PMTO (Parent management training, Oregon)

Wenche Øyen - seks motiver fra billedbok - detalj
 - Klikk for stort bilde Anne Stol Øyan Når er det lurt med PMTO?

 • når du som mor eller far strever med barnet ditt
 • når samspillet blir preget av mas, aggresjon, konflikter 
 • når barnet ikke vil legge seg, stå opp, spise, pusse tenner...
 • eller når barnet generelt ikke følger beskjeder fra deg

Alle barn kan oppføre seg slik fra tid til annen, men når slik oppførsel har blitt et mønster som varer over tid kan man trenge noen å rådføre seg med.

 • PMTO er en behandlingsmetode for barn med utfordrende adferd.
 • Metoden er basert på forskningen ved Oregon Social Learning Center i USA, og ved Atferdssenteret
 • Foreldrene er de viktigste aktørene når det gjelder å endre barnets atferd.
 • Metoden tar utgangspunkt i det man vet om fastlåste og uheldige samspillsmønstre. Disse erstattes med samspillsmønstre som fremmer samarbeid og en positiv utvikling hos barnet.
 • Det fokuseres på fem hovedområder: - Gode beskjeder, - ros og oppmuntring, - grensesetting, -problemløsning og - tilsyn.
 • PMTO er et konkret verktøy i hverdagen som tilpasses den enkelte families behov.

Hvilke PMTO-tiltak tilbyr vi i kommunen?


PMTO rådgivning for foreldre:

 • For utfordrende atferd og vanskelig samspill som har vart i kortere tid
 • Kortvarig hjelp til foreldre med barn med utfordrende atferd. Foreldre og rådgiver møtes 1 time ca 1 til 5 ganger.
 • Hjelpe foreldre på et så tidlig tidspunkt som mulig før problemene har blitt fastlåste.

 

PMTO terapi for foreldre:

 • Ved utfordrende atferd og samspill som har låst seg fast over tid.
 • Terapeuten samarbeider med foreldrene om å skape en trygg og konstruktiv atmosfære i hjemmet, slik at atferdsproblemene etter hvert avverges. Foreldrene blir trent i å takle hverdagens konflikter og hjulpet til å skape positive samhandlingsmønstre
 • Foreldre og terapeut møtes 1 time ca hver uke. Kan variere mellom 10 til 30 møter.

Vi kan også samarbeide med barnehage/skole om hvordan øke ønsket atferd hos barnet.

 

Sosial ferdighetstrening for barnet:

 • Når foreldre får PMTO-rådgivning eller terapi, kan vi også ved mange av våre skoler tilby trening med barnet som strever med sosiale ferdigheter eller å høre etter.
 • Barnet og sosial ferdighetstrener møtes 8 - 10 timer på skolen

Vi arbeider med å utdanne flere sosiale ferdighetstrenere. Målet er at alle skoler skal ha sosiale ferdighetstrenere og at alle barnehager skal ha tilgang på sosial ferdighetstrener som et tillegg til rådgivningen eller terapien foreldrene får.

 

Kontakt

PMTO-rådgivere finnes på flere tjenestesteder i kommunen. For nærmere informasjon, kontakt: