Om Fagerstrand barnehage

Fagerstrand barnehage ute - Klikk for stort bilde

Visjon

Lek, læring og latter i et inkluderende og trygt miljø.


Fagerstrand barnehage er en 6-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år.

i 2017/18 har vi 31 barn under 3 år og 64 barn over 3 år.

 

Barnehagen ligger flott til i skogkanten og med kort vei til sjøen. Vi er opptatt av å gi barn gode opplevelser og mestringsglede i naturen.  
Fagerstrand barnehage - Klikk for stort bilde
Barnehagen har stort  og variert uteområde med lavvo med bålplass i skogen rett innenfor gjerdet.  Vi er opptatt av et sunt kosthold og dyrker grønnsaker, bær og urter i egen kjøkkenhage.

Vi har bibliotek, formingsrom, forskerrom og stort fellesrom tilrettelagt for bevegelse, drama- og musikksamlinger.

 

Barnehage Fagerstrand

Åpningstider

Åpningstiden er kl. 07.00-17.00.

Barnehagen holder stengt i romjulen og de tre dagene før påske.
De tre siste ukene i juli slår vi oss sammen med de andre kommunale barnehagene og 1-2 av disse holder åpent disse ukene.

Plandager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Plandager 2018-2019 er:
17. august, 2. november, 11. mars, 31. mai og 7. juni.

Barnehagen er da stengt.

Beliggenhet

Adresse:
Fagerstrand barnehage
Skogåsveien 75    
1454 Fagerstrand
66 96 60 21
E-post: fagerstrand.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Barnehagen ligger i skogen med variert flott naturtomt og vi har lavvo med bålplass i skogen innenfor gjerdet. Terrenget er både flatt og kupert og gir utfordringer til barn i alle aldre.
Det er kort vei til stranda, og storbarnsavdelingene drar på tur dit gjennom hele året.

 

Vår nærmeste nabo er Bakkeløkka ungdomsskole, og vi låner av og til Bakkeløkkahallen til gym. Like ved ligger Fagerstrand nærsenter med butikker.

 

Kontakt

Styrer: Siri Lindseth  tlf. 66 96 60 20
E-post: siri.lindseth@nesodden.kommune.no

Assisterende styrer: Ida Holte, tlf. 66 96 60 28
Epost: ida.holte@nesodden.kommune.no

 

Mykid

Barnehagen har tatt i bruk Mykid, en informasjonsportal mellom barnehage og foreldre. Alle har fått tilsendt skjema for samtykke til bruk. Vi legger barna inn etter hvert som vi får samtykke fra dere.

Dere logger dere på ved hjelp av mobilnummeret. Første gang må dere klikke på Send passord. Dette vil bli sendt dere på SMS.

På Mykid finner dere uke- og månedsplaner for avdelingen, ukebrev, bilder etc. Alt er passordbeskyttet.

Dere kan selv gå inn og redigere kontaktinformasjon.

Link til Mykid: https://mykid.no/

Viktige datoer

Barnehagen har faste tradisjoner som vi ønsker å  ta vare på. 
Tradisjoner er viktig. Det bidrar til å skape felles kultur og tilhørighet.

Tradisjonene for neste barnehageår fastsettes på plandagen 17. august

 •  Plandag 17. august
 •  Nasjonal brannvernuke i uke ..
 •  Høstsuppe med foresatte i september/oktober 
 •  Foreldremøte  - ... september
 •  Plandag 2. november
 •  Trafikk-uke i uke ...
 •  Luciafeiring med foresatte: 13. desember
 •  Nissefest for barna 20. desember
 •  Julebord for barn og personale 21. desember
 •  Solsnu, vi markerer at det går mot lysere tider: 21. desember
 •  Markering av samefolkets dag: 6. februar
 •  Karneval storebarna ... februar
 •  Fargefest småbarn ... februar
 •  Ski og Akedag : dato fastsettes etter vær og føreforholdene i januar/februar
 •  Plandag 11. mars – kommunal fagdag
 •  Dugnad med foresatte: ... mai
 • Plandag 31. mai
 •  Plandag 7. juni 
 •  Sommerfest storebarna med foresatte ... juni
 •  Sommerfest småbarna med foresatte ... juni
Planer

Visjon:
LEK, LÆRING, LATTER I ET INKLUDERENDE OG TRYGT MILJØ!

 

Satsings- og fokusområder i Fagerstrand barnehage

 

 • «Lek, vennskap og glede med inspirerende voksne til stede»,et utviklingsprosjekt der vi med utgangspunkt i en tekst/billedbok ønsker å arbeide med drama/dramapedagogikk som inspirasjon for LEK i barnehagen. Vi vil utvikle leken gjennom flere dramatiseringsmetoder. Metoder der vi ivaretar det skapende i lekepedagogikken og hvor den voksne har stor betydning både som utøver, deltaker og ivaretaker. 
 • LØFT for barn
 • Kosthold

 

 

Barnehagens planer

Årsplan (PDF, 535 kB)
Plan for de eldste - Megagjengen (PDF, 189 kB)

 

FAU/SU

FAU-REPRESENTANTER 2017/2018

 • Firkløver: Andrea Risting, vara: Ingrid O. storvand
 • Smørblomst:Hege Karoline Kristiansen, vara: Hilde-Cathrine Rønning
 • Ringblomst: Catharina de Bruyn Sandnes, vara: Trude H. Kristoffersen
 • Blåklokke: Marianne Solvik, vara: Heidi Grorud
 • Løvetann: Theresa harbosen, vara: Therese Danielsen
 • Prestekrage: Christina Hilton, vara:

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ, og skal sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage. SU består av to foreldre representanter og to personalrepresentanter. Foreldre representantene velges fra Fau. Styrer er sekretær.
SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens drift. Forslag til årsbudsjett, virkosmhetsplan og årsplan legges frem for SU.
  

SU-REPRESENTANTER 2017/2018


Foresatte representanter: Ingrid Storvand og Catharina De Bruyn Sandnes

Personalrepresentanter:    Lene Fossum og Gry Fredheim

Eierrepresentant:               Christian Sundelin (H) (vara: Sander Donjem (H))

Sekretær:                           Siri Lindseth

 

 Det ble i juni 2010 opprettet et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager. Les mer på fug.no.

 

 Det er opprettet et nytt nettsted for foreldre med barn i barnehage, fubhg.no.

Lover og regelverk

 

Fokusområder 2017-2018


Lek:  Vi vil utvikle leken gjennom bruk av temaarbeid, litteratur og estetiske fag. Alle avdelinger har felles tema, les mer i årsplanen vår.

Kommunikasjon, språk og tekst

Fant du det du lette etter?