Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Barn 6 - 12 år

Vanlige henvendelser 

 

Aggressivitet /sinne/utfordrende eller vanskelig atferd, engstelse/fobier, samspillsvansker, tilpasningsvansker, tristhet, sorg og nedstemthet. I tillegg kommer samlivsbrudd og andre belastninger i familien (for eksempel dødsfall og somatisk/psykisk sykdom hos familiemedlem). Mange tar også kontakt for å få hjelp til å vurdere om barnets atferd er bekymringsfull.

Hva gjør vi?

  • Individual/familiesamtaler  
  • Råd og veiledning til foreldre/omsorgsgiver
  • Vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og behov for oppfølging
  • PMTO (Parent Management Training - Oregon)
  • Konsultasjon til samarbeidspartnere
  • Undervisning om barns og unges psykiske helse for personell i helsetjenesten og andre sentrale samarbeidspartnere
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser (bla. helsestasjon- og skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapikontoret, fastleger, barnehager og skoler, pedagogisk-psykologisk kontor (PPK), barnevernet, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) samt Barnehabiliteringen).

Der vi vurderer at det er behov for mer omfattende hjelp og over lengre tid, hjelper vi å lose barna og familiene videre til andre hjelpeinstanser.

 

Relaterte lenker

Skolehelsetjenesten 
Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT