Om Kongleveien barnehage


Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.

 Anne Heen tlf. 98153622

For generelle spørsmål om Korona og barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

 

 

 

Vår visjon: Det er stort å være liten i Kongleveien barnehage!

Satsingsområde: Sammen i lek og læring!

 

Vi har fokus på at barnehagen skal være en læringsarena for både barn og voksne. Barn og voksne i Kongleveien barnehage skal oppleve lek og læring i et trygt og utviklende miljø!

 

Kongleveien barnehage
 - Klikk for stort bilde

Barnehagen ligger idyllisk til i skogkanten sentralt på Tangen. Våre nærmeste naboer er Nesoddtangen skole, Samfunnshuset og Tangenten.  Barnehagen består av to bygg med tilsammen 7 avdelinger.

 

Barnehagen har et godt samarbeid på tvers av avdelingene med blant annet aldersinndelte grupper en gang i uken. Større arrangementer har vi på fellesrommet vårt som ligger i nybygget. Dette rommet brukes også til grovmotoriske aktiviteter og er utstyrt med ribbevegg, sklie med mer. Barnehagen har i tillegg et eget vannrom.

 

Lekeplassen vår er stor og spennende! Den er delt inn i ulike soner for å skjerme leken, men benyttes i sin helhet av alle avdelinger.

Barnehage Kongleveien

Åpningstider

Barnehagen holder åpent på hverdager fra kl. 07:00-17:00.Vi har stengt i romjulen, påskeuken og på offentlige høytidsdager. 

Alle barn skal i løpet av et kalenderår ha fire uker ferie, hvorav tre uker skal være sammenhengende, når barnehagen har sommerstengt i uke 28,29 og 30. Den fjerde ferieuken kan avvikles i sammenheng med jul og påske. Barn som begynner på skolen må avvikle all ferie innen 31. juli.

 

Planleggingsdager 2019/2020

19.august

1.november

2.januar

9.mars

22. mai

Beliggenhet

Adresse:
Kongleveien barnehage
Kongleveien 33   
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 60 70
E-post: kongleveien.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Avdelinger

Avdelinger og telefon - Kongleveien barnehage
Avdelinger Alder Antall Telefon
Gullslottet 3-6 18 91829560
Glassberget 3-6 18 95289422
Kvitebjørn 3-6 18 91831340
Soria Moria 2-6 22 95283983
Regnbuen 2-6 19 95295448
Veslefrikk 1-3 14 91832090
Tommeliten 1-3 14 91832152

Kontakt

Styrer: Heidi Hansen tlf: 66966070

e-post: heidi.hansen@nesodden.kommune.no

 

Ass styrer: Karianne Thorsby Krange tlf: 66966070

e-post: karianne.thorsby.krange@nesodden.kommune.no

Viktige datoer

Barn

Foto: KT - Klikk for stort bilde

 

 


Her finner du plandager og andre viktige datoer for barnehageåret.                                                              

                                                                  

 

Viktige datoer - Kongleveien barnehage
Dato Aktivitet
19. aug Plandag
1.nov Plandag
6. desember Nissefest
13. desember Markering av Lucia
24. des til 2. jan Juleferie, bhg stengt
6.februar markere samefolketsdag
28.feb Karneval
9.mars Plandag
2.april Påskefrokost
6. april til 13. april Påskeferie, bhg stengt
15.mai markering av grunnlovsdagen
22.mai Plandag
FAU/SU

Foreldreråd og foreldrenes samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens indre samarbeidsorgan, og består av 2 representanter fra foreldre/foresatte samt varamedlemmer og 2 representanter fra personalet i barnehagen + styrer som sekretær. I tillegg en representant fra barnehagens eier. Dette utvalget, skal gi samtlige foreldre/ foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet.


Foreldrerådet er alle foreldre i barnehagen. Alle foreldre kan melde saker til SU.
Foreldreutvalget (FAU), er foreldrenes arbeidsutvalg, er det utvalget som står ansvarlig for en del forelderarrangementer i barnehagen. Det velges to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Den ene av disse2 representantene er vara.
Medlemmene FAU blir valgt på høstens første foreldremøte.

Medlemmer til SU(Samarbeidsutvalget)blir valgt av foreldrerådet.

Representanter FAU 2019-20

 

SU representanter:

 

Lover og regler