Om Bjørnemyr barnehage

Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.

Anne Maria de Capua tlf. 97 77 44 77


For generelle spørsmål i forbindelse med Korona om barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

 

 

Bjørnemyr barnehage er en tre-avdelings barnehage.  Klikk for stort bilde Nesodden kommune

 

Avdeling Bjørnebo har barn født 2014 - 2016
Avdeling Kroken har bar barn f 2016 - 2017
Avdeling Bjørnungene har barn født 2017 - 2019.


Antall barn på den enkelte avdeling er avhengig av søkermasse og hvilke barn vi til enhver tid har.

Bjørnemyr barnehage eies og drives av Nesodden kommune. Barnehagen ble bygd i 1980 og huset det første året også elever fra Bjørnemyr skole da skolen var under bygging.
1.august 2017 åpnet Bjørnemyr barnehage en ekstra avdeling beliggende på Bjørnemyr skole.

Vi er en natur-inspirert barnehage som legger vekt på lek og uteliv.

Barnehagen har skogen og Bjørnemyr skole som nærmeste nabo.
Tomåsan er rett ved og brukes flittig. 

Vi ønsker å gi barna et mangfold av muligheter og gode hverdagsopplevelser, hvor de får brukt og utviklet egen kompetanse, nysgjerrighet og fantasi i et trygt og utfordrende miljø.

Avdeling Bjørnungene har eget inngjerdet lekeområde med sandkasse, vippe og lekehus.

 

Satsningsområder 

Felles satsningsområder for de Nesoddens kommunale barnehager:
Språk og sosial kompetanse

 

Barnehage Bjørnemyr

Barnehagens åpningstider

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.00 - 17.00. 

Åpningstider                                         
07:00 - 17:00                                                


Barnehagen har stengt alle høytidsdager, julaften, romjul, nyttårsaften og mandag til og med onsdag i påskeuken.

Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.

(Kilde: vedtekter for Nesoddens kommunale barnehager)
 

Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av året. Tre av dem avvikles sammen med skolens planleggingsdager. Barnehagene er stengt for barna på disse dagene.

Planleggingsdager 2019-2020

7. september
1.november
2. januar
9.mars
12.juni

Beliggenhet

Adresse /kontakt:
Bjørnemyr barnehage        
Tosletta 52, 1453 Bjørnemyr  
Tlf: 66 96 61 80 / 97 77 44 77
E-post: anne.maria.de.capua@nesodden.kommune.no

Avdeling Bjørnungene har lokaler på Bjørnemyr skole. Samme postadresse.

Kontakt

 

 

Styrer

Anne Maria de Capua : 97 77 44 77

 

Kontakt barnehagen

Mobil Bjørnebo: 481 27 439

Mobil Kroken: 481 91 461

Mobil Bjørnungene: 480 63 120

 

Adresse

Tosletta 52, 1453 Bjørnemyr 

 

 

Avdelinger

Avdelinger og telefon - Bjørnemyr barnehage
Avdelinger og telefon - Bjørnemyr barnehage
Telefon Alder Antall Avdelinger
48127439 3-6 år 18 Bjørnebo
48191461 2-3 år 12 Kroken
48063120 1 - 2 år 9 Bjørnungene

Avdelinger

Bjørnebo

 • Nina Grøndahl, pedagogisk leder
 • Mona Larsen, fagarbeider
 • Elin Thorsland, fagarbeider
 • Tobias Gulbrandsen, assistent
 • Sigrid Solberg, assistent
 • Hannah Augustin Jønland, barnehagelærer

 

Kroken

 • Lotta Sandnæs, pedagogisk leder 
 • Marit Berntsen, fagarbeider
 • Georgios Mourlas, fagarbeider
 • Hege Andresen - assistent

 

Bjørnungene

 • Harald Andreas Mortensen, pedagogisk leder
 • Carina Hellehaugen, assistent
 • Edita Jauniskiene, assistent
 • Sigrid Solberg, assistent 

 

Viktige datoer

2020:

Tirsdag 11.februar - foreldremøte

Fredag 14.februar - sirkus-karneval

Mandag 9.mars - plandag - barnehagen stengt

Torsdag 2.april - påskefrokost Bjørnebo og Kroken

Fredag 3.april - påskefrokost Bjørnungene

Tirsdag 21.april - SU-møte

Uke 19 - dugnadsuke

Torsdag 14.mai - foreldredugnad

Torsdag 4.juni - sommerfest

Fredag 5.juni - avslutning førskolegruppa

12.juni - plandag - barnehagen stengt

Uke 28, 29 og 30 - sommerstengt

 

.

 

 

Aktiviteter

Satsningsområder kommunale barnehager
 

Nesodden kommunes visjon er; Sammen skaper vi det gode livet!
Forskning, både norsk og internasjonal, viser en klar sammenheng mellom barns språklige og sosiale kompetanse og hvordan de senere lykkes i livet. Det er også stor enighet om at personalets kompetanse er avgjørende for høy kvalitet i barnehagene. Personalets kunnskap skal derfor styrkes: Denne kunnskapen anvendes i arbeidet med barna og sikrer at barn som trenger særskilt støtte fanges opp på et tidlig tidspunkt.

Nesodden kommunale barnehager har på bakgrunn av dette valgt språk og sosial kompetanse som felles satsingsområde 2019-2021. Hensikten er å sikre gode tilrettelagte barnehagetilbud med høy kvalitet.

 

Tradisjoner i Bjørnemyr barnehage

 


 

Samefolkets dag:

6. februar markerer vi Samefolkets dag. Vi har en utedag med lassokasting, musikk/joik og måltid. 

