gi barna de kunnskapene og erfaringene de trenger for å bli robuste voksne i framtiden.

Barnehagen har en visjon som er med oss i alt vi gjør: Munkestien - en barnehage i bevegelse. Visjonen handler om at vi ønsker å være stadig utvikling som barnehage. I alle situasjoner vi er sammen med barna tenker vi at alt vi sier og gjør er med på å skape utvikling, kunnskap og erfaringer, for store og små. 

For å jobbe med kommunens satsningsområder, barnehagens profil og visjon, så har vi laget noen mål som vi ønsker å jobbe mot.

 

Mål for arbeidet

Vi ønsker:

  • barn som er nysgjerrige på, og kjenner ansvar og glede over, fenomener rundt seg
  • barn som er livsglade, selvstendige og med god selvfølelse
  • å jobbe for å utjevne sosiale forskjeller, spare miljøet, og som voksne være veiledere for barna på alle arenaer de oppholder seg

 

 

Vi er så heldig å ha naturen/skogen rett utenfor barnehagen, hvor vi går på tur og har ulike aktiviteter avdelingsvis eller på tvers av avdelingene/ byggene. Pedagogiske ledere lager periodeplaner hvor det er mer detaljert hvordan de vil jobbe konkret med satsningsområder og temaarbeid.

 

Vi deler i mindre grupper, både avdelingsvis og på tvers av avdelinger. Dette er med på å skape samhold, knytte vennskapsbånd og gir barna tid og rom til å fordype seg i lek. Vi skal ha fokus på voksenrollen i leken og hva vi kan gjøre for å utvikle leken og vennskapene videre. Hvordan vi innreder rommene og hva slags materiale vi velger, er viktig. Vi skal stimulere og inspirere til lek, både inne og ute.

 

 

 

 

FAU/SU

Samarbeidsutvalg- Munkestien barnehage

FAU representerer alle foreldrene (Foreldrerådet) i barnehagen.
2 av disse sitter i Samarbeidsutvalget (SU) sammen med 2 ansatterepresentanter.


 

FAU-representanter  barnehageåret 2020-2021:

Roserommet: Marie Johansen Vetti

Roserommet vara: Veslemøy Ender Holand

 

Urtehagen: Ingrid Ovedie Volden

Urtehagen vara: Sindre Øverås

 

Slottet: Anette Gabrielsen

Slottet vara: Hanna Maria Hunnestad (nest-leder)

 

Gul: Johan Kaos N. Dyrstad (FAU-leder)
Gul vara: Kathrine Løvberg

 

Rød: Stine Sommer
Rød vara: Marcus Mauricio Knudsen

 

Blå: Janne Nygård
Blå vara: Astrid Linnea Løland Ørbæk

 

Grønn: Anya Sternchen
Grønn vara: Sølvi Eirin Mobakken

 

SU Samarbeidsutvalget, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av to representanter fra foreldrene, to fra personalet og en fra eier. Styrer er sekretær. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som vedrører barnehagens innhold og virksomhet bl.a. saker som budsjett, driftsendringer, ny barnehage, årsplan og utnyttelse av inne- og utearealer.

SU kommer sammen for å utveksle informasjon og løse eventuelle konflikter. Det holdes møter etter behov, minumum 2 pr. år.

 

SU-representanter barnehageåret 2020-2021:

Sør: Ingrid Ovedie Volden

Sør vara: Anette Gabrielsen

 

Nord: Johan Kaos N. Dyrstad

Nord vara: Stine Sommer

 

Helene Spørck Sundt Hoel (MDG)- politiker representant

Priser barnehage 2021

 

Ikke mva-pliktige satser

2021

Grunnlag

Makspris Ordinær sats

 3 230 

Per måned

Makspris Søsken 1 (30%)

 2 261 

Per måned

Makspris Øvrige søsken (50%)

 1 615 

Per måned

Kost

            390

Per måned

Redusert betaling

 ** 

Per måned

Gebyr ved for sen henting per påbegynte time, deretter halv sats per påbegynt time

            411

Per gang

Lover og vedtekter