Fagerstrand bhg SU/FAU

FAU-REPRESENTANTER 2017/2018

  • Firkløver:
  • Smørblomst:
  • Ringblomst:
  • Blåklokke:
  • Løvetann:
  • Prestekrage:

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ, og skal sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage. SU består av to foreldre representanter og to personalrepresentanter. Foreldre representantene velges fra Fau. Styrer er sekretær.
SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens drift. Forslag til årsbudsjett, virkosmhetsplan og årsplan legges frem for SU.
  

SU-REPRESENTANTER 2016/2017


Foresatte representanter: Hege Karoline Kristiansen og Catharina De Bruyn Sandnes

Personalrepresentanter:    Lene Fossum og Gry Fredheim

Eierrepresentant:               Christian Sundelin (H) (vara: Sander Donjem (H))

Sekretær:                           Siri Lindseth

 

 Det ble i juni 2010 opprettet et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager. Les mer på fug.no.

 

 Det er opprettet et nytt nettsted for foreldre med barn i barnehage, fubhg.no.

 

 

 

Fant du det du lette etter?