Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Om Bjørnemyr barnehage

Har du spørsmål om korona?

Spørsmål om den enkelte barnehage rettes til styrer:
Anne Maria de Capua tlf. 97 77 44 77


For generelle spørsmål om korona om barnehagedrift: 
Tlf. 940 14 401. Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

Om oss

Barnehagen har flott beliggenhet med grense til skogen og Bjørnemyr skole. Barnehagens uteområde tilbyr både lekeplass og naturområde. Skogen og Tomåsan brukes flittig gjennom hele året.

Avdeling Bjørnungene ligger på Bjørnemyr skole og har eget inngjerdet lekeområde med sandkasse, vippe og lekehus.

 

Det fysiske miljøet inne og ute innbyr til allsidig aktivitet og lek. Det finnes varierte materialer og miljøer som passer til barnas interesser og det pedagogiske arbeidet med rammeplanens fagområder.

 

Bjørnemyr barnehage har tre avdelinger:
Avdeling Bjørnebo har barn født 2016-2017
Avdeling Kroken har bar barn født 2017 - 2019
Avdeling Bjørnungene har barn født 2019-2020

Antall barn på den enkelte avdeling er avhengig av søkermasse og hvilke barn vi til enhver tid har.

 

Barnehage Bjørnemyr

Barnehagens åpningstider

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.00 - 17.00.                                


Barnehagen har stengt alle høytidsdager, julaften, romjul, nyttårsaften og mandag til og med onsdag i påskeuken.

Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.

(Kilde: vedtekter for Nesoddens kommunale barnehager)
 

Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagene er stengt for barna på disse dagene.

Planleggingsdager høst 2021:
Mandag 16.august
Onsdag 17.november

Planleggingsdager vår 2022:
Mandag 3.januar
Fredag 11.mars
Fredag 3.juni

Beliggenhet

Adresse /kontakt:
Bjørnemyr barnehage        
Tosletta 52, 1453 Bjørnemyr  
Tlf: 66 96 61 80 / 97 77 44 77
E-post: anne.maria.de.capua@nesodden.kommune.no

Avdeling Bjørnungene har lokaler på Bjørnemyr skole. Samme postadresse.

Kontakt

Styrer

Anne Maria de Capua ,Tlf: 66 96 61 80
Mobil: 97 77 44 77
Stedfortreder ved fravær: Lotta Sandnæs

 

Kontakt barnehagen

Mobil Bjørnebo: 481 27 439
Mail pedagogisk leder: Nina Grøndahl

Mobil Kroken: 481 96 461
Mail pedagogisk leder: Harald Andreas Mortensen

Mobil Bjørnungene: 480 63 120
Mail pedagogisk leder: Lotta Sandnæs

 

Adresse

Tosletta 52, 1453 Bjørnemyr 

Avdelinger

Avdelinger og telefon - Bjørnemyr barnehage
Avdelinger og telefon - Bjørnemyr barnehage
Telefon Alder Antall Avdelinger
48127439 4-6 år 18 Bjørnebo
48191461 2-4 år 13 Kroken
48063120 1 - 2 år 9 Bjørnungene

Avdelinger

Bjørnebo

 • Nina Grøndahl, pedagogisk leder
 • Mona Larsen, fagarbeider
 • Tobias Gulbrandsen, assistent
 • Hannah Augustin Jønland, barnehagelærer

 

Kroken

 • Harald Andreas Mortensen, pedagogisk leder
 • Veronica Thanke - fagarbeider
 • Edita Jauniskiene, assistent
 • Elin Thorsland, fagarbeider

 

Bjørnungene

 • Lotta Sandnæs, pedagogisk leder 
 • Marit Berntsen, fagarbeider
 • Hege Andresen - assistent
 • Sigrid Solberg, assistent 

 

Viktige datoer

Vi har vanligvis 4 foreldrearrangementer i løpet av året; høst, vinter/Lucia, påske og sommer. Vi håper å kunne gjenoppta dette høsten 2021. 

Nærmere info blir lagt ut fortløpende i MyKid, som er barnehagens kommunikasjonskanal med foreldrene.

Aktiviteter

Bjørnemyr barnehage bruker musikk og drama daglig i hverdagsaktivitetene. Sangfoni er et pedagogisk musikk-opplegg som vises på storskjerm og barna synger og danser med. 

Det er turdager minst en gang pr uke og det tennes ofte bål slik at det blir grillet pølser.
Det er flere faste tursteder i skogen som f.eks Gruffaloplassen.
Foreldrene har på dugnad lagd en liten bålplass og bygd en spennende bro over en liten bekk (bor trollet under?) rett utenfor gjerdet.
Barnehagen har et fantastisk uteområde med variert natur og ulike utfordringer samt et inngjerdet skogområde som heter "Lilleskogen". Man går gjennom en port og er på tur selv om det er på barnehagens uteområde. 

Barnehagen får låne skolens gamle gymsal til lek og aktivitet 1 t i uka. 

Barnehagen har hovedfokus på lek.  

Det er eget opplegg for førskolebarna. Førskolebarna har egen arbeidsbok til opplegget: "Trampoline". 

Planer og satsningsområder

Satsningsområder 

Nesodden kommunale barnehager samarbeider om felles satsing på språk og sosial kompetanse. Nyere forskning viser at barns utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter og sosial kompetanse er vesentlig for livslang læring og mestring sosialt og faglig. Å mestre språk og sosialt samspill er vesentlig for å oppleve god livsmestring og helse. 

Fra august 2020 er barnehagene med i Regional ordning for kompetanseutvikling (ReKomp) og får veiledning og oppfølging på området livsmestring og helse fra Høyskolen i Østfold.
 

Bjørnemyr barnehage er en naturinspirert barnehage som legger vekt på lek og uteliv.  Barnehagen har skogen og Bjørnemyr skole som nærmeste nabo og området ved Tomåsan brukes flittig. Vi ønsker å gi barna et mangfold av muligheter og gode hverdagsopplevelser, hvor de får brukt og utviklet egen kompetanse, nysgjerrighet og fantasi i et trygt og utfordrende miljø.

Avdeling Bjørnungene har eget inngjerdet lekeområde med sandkasse, vippe og lekehus.

 
 
 

Informasjonsbrosjyre 2020-2021 (PDF, 227 kB)

SU / FAU i Bjørnemyr barnehage

FAU medlemmer:

 • Sverre Bjørke (Bjørnungene)
 • Ingrid Oalann Pedersen (Bjørnebo)
 • Maren Landsværk (Bjørnebo og Bjørnungene)
 • Thea Johannessen (Bjørnebo)
 • Endre Ciekals (Bjørnebo)
 • Jane Edvardsen (Bjørnebo)
 • Kitty Torvund (Kroken)

SU medlemmer:

 • Martin Apenes                 - eiers representant (V)
 • Sverre Bjørke                  - foreldrerepresentant
 • Endre Ciekals                 - foreldrerepresentant
 • Elin Thorsland                  - personalrepresentant
 • Nina Grøndahl                 - personalrepresentant (vara: Mona Larsen)
 • Styrer Anne de Capua      - SU`s sekretær
Priser barnehage 2021

 

Ikke mva-pliktige satser

2021

Grunnlag

Makspris Ordinær sats

 3 230 

Per måned

Makspris Søsken 1 (30%)

 2 261 

Per måned

Makspris Øvrige søsken (50%)

 1 615 

Per måned

Kost

            390

Per måned

Redusert betaling

 ** 

Per måned

Gebyr ved for sen henting per påbegynte time, deretter halv sats per påbegynt time

            411

Per gang

Lover og regelverk