Viktige datoer

Barnehagen har faste tradisjoner som vi ønsker å  ta vare på. 
Tradisjoner er viktig. Det bidrar til å skape felles kultur og tilhørighet.

 •  Plandag 25. august
 •  Nasjonal brannvernuke i uke 38
 •  Høstsuppe med foresatte i september/oktober 
 •  Foreldremøte  - 19. september
 •  Plandag 3. november
 •  Trafikk-uke i uke 41
 •  Luciafeiring med foresatte: 13. desember
 •  Nissefest for barna 20. desember
 •  Julebord for barn og personale 22. desember
 •  Solsnu, vi markerer at det går mot lysere tider: 21. desember
 •  Plandag 2. januar
 •  Markering av samefolkets dag: 6. februar
 •  Karneval storebarna
 •  Fargefest småbarn 
 •  Ski og Akedag : dato fastsettes kort tid før
 •  Plandag 12. mars – kommunal fagdag
 •  Dugnad med foresatte:  mai
 •  Plandag 8. juni 
 •  Sommerfest storebarna med foresatte 6. juni
 •  Sommerfest småbarna med foresatte 13. juni
Fant du det du lette etter?