Tannhelsetjeneste

Akershus fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste bl.a. til alle under 18 år. Det er en rekke klinikker i hele fylket. Mange av klinikkene tar også mot voksne pasienter.

Disse får gratis behandling:

  • Barn og ungdom 0-18 år
  • Personer med psykisk utviklingshemming
  • Beboere i alders- og sykehjem
  • Enkelte brukere av hjemmesykepleien (som har vært i pleie minst en gang pr. uke i tre mnd. eller mer)
  • Enkelte rusmisbrukere (som på grunn av rusmisbruk mottar kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-d og § 4-3 i tre mnd. eller mer, eller som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og som har vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-2.

     

Akershus fylkeskommunes sider om tannhelse

Adresse/kontakt

Nesodden tannklinikk - her finner du informasjon om åpningstider.
Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesoddtangen            
Tlf 66 96 59 20

E-post: nesodden.tannklinikk@afk.no

 

Tannklinikker i Follo

På denne siden finner du oversikt over tannklinikkene i Follo. Her finner du også åpningstider, kontaktinformasjon til regionens overtannlege og administrative personale.

 

Ungdom/voksne

Ungdom mellom 19 og 20 år får reduserte priser. Mange klinikker tar imot voksne, normalt betalende pasienter.
Les mer om priser på Akershus fylkeskommunes sider

 

Øyeblikkelig hjelp

Kontakt din nærmeste klinikk eller Oslo offentlige tannlegevakt.
I helger og helligdager har Vinterbro Tannlegesenter åpent.