Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Om Eplehagen barnehage

 

Har du spørsmål om korona?

Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer Maria Gangvik tlf. 66963600
For generelle spørsmål om korona og barnehage- og skoledrift, ring 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

 

Om barnehagen

Eplehagen barnehage ligger på vestsiden av Fjellstrand skole. Barnehagen har egen utgang til en flott uteplass med lekestue og en kjempestor eplehage. I tillegg har barnehagen en avdeling på Fjellstrand grendehus. Barnehagen har til sammen 37 plasser for barn mellom 1-6 år. Barnehagen holder til i midlertidige lokaler. Ny barnehage er planlagt å stå ferdig høsten 2022. Den vil ligge som nærmeste nabo til Fjellstrand skole, i eplehagen. Byggingen skal starte ca august 2021.
 

Vi ser leken som svært betydningsfull i forhold til å utvikle seg godt som barn. Språk og lek står sentralt i vårt arbeid. I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Barnehage Eplehagen

Barnehagens åpningstider

Eplehagen barnehage holder åpent fra 07:00 til 17:00, mandag til fredag.
Barnehagen har stengt alle helligdager samt julaften, romjulen, nyttårsaften og påskeuken.

Barna skal ha 4 ukers ferie utover ordinære helligdager. 3 uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie, og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.

 

Eplehagen barnehage har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.  

Beliggenhet

Avdeling Atlas og Globus er lokalisert i egne lokaler på Fjellstrand skole. 
Avdeling Fjellstrand har egne lokaler på Fjellstrand Grendehus.

Postadresse:
Eplehagen barnehage
Persilengveien 5
1458 Fjellstrand 

 

Kontakt oss

Styrer:

Maria Bergitte Holmenes Gangvik

E-post:  maria.gangvik@nesodden.kommune.no

Kontakt barnehagen:
Hovednummer til Eplehagen barnehage: 66963600

Adresse:
Persilengveien 5, 1458 Fjellstrand


Avdelinger:

  • Atlas 0-3 år
  • Globus 2-6 år
  • Fjellstrand 0-6 år i utgangspunktet, men barnehageåret 2020-2021 har det vært en småbarnsavdeling.

Søke barnehageplass? Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om barnehagen vår.

Humleprosjektet

Klikk for stort bilde

Bekymringen for humler og biers massedød har blitt verdensomspennende, og vi lurte på hva vi kunne gjøre for å gi våre mest robuste pollinerere, nemlig humlen, bedre levevilkår i vår bygd. Fjellstrand skole, inkludert Eplehagen barnehage, skal gjennom kunnskap om humlen, også få kunnskap om, og handlingskompetanse for bærekraftig utvikling, og hva den enkelte kan gjøre for å fremme humlenes levevilkår.                

 

http://www.natursekken.no/c2000610/prosjektbeskrivelse.html?tid=2132462    

Planer og satsningsområder
Nesodden kommunale barnehager samarbeider om felles satsing på språk og sosial kompetanse. Nyere forskning viser at barns utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter og sosial kompetanse er vesentlig for livslang læring og mestring sosialt og faglig. Å mestre språk og sosialt samspill er vesentlig for å oppleve god livsmestring og helse. 

Fra august 2020 er barnehagene med i Regional ordning for kompetanseutvikling (ReKomp) og får veiledning og oppfølging på området livsmestring og helse fra Høyskolen i Østfold.
 
Eplehagen barnehage har et felles tema barnehageåret 2020-2021; Gruffalo. Temaet om Gruffalo skaper en felles referanseramme for barna som er et godt grunnlag for samspill og språkarbeid på avdelingene.
 
Vi samarbeider rett med Fjellstrand skole og de andre private barnehagene på Fjellstrand når det gjelder overgang barnehage-skole. Vi følger blant annet matematikkprosjektet «Fra eldst til yngst» utarbeidet i samarbeid mellom Fjellstrands barnehager og Fjellstrand skole.
 
 

 

 

Priser barnehage 2021

 

Ikke mva-pliktige satser

2021

Grunnlag

Makspris Ordinær sats

 3 230 

Per måned

Makspris Søsken 1 (30%)

 2 261 

Per måned

Makspris Øvrige søsken (50%)

 1 615 

Per måned

Kost

            390

Per måned

Redusert betaling

 ** 

Per måned

Gebyr ved for sen henting per påbegynte time, deretter halv sats per påbegynt time

            411

Per gang