Ungdom og rus

Tilbud om ruskontrakt


Nesodden kommune har i samarbeid med Follo politidistrikt tilbud til ungdom om ruskontrakt. Ruskontrakt er et hjelpetiltak for ungdom mellom 12 og 21 år, som viser en bekymringsfull utvikling i forhold til bruk av ulovlige rusmidler.


Ruskontrakt innebærer en avtale, der den unge forplikter seg til støttesamtaler og urinprøver over en periode på 8 måneder. Ungdommen får en egen veileder til støtte i sitt arbeid.

Gjennomføring av kontrakten

Inngåelse av ruskontrakt omfatter en bekymringssamtale, som i de fleste tilfeller foretas av politiet. Fokus for samtalen vil være bakgrunn for bekymring, dagens situasjon og informasjon og gjennomgåelse av ruskontrakten. Det avtales også oppstartsmøte for ruskontraktinngåelse.

Tilstede ved ruskontraktinngåelse er ungdommen, foresatte, politiet og helsesøster i rusteamet. Dersom det av grunner som bør respekteres kan ungdom mellom 16 og 18 år velge om de foresatte skal være tilstede (helserettslig myndighetsalder).


Ungdommen får ukentlig oppfølging de tre første månedene. Helsesøster påser at urintesten blir tatt etter gjeldende prosedyrer og har samtaler med den unge på Berger helsestasjonen ved Nesodden vgs. De tre siste månedene møter ungdommen til oppfølging hver 14. dag.

Etter tre og seks måneder evalueres ungdommens situasjon sammen med foreldre / foresatte, politi, helsesøster i rusteamet og eventuelt andre samarbeidspartnere.

Henvendelser angående ruskontrakt kan komme fra ungdom selv, foreldre, skolehelsesøster, barnevern, politi eller andre.


Kontaktpersoner for henvendelser angående ruskontrakt
 

Torill Nordlund Lundquist, Helsesøster
Mobil: 46 90 10 39
Mail: torill.nordlund.lundquist@nesodden.kommune.no
 

Thomas Haugen, Ruskonsulent
Mobil: 40 03 36 50
Mail: thomas.haugen@nesodden.kommune.no
 

Andreas Bjørnteig, Politiet
Mob: 48 89 86 31
Mail: Andreas.Bjornteig@politiet.no
 

Klikk for stort bilde
...