Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Gravide og spedbarnsforeldre

 

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

 

Graviditet og barsel forventes å være en lykkelig tid. For mange er det ikke slik. I dag vet man at en stor del av gravide opplever stress og uro under graviditeten og den store lykkefølelsen uteblir.

I spebarnstiden kan man føle at barnet er vanskelig å roe, at alt blir et ork og at man har en opplevelse av å ikke få det til eller lykkes som foreldre. Det er heller ikke uvanlig at man har vansker med å knytte seg til eller få den forventede morskjærligheten for barnet.

En del opplever også utfordringer i parforholdet, og at dette kan skape så store bekymringer at det gjør det vanskelig å være den mammaen eller pappaen en ønsker å være.

Noen foreldre har bekymringer rundt barnet sitt i forhold til om det utvikler seg normalt.

Det kan i en slik periode være til god hjelp å få sette ord på disse tingene.

 

Vi samarbeider med jordmødre og helsesøstre i kommunen og kan være med på å vurdere barnets utvikling.
Vi kan hjelpe til med samspillet mellom barn/foreldre, hvis det er utfordrende.