Om Munkestien barnehage


Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.

Telefon : 66966160

For generelle spørsmål om Korona og barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

 

 

 

Munkestien barnehage er en kommunal barnehage med 6 avdelinger, fordelt på 2 bygg, for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til på Skoklefall, med  Steinerskolen som nærmeste nabo.Naturen rundt er variert og spennende med gammel skog og turområder. Vi bruker skogen aktivt som læringsarena.

 

Barnehagen har fokus på et sunt og godt kosthold. Vi har en egen matgruppe som har ansvar for å utarbeide menyene som alle avdelingene følger. Vi serverer varme retter tre dager i uken, vegetarmat er en del av menyen. Frukt og grønnsaker serveres to ganger daglig. 

I Munkestien Sør har vi tre avdelinger:

 

I Munkestien Nord har vi barnehageåret 2019-2020 tre avdelinger:    

 

Barnehage Munkestien

Åpningstider

Kl.07.00-17.00

Barnehagen holder stengt julaften, i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i forbindelse med påsken

 

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30

 

Planleggingsdager:

De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt :

  •  16 august 2019
  •  19 august 2019
  •  1 november 2019
  •  9 mars 2020
  •  22 mai 2020
Beliggenhet

Adresse:
Munkestien barnehage  
Hellvikskogvei 2     
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 61 60
E-post: gry.engstad@nesodden.kommune.no

Virksomhetsleder: Gry Engstad

 

Avdelinger

Avdelinger i Munkestien barnehage
Avdelinger i Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1-3 år 9 barn 66 96 61 60
Roserommet 3-6 år 18 barn 66 96 61 60
Slottet 3-6 år 18 barn 66 96 61 60
Blå avdeling 1-3 år 12 barn 66 96 61 60
Gul avdeling 2-6 år 24 barn 66 96 61 60
Grønn avdeling 1-3 år 9 barn 66 96 61 60

Kontakt

Virksomhetsleder/styrer: Gry Engstad

Assisterende styrer: Anette Skaslien

Tlf: 66 96 61 60

 

Munkestien barnehage: Avdelinger og telefon - Munkestien barnehage
Avdeling
Alder
Antall
Telefon
Urtehaven
1 - 3 år
9 barn
66966160
Roserommet
3 - 6 år
18 barn
66966160
Slottet
3 - 6 år
18 barn
66966160
Blå avdeling
1-3 år
12 barn
66966160
Gul avdeling
2-6 år
24 barn
66966160
Grønn avdeling
1-3 år
9 barn
66966160

 

Planer

Satsningsområder  2019-2020

 

De kommunale barnehagene på Nesodden har for kommende barnehageår valgt  "Språk og sosial kompetanse" som satsningsområder.

Munkestien barnehage har valgt en egen profil som går på "Livsmestring og helse - mat og kosthold." Ved å fokusere på disse temaene, så legger vi til rette for å gi barna de kunnskapene og erfaringene de trenger for å bli robuste voksne i framtiden.

Barnehagen har en visjon som er med oss i alt vi gjør: Munkestien - en barnehage i bevegelse. Visjonen handler om at vi ønsker å være stadig utvikling som barnehage. I alle situasjoner vi er sammen med barna tenker vi at alt vi sier og gjør er med på å skape utvikling, kunnskap og erfaringer, for store og små. 

For å jobbe med kommunens satsningsområder, barnehagens profil og visjon, så har vi laget noen mål som vi ønsker å jobbe mot.

 

Mål for arbeidet

Vi ønsker:

  • barn som er nysgjerrige på, og kjenner ansvar og glede over, fenomener rundt seg
  • barn som er livsglade, selvstendige og med god selvfølelse
  • å jobbe for å utjevne sosiale forskjeller, spare miljøet, og som voksne være veiledere for barna på alle arenaer de oppholder seg

 

 

Vi er så heldig å ha naturen/skogen rett utenfor barnehagen, hvor vi går på tur og har ulike aktiviteter avdelingsvis eller på tvers av avdelingene/ byggene. Pedagogiske ledere lager periodeplaner hvor det er mer detaljert hvordan de vil jobbe konkret med satsningsområder og temaarbeid.

 

Vi deler i mindre grupper, både avdelingsvis og på tvers av avdelinger. Dette er med på å skape samhold, knytte vennskapsbånd og gir barna tid og rom til å fordype seg i lek. Vi skal ha fokus på voksenrollen i leken og hva vi kan gjøre for å utvikle leken og vennskapene videre. Hvordan vi innreder rommene og hva slags materiale vi velger, er viktig. Vi skal stimulere og inspirere til lek, både inne og ute.

Årsplan for Munkestien 2019/2020 (DOCX, 2 MB)

 

 

 

 

FAU/SU

Samarbeidsutvalg- Munkestien barnehage

FAU representerer alle foreldrene (Foreldrerådet) i barnehagen.
2 av disse sitter i Samarbeidsutvalget (SU) sammen med 2 ansatterepresentanter.


FAU-representanter  barnehageåret 2019-2020:

Gul: 

Christine Hoel-Aamodt.   Hilde Cotton (vara) 

 

Blå:     

Cathrin Zahl.    Tom Haugen ( vara)

 

Grønn:                

Johan Dyrstad.   Kim Andrè Hansen ( vara)

 

Slottet:               

Anette Meyer-Woll. Heidi Hustvedt (vara) 

 

Roserommet:  

Marcus Mauricio Knudsen . Martin Sundelius ( vara)

 

Urtehaven:       

Sindre Øverås.    Ingrid Vilden ( vara)

 

SU - Samarbeidsutvalget, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av to representanter fra foreldrene, to fra personalet og en fra eier. Styrer er sekretær. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som vedrører barnehagens innhold og virksomhet bl.a. saker som budsjett, driftsendringer, ny barnehage, årsplan og utnyttelse av inne- og utearealer.

SU kommer sammen for å utveksle informasjon og løse eventuelle konflikter. Det holdes møter etter behov, minumum 2 pr. år.

 

SU-representanter barnehageåret 2019-2020:

Marcus Knudsen (Sør)- foreldrerepresentant ,  Ingrid Volden (Vara, Sør)- foreldrerepresentant

Hilde Cotton (Nord)- foreldrerepresentant  , Christine Hoel Aamodt (Vara Nord- foreldrerepresentant

Karina Rønningen Andresen- ansatterepresentant Sør. Eirik Bråthen Knudsen ( vara) 

Susanne Dale - ansatterepresentant Nord. Pauline Vega (vara) 

Helene Spørck Sundt Hoel (MDG)- politiker representant

Lover og vedtekter