Har du et barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for indivduell tilrettelegging i barnehagen?

Småbarn - Klikk for stort bilde

Du kan søke kommunen om individuell tilrettelegging i form av ekstra bemanning i barnehagen. Du bør samarbeide med barnehagen barnet har plass i om utformingen av søknaden. Tidligere søkte barnehagene på eget initiativ. 

 

 

Søknadsfristen er 23. mars 2018.  

Kommunen er pålagt tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne, jf. lov om barnehager § 19 g. Du finner bestemmelsen her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

 

Dersom barnehagen mener at et barn har rett til kommunal tilrettelegging i barnehagen, må barnehagen informere de foresatte om rettigheten. Det er et tverrfaglige team i kommunen som behandler søknader om ekstra bemanning. 

 

Du har klagerett på vedtaket om tilrettelegging siden dette er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

 

Søknadsskjema

Du kan søke via det elektroniske skjemaet "Søknad om kommunal tilrettelegging i barnehage (ekstra bemanning) ".

 

Her finner du oversikt over hva det spørres om i skjemaet. (DOCX, 20 kB)

 

Du kan velge om du vil logge inn via ID-porten eller ikke. Løsningen er valgfri slik at også de som ikke har fødselsnummer/ID-nummer kan søke på tjenesten. Den sikreste måten å sende personlige opplysninger på er via pålogging i ID-porten. Kommunen anbefaler derfor denne innloggingsmåten siden søknadsprosessen gir muligheter for å sende inn dokumentasjon elektronisk.

 

ID-porten er en felles innloggingsløsing til offentlige tjenester på nett. Løsningen gjør at kommunen kan tilby innbyggerne sikre digitale tjenester. Innbyggeren kan logge inn med kjente elektroniske e-ID-er som MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Buypass ID i mobil og Commfides.

 

Søknaden skal dokumenteres. Vedlegg kan enten sendes via søknadsskjema eller som post til:  

Nesodden kommune 

Fagområde for samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling 

Postboks 123 

1451 Nesoddtangen 

Fant du det du lette etter?