Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Om Heia barnehage

Klikk for stort bildeHar du spørsmål om korona?

For generelle spørsmål om Korona og barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.


Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.
Rune Holmedal tlf. 45238600

 

Om oss:

Heia barnehage ble bygget i 2012 og er en barnehage med flotte moderne lokaler. Inne har vi en godt utstyrt gymsal, samt sanserom og andre grupperom. Uteområde er stort og spennende, og frister til motorisk utfoldelse med sitt varierte terreng, trær og gressplener. Barnehagen ligger i skogkanten med kort tilgang til skog og turløyper. 

 

Barnehage Heia

Åpningstider

Barnehagen har åpent alle hverdager fra 07.00-17.00

Barnehagen har stengt alle høytidsdager, julaften, romjul, nyttårsaften og mandag til og med onsdag i påskeuken.

Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal avvikles sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. En av de kommunale barnehagene har sommeråpent de tre siste ukene i juli. De andre barnehagene har stengt.

Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av året. Tre av de avvikles sammen med skolens planleggingsdager. Barnehagene er stengt for barna på disse dagene.

 

2020-2021

14 og 17 august
30 oktober
15.mars
14.mai

                                                                                    

Vedtekter i Nesodden kommune

 

Beliggenhet

Heia barnehage - Klikk for stort bilde

Barnehagen ligger fint til i skogen, mellom Skoklefall og Flaskebekk.

Adresse: Kapellveien 20, 1450 Nesoddtangen
Tlf.: 66 96 60 80

 

Kontakt

Lekeapparat- Heia barnehage 

Foto MMB - Klikk for stort bilde

Kontakt:


E-post styrer: Rune Holmedal 
E-post ass. styrer: Hilde Marstein

 Avdelinger og telefon - Heia barnehage
Avdelinger og telefon - Heia barnehage
Barnehage/ avdelinger Alder Antall Telefon
Heia barnehage 66 96 60 80
* Avdelinger *
Jupiter 1-3 år 14 barn
Mars 1-3 år 14 barn
Merkur 2-6 år 21 barn
Neptun 1-3 år 14 barn
Pluto 1-3 år 14 barn
Saturn 3-6 år 24 barn
Uranus 3-6 år 24 barn
Venus 3-6 år 24 barn

Planer og satsningsområder

Barnehagens visjon: Helt unike og vilt optimistiske

Å ha en god relasjon til seg selv er avgjørende for et godt liv. At barnet kan være seg selv og får plass til den det er. For å kunne ha dette, trenger barn en god balanse av god selvtillit og god selvfølelse.

Begge områdene påvirker oss mennesker i stor grad hver eneste dag. Selvfølelse handler om hvordan det føles å være oss innvendig. God selvtillit innebærer å ha tillit til egne ferdigheter, som er essensielt for å lykkes med det som er viktig for deg.

Selvtillit er viktig fordi du trenger troen på at du kan klare ting. Du trenger tro på at du kan mestre noe bedre, for eksempel når du skal lære nye ting. Selvfølelse er viktig for å ha det bra med seg selv, for å skape gode relasjoner med andre og være trygg i ulike situasjoner. Rett og slett at du er god nok som den du er.

Vår visjon gjenspeiler dette. Vi vil med vårt pedagogiske arbeid legge til rette for at barna går ut av vår barnehage med god selvtillit og god selvfølelse, samtidig som de har utviklet og bevart sin unike egenart. Da kan de gå videre i livet med en optimistisk holdning og være godt rustet for sitt videre liv.

 
 
FAU/SU

Nytt SU og FAU velges på foreldremøte hver høst

          

 

Priser barnehage 2021

 

Ikke mva-pliktige satser

2021

Grunnlag

Makspris Ordinær sats

 3 230 

Per måned

Makspris Søsken 1 (30%)

 2 261 

Per måned

Makspris Øvrige søsken (50%)

 1 615 

Per måned

Kost

            390

Per måned

Redusert betaling

 ** 

Per måned

Gebyr ved for sen henting per påbegynte time, deretter halv sats per påbegynt time

            411

Per gang

Lover og regler