Avdelinger Soria Moria

Soria Moria tlf: 66966076

På Soria Moria er det 20 barn i alder 2-5 år

Ansatte:

Monica Aavitsland

Kristin Cecilia Stensrød-Lerdal

Cathrine Hardersen