Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Ungdom 13 - 20 år

Vanlige henvendelser:

 

Vanlige henvendelser for ungdom i denne aldersgruppen er tristhet, sorg og nedstemthet, angst/fobier, traumatiske opplevelser, problemer i forhold til venner eller familie, spørsmål knyttet til seksualitet eller andre ting som er vanskelige.

Vi er åpne for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring.

Der vi vurderer at det er behov for en annen eller mer omfattende hjelp, hjelper vi med å lose videre til andre hjelpeinstanser eller til spesialisthelsetjenesten.

 

Hva vi tilbyr:

  • Individual/familiesamtaler
  • Råd og veiledning til foreldre/omsorgsgivere
  • Vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og behov for oppfølging
  • Grupper (ulike tema)
  • Konsultasjon til samarbeidspartnere
  • Undervisning om ungdommers psykiske helse for personell i helsetjenesten og andre sentrale samarbeidspartnere
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser (bla. skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapikontoret, fastleger, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Barnevernstjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) samt Barnehabiliteringen).

Kurstilbud for familier med tenåringsbarn i løsrivningsfasen: "Hold meg - slipp meg" (DOC, 27 kB)

Kurstilbud vil videreføres 2 ganger per semester.

Påmelding: Christopher Knill, tlf. 90752475, eller e-post: hmsm@nesodden.kommune.no 

 

 

Andre ressurser: