Planer i Heia barnehage

 

 
 
 

Pedagogisk plattform:

I Heia barnehage er de voksne tilstede og intressert i hva barnet vil og mener. Vi lytter til barnet og lar det påvirke sin egen hverdag. Vi har respekt for barnets for barnets lekende væremåte og tilrettelegger for at berna er aktive og engasjeres i spennende prosesser.
I heia praktiserer vi et verktøy som heter LØFT (løsningsfokusert tilnærming) Vi er på jakt etter barnets kunnskaper, kvaliteter og ferdigheter.(vi kaller det å gå på lysglimtjakt) Ved bruk av LØFT gir vi barnet oppmerksomhet når det lykkes med noe og støtter deres femskritt. det er viktigere å fokuserer på hvilke endringer man ønsker seg enn å fokusere på problemer og årsaker til disse.

 

Dette betyr:

  • Jeg blir møtt av voksne som er nysgjerrig på hvem jeg er
  • Jeg får støtte og utfordringer ut fra mine behov og forutsetninger
  • Jeg blir møtt av anerkjennende voksne som støtter meg i å ta egne valg
  • Mine synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med min alder og modenhet
  • Jeg får tid til å leke og hjelp av de voksne når det trengs
  • Jeg blir møtt med et smil

Satsningsområde


Forskning viser at: «tidlig språkstimulering som er tilrettelagt i barnehage eller et annet tilbud, og som foregår i nært samarbeid med barnas hjem, har stor effekt, både i et her-og-nå-perspektiv og for videre læring og utvikling.» (Språk bygger broer. St.meld. nr. 41 2008–2009). Studier både i Norge og internasjonalt fremhever betydningen av språkutvikling og tidlig innsats, og viser at det språklige grunnlaget som legges i barnehagealder har stor betydning for senere læring og barns sosiale mestring. Vi i Heia barnehage har derfor valgt språk som satsningsområde.
Hovedmål:
Ved overgang til skole skal alle barna i Heia barnehage ha en språkforståelse og kommunikasjonsferdigheter som gjør dem godt rustet for livslang læring og mestring.
Dette betyr helt konkret at barna har utviklet en god lytteforståelse og at de har tilegnet seg fortellerferdigheter som gjør at de kan uttrykke seg på en situasjonsuavhengig måte. Barna har utviklet en forståelse for begreper som størrelse, posisjoner, mengde og farger. Barna kan beskrive sanseinntrykk muntlig.

 

 

Barn som maler - Klikk for stort bildeBarn som maler Hilde Marstein

Fant du det du lette etter?