 

Karneval: 

Fredag før skolens vinterferie har vi karneval. Vi har stor felles-samling hvor vi presenterer alle karnevalsgjestene, spiser karnevalsmat og slår katta ut av sekken. Samba`n er løs på Bjørnemyr! I 2020 er det sirkustema på karnevalet.

 

Påske:
Vi har påskefrokost de siste dagene før påske kl 7.30. Barn og foreldre (søsken, besteforeldre) er velkomne til en hyggelig morgenstund sammen med oss. Foreldrene har med mat til frokost-bordet som settes på bordene. 

 

Dugnad:

Vi har dugnadsuke for barn og ansatte. Det blir rakt, ryddet, vasket leker og plantet blomster. Dugnadsuka er uka før 17.mai.
FAU har valgt å ha dugnad for foreldrene i løpet av mai. Der blir det gjort oppgaver som skal gjøre uteområdet hyggelig for barn og voksne.

 

Sommerfest:

 

I juni har vi sommerfest. Barna underholder med foreldre og andre som publikum på fjellet. Alle har med mat og drikke til sin familie. Førskolebarna blir høytidelig sparket ut.

 

 

Brannvernuke

Hver høst (uke 38) har vi brannvernuke i barnehagen. Vi møter Eldar og Vanja - to figurer som gir oss gode råd mht å forebygge brann. Vi snakker om hva man gjør hvis det begynner å brenne, hvor vi ringer (en-en-null) og vi øver på barnehagens evakuerings-rutiner. Vi avslutter brannvernuka med brannøvelse med barn og voksne.  Avdeling Bjørnungene har egen øvelse med evakuering.

 

Høstsuppe

Hver høst inviterer vi foreldre og søsken på høstsuppe i barnehagen. Vi handler inn masse deilige grønnsaker og barn og voksne kutter og skjærer hele dagen. Det er stort forbruk av plaster denne dagen - og suppa blir veldig god :-)  

 

Jul i barnehagen

Vi baker pepperkaker og lussekatter og koser oss i førjulstiden.
 

Adventssamling:
Hver mandag har vi felles adventssamling hvor vi tenner lys, synger julesanger og hører på juleeventyr.

Vi pleier også å ha besøk av en nissejente og en nissegutt. De blir med et barn hjem hver dag i førjulstiden.

 

Lucia-feiring:

Barna møter på parkeringsplassen kl 7.30 ferdig påkledd med luciadrakt og lys, som de får utlevert noen dager før. Barna går i lucia-tog opp til barnehagen hvor foreldre og søsken (og besteforeldre eller andre) står og venter. Barna holder en liten julekonsert og så går vi inn til nykokt kaffe og lussekatter.

 

Julevandring:
Skoklefall kirke arrangerer hvert år julevandring. Barn og ansatte spiller da juleevangeliet sammen. Det er en høytidsstemt og hyggelig tradisjon. Det er de eldste barna som går julevandring.

 

Julefest:

En av de siste dagene før jul har vi julefest for små og store. Det blir serveret julegrøt. Barn og voksne kler seg i nisseklær. De siste årene har vi hatt besøk av nissekona som henter barna sine, koster og ordner på uteområdet - og hun legger igjen en liten (spiselig) gave til oss.

 

Turdager og uteuker i Bjørnemyr barnehage


Vi har en turdag pr avdeling hver uke. Barna har med matpakke (og kanskje noe varmt å drikke?) disse dagene.
For de eldste barna tennes det ofte bål om vinteren og barna har med bålmat. 

 

Aldersdelte grupper i Bjørnemyr barnehage

Førskolegruppe (barn født 2014):
Vi jobber med opplegget: "Overgang barnehage - skole. Lek, aktivitet, glede". Nina (ped.leder) er hovedansvarlig.
Tirsdager er det aktivitet i gymsalen på Bjørnemyr skole. 
Vi har et samarbeid med alle barn som skal begynne på Bjørnemyr skole og som går i de ulike barnehagene som sogner til Bjørnemyr skole hver vår. Hver siste tirsdag i mnd januar - april. 
2015-gruppe. 
Er med førskolegruppa i gymsalen tirsdager. Ellers ulike aktiviteter tilpasset alder og nivå.

2016-gruppe;
Ulike aktiviteter tilpasset alder og nivå.

To-åringene:
Det er barn født 2017 både på Kroken og på Bjørnungene og vi samarbeider om denne aldersgruppen.

SU / FAU i Bjørnemyr barnehage

FAU medlemmer:

 • Sverre Bjørke (Bjørnebo)
 • Ingrid Oalann Pedersen (Bjørnebo)
 • Maren Landsværk (Bjørnebo)
 • Thea Johannessen (Bjørnebo)
 • Endre Ciekals (Bjørnebo og Kroken)
 • Jane Edvardsen (Kroken)
 • Kitty Torvund (Bjørnungene)

SU medlemmer:

 • Martin Apenes                 - eiers representant (V)
 • Sverre Bjørke                  - foreldrerepresentant
 • Endre Ciekals                 - foreldrerepresentant
 • Elin Thorsland                  - personalrepresentant
 • Nina Grøndahl                 - personalrepresentant (vara: Mona Larsen)
 • Styrer Anne de Capua      - SU`s sekretær
Priser

Viktig informasjon om endringer i foreldrebetalingen

Nye statlige satser for foreldrebetaling i barnehage fra og med 01.01.2020 er 3 135 kr per måned

Kommunestyret på Nesodden vedtok i desember 2019 nye gebyrsatser for kost og for sen henting.

Kostpenger er 380 kr per måned

Gebyr ved for sen henting er 400 kr

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

 

Lover og regelverk