SU/FAU

Foreldreråd og foreldrenes samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens indre samarbeidsorgan, og består av 2 representanter fra foreldre/foresatte samt varamedlemmer og 2 representanter fra personalet i barnehagen + styrer som sekretær. I tillegg en representant fra barnehagens eier. Dette utvalget, skal gi samtlige foreldre/ foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet.


Foreldrerådet er alle foreldre i barnehagen. Alle foreldre kan melde saker til SU.
Foreldreutvalget (FAU), er foreldrenes arbeidsutvalg, er det utvalget som står ansvarlig for en del forelderarrangementer i barnehagen. Det velges to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Den ene av disse2 representantene er vara.
Medlemmene FAU blir valgt på høstens første foreldremøte.

Medlemmer til SU(Samarbeidsutvalget)blir valgt av foreldrerådet.

Representanter FAU 2017/2018:

 

 

  • Ingvild Ross Magnussen - Gullslottet
  • Tanja Schiøtz Wigley/Bodil Malmgren- Glassberget
  • Ingun Rolfsrud/Øystein Løes - Kvitebjørn
  • Trond Grovane Moe/Tone Elise Døli Orheim- Soria Moria
  • Ingunn Spjelkavik/ Martine Løkholm- Regnbuen
  • Gry Engstad/ Hilde Marie Guran Frantzen- Veslefrikk
  • Nina Solseth/ Ingvild Berger Stage- Tommeliten

SU representanter:

 

Ingunn Spjelkavik og Martine Løkholm

Fant du det du lette etter?