Avdelinger Veslefrikk

Veslefrikk tlf: 66966078

På avdeling Veslefrikk er det 14 barn i alder 1-3 år

Ansatte:

Mona Hansen

Jessica Nilsson

Hilde Høgmoen

Lena Qeli

Jeanette Bevan