Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Barn 0 - 6 år

Barn 0 - 3 år - vanlige henvendelser

Tristhet /depresjon hos mor
Over 10 % av alle mødre opplever tristhet eller depresjon etter fødsel utover det som kalles baby blues de første 4-6 ukene. Mange opplever ikke den forventede lykkefølelsen etter å ha fått