Om Kongleveien barnehage

Vår visjon: Det er stort å være liten i Kongleveien barnehage!

Satsingsområde: Sammen i lek og læring!

 

Vi har fokus på at barnehagen skal være en læringsarena for både barn og voksne. Barn og voksne i Kongleveien barnehage skal oppleve lek og læring i et trygt og utviklende miljø!

 

Kongleveien barnehage
 - Klikk for stort bilde

Barnehagen ligger idyllisk til i skogkanten sentralt på Tangen. Våre nærmeste naboer er Nesoddtangen skole, Samfunnshuset og Tangenten.  Barnehagen består av to bygg med tilsammen 7 avdelinger.

 

Barnehagen har et godt samarbeid på tvers av avdelingene med blant annet aldersinndelte grupper en gang i uken. Større arrangementer har vi på fellesrommet vårt som ligger i nybygget. Dette rommet brukes også til grovmotoriske aktiviteter og er utstyrt med ribbevegg, sklie med mer. Barnehagen har i tillegg et eget vannrom.

 

Lekeplassen vår er stor og spennende! Den er delt inn i ulike soner for å skjerme leken, men benyttes i sin helhet av alle avdelinger.

Barnehage Kongleveien

Åpningstider

Barnehagen holder åpent på hverdager fra kl. 07:00-17:00.Vi har stengt i romjulen, påskeuken og på offentlige høytidsdager. 

Under ferieavviklingen i juli er det kun en (to) barnehager som holder åpent.  Alle barn skal i løpet av et kalenderår ha fire uker ferie, hvorav tre uker skal være sammenhengende; fortrinnsvis i de ukene barnehagen er sommerstengt. Den fjerde ferieuken kan avvikles i sammenheng med jul og påske. Barn som begynner på skolen må avvikle all ferie innen 31. juli.

 

Planleggingsdager 2018-19

 

6. og 7. september

2. november

11. mars

31. mai

Beliggenhet

Adresse:
Kongleveien barnehage
Kongleveien 33   
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 60 70
E-post: kongleveien.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Avdelinger

Avdelinger Alder Antall Telefon
Gullslottet 3-6 18 66 96 60 73
Glassberget 3-6 18 66 96 60 74
Kvitebjørn 3-6 18 66 96 60 75
Soria Moria 2-6 22 66 96 60 76
Regnbuen 2-6 19 66 96 60 77
Veslefrikk 1-3 14 66 96 60 78
Tommeliten 1-3 14 66 96 60 79

Kontakt

Styrer: Heidi Hansen tlf: 66966070

e-post: heidi.hansen@nesodden.kommune.no

 

Ass styrer: Karianne Thorsby Krange tlf: 66966071

e-post: karianne.thorsby.krange@nesodden.kommune.no

Viktige datoer

Barn

Foto: KT - Klikk for stort bilde

 

 


Her finner du plandager og andre viktige datoer for barnehageåret.                                                              

                                                                  

 

Viktige datoer - Kongleveien barnehage
Dato Aktivitet
6. og 7. september Plandag
2. november Plandag
6. desember Nissefest
13. desember Markering av Lucia
19. desember Julelunsj
24. des-1.jan Juleferie, bhg stengt
6.februar markere samefolketsdag
1. mars Karneval
11. mars Plandag
12. mars Markere barnehagedagen
11. april Påskefrokost
15. april-22.april Påskeferie, bhg stengt
17. mai Grunnlovsdagen, bhg stengt
31. mai Plandag
13. juni Sommerfest
FAU/SU

Foreldreråd og foreldrenes samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens indre samarbeidsorgan, og består av 2 representanter fra foreldre/foresatte samt varamedlemmer og 2 representanter fra personalet i barnehagen + styrer som sekretær. I tillegg en representant fra barnehagens eier. Dette utvalget, skal gi samtlige foreldre/ foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet.


Foreldrerådet er alle foreldre i barnehagen. Alle foreldre kan melde saker til SU.
Foreldreutvalget (FAU), er foreldrenes arbeidsutvalg, er det utvalget som står ansvarlig for en del forelderarrangementer i barnehagen. Det velges to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Den ene av disse2 representantene er vara.
Medlemmene FAU blir valgt på høstens første foreldremøte.

Medlemmer til SU(Samarbeidsutvalget)blir valgt av foreldrerådet.

Representanter FAU 2017/2018:

 

 

  • Ingvild Ross Magnussen - Gullslottet
  • Tanja Schiøtz Wigley/Bodil Malmgren- Glassberget
  • Ingun Rolfsrud/Øystein Løes - Kvitebjørn
  • Trond Grovane Moe/Tone Elise Døli Orheim- Soria Moria
  • Ingunn Spjelkavik/ Martine Løkholm- Regnbuen
  • Gry Engstad/ Hilde Marie Guran Frantzen- Veslefrikk
  • Nina Solseth/ Ingvild Berger Stage- Tommeliten

SU representanter:

 

Ingunn Spjelkavik og Martine Løkholm

Lover og regler

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fant du det du lette etter?