Barnehager

Småbarn - Klikk for stort bilde

Barnehager side1

Alle barnehagene på Nesodden
Nyheter om barnehage
Oppvekstportalen
Betaling for barnehageplass
Syke barn i barnehage og skole - retningslinjer
Kommunale barnehager på Nesodden

 

Bjørnemyr barnehage Hjemmeside
Fagerstrand barnehage Hjemmeside
Eplehagen barnehage Hjemmeside
Heia barnehage Hjemmeside
Kongleveien barnehage Hjemmeside
Munkestien barnehage Hjemmeside
Oksval barnehage Hjemmeside
Sunnhagen barnehage Hjemmeside
Vestsiden barnehage Hjemmeside

Private barnehager på Nesodden
Private familiebarnehager på Nesodden
Åpen barnehage - Open kindergarten

Velkommen til lek og sosialt samvær med andre små og store.

Barnehagen er åpen hele året, men følger skolens jule-, påske-, og sommerferie.

Mer informasjon

Individuell tilrettelegging

Har du et barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for indivduell tilrettelegging i barnehagen?

Sandkasse

Du kan søke kommunen om individuell tilrettelegging i form av ekstra bemanning i barnehagen. Du bør samarbeide med barnehagen barnet har plass i om utformingen av søknaden. Tidligere søkte barnehagene på eget initiativ. 

 

 

Søknadsfristen er 23. mars 2018.  

Kommunen er pålagt tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne, jf. lov om barnehager § 19 g. Du finner bestemmelsen her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

 

Dersom barnehagen mener at et barn har rett til kommunal tilrettelegging i barnehagen, må barnehagen informere de foresatte om rettigheten. Det er et tverrfaglige team i kommunen som behandler søknader om ekstra bemanning. 

 

Du har klagerett på vedtaket om tilrettelegging siden dette er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

Mer informasjon

Barnehageplaner

Barnehageplanen henvender seg til alle som er opptatt av at kommunens barnehagebarn skal ha et likeverdig og godt barnehagetilbud.

Mer informasjon

For eiere og ansatte
Fant du det du lette etter?