Om Munkestien barnehage

Munkestien barnehage - Klikk for stort bilde Munkestien barnehage er en kommunal barnehage med 7 avdelinger, fordelt på 2 bygg, for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til på Skoklefall, med  Steinerskolen som nærmeste nabo.Naturen rundt er variert og spennende med gammel skog og turområder. Vi bruker skogen aktivt som læringsarena.

I Munkestien Sør har vi tre avdelinger:

 

Vi åpnet fire nye avdelinger , på Munkestien Nord  , 5. september 2017 :    

 

Barnehage Munkestien

Åpningstider

Kl.07.00-17.00

Barnehagen holder stengt julaften, i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i forbindelse med påsken.

I de 3 siste ukene i juli slår vi oss sammen med de andre kommunale barnehagene og 1 av disse holder åpent disse ukene.

 

Planleggingsdager:

De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt :

 • 6 september 2018
 • 7 september 2018
 • 2 november 2018
 • 11 mars 2019
 • 31 mai 2019
Beliggenhet

Adresse:
Munkestien barnehage  
Hellvikskogvei 2     
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 61 60
E-post: gry.engstad@nesodden.kommune.no

Virksomhetsleder: Gry Engstad

 

Avdelinger

Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1 - 3 år 9 barn 66 96 61 62/47 61 22 74
Roserommet 3 - 6 år 18 barn 66 96 61 63/47 63 64 32
Slottet 3 - 6 år 17 barn 66 96 61 64/47 61 24 83
Rød avdeling 0-3 år 14 barn 91 24 19 49
Blå avdeling 0-3 år 14 barn 91 18 72 81
Gul avdeling 2-6 år 18 barn 91 24 76 08
Grønn avdeling 0-3 år 14 barn 91 24 84 01

Kontakt

Virksomhetsleder/styrer: Gry Engstad

Assisterende styrer: Caroline Brandth

Tlf: 66 96 61 60

 

Avdelinger og telefon - Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1 - 3 år 9 barn 66 96 61 62/47 61 22 74
Roserommet 3 - 6 år 18 barn 66 96 61 63/47 63 64 32
Slottet 3 - 6 år 17 barn 66 96 61 64/47 61 24 83
Rød avdeling 0-3 år 14 barn 91 24 19 49
Blå avdeling 0-3 år 14 barn 91 18 72 81
Gul avdeling 2-6 år 18 barn 91 24 76 08
Grønn avdeling 0-3 år 14 barn 91 24 84 01

 

Planer

Satsningsområder  2018-2019

Barnehagen har fokus på Fagområdet : Kunst, kultur og kreativitet  dette barnehageåret. 

Vi har fokus på vennskap, lek og sosial kompetanse.

Pedagogiske ledere lager periodeplaner hvor det er mer detaljert hvordan de vil jobbe konkret med satsningsområdet og temaarbeidet.

Vi deler i mindre grupper ukentlig, både avdelingsvis og på tvers av avdelingene. Dette er med på å skape samhold, knytte vennskapsbånd og gir barna tid og rom til å fordype seg i lek. Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken og hva vi kan gjøre for å utvikle leken og vennskapene videre. Dette vil vi gjøre gjennom økt fokus på emnet, gjennom felles kursing av hele personalet. Hvordan vi innreder rommene er viktig, vi skal stimulere og inspirere til lek, både inne og ute. Personalet reflekterer sammen på ulike møter hvordan praksis utføres, og om det er ting vi må forbedre

 

Vi fortsetter å satse på et sunt og godt kosthold, og er stolt av menyen vår. Vi serverer varm mat opptil 3 ganger i uken, og lager maten fra bunn av. Vi handler økologiske frukt og grønnsaker så langt det lar seg gjøre, og serverer frukt og grønnsaker 2 ganger om dagen.

Vi er så heldig å ha naturen/skogen  rett utenfor barnehagen, hvor vi går på tur og har ulike aktiviteter avdelingsvis eller  på tvers av avdelingene/ byggene.

 

 

Vår visjon:

Varme hjerter, åpne sinn

 

Med det mener vi:

 • Alle skal bli sett og hørt
 • Alle skal oppleve god omsorg hver dag
 • Det er aksept for mangfold
 • Vi skal skape trygghet for barna
 • Vi har en god atmosfære på huset
 • Vi respekterer hvert enkelt individ
 • Vi er åpen for utvikling og endring
 • Vi setter barns medvirkning i fokus
 • Vi fokuserer på  humor og glede i lek og læring
FAU/SU

arbeidsutvalg- Munkestien barnehage

FAU representerer alle foreldrene (Foreldrerådet) i barnehagen.
2 av disse sitter i Samarbeidsutvalget (SU) sammen med 2 ansatterepresentanter.


FAU-representanter  barnehageåret 2017-2018:

Blå  avdeling: Alfredo Jornet-Gil og Peder Lalim (vara)

Grønn avdeling: Ronnie Smith og Janina Lycka (vara)

Rød avdeling: Ole Høiem og Johan Butler Haugen (vara)

Gul avdeling: Sigurd Moskvil Thorsen og Berit Torkildsen (vara)

Roserommet: Marte Næss og Mette Vinter Talberg

Slottet: Espen Rasmussen og Sindre Øvrås

Urtehaven: Gunnar Young og Stefan Rasmussen

SU - Samarbeidsutvalget, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av to representanter fra foreldrene, to fra personalet og en fra eier. Styrer er sekretær. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som vedrører barnehagens innhold og virksomhet bl.a. saker som budsjett, driftsendringer, ny barnehage, årsplan og utnyttelse av inne- og utearealer.

SU kommer sammen for å utveksle informasjon og løse eventuelle konflikter. Det holdes møter etter behov, minumum 2 pr. år.

 

SU-representanter barnehageåret 2017-2018:

- Leder og foreldrerepresentant

Mette Vinter Talberg- foreldrerepresentant

Sigurd Moskvil Thorsen- foreldrerepresentant

Ronnie Smith - foreldrerepresentant

Kari Henriksen- ansatterepresentant

Karina Andresen- ansatterepresentant

Bendik Fjeldstad- politiker representant MDG

Lover og vedtekter

 

Fant du det du lette etter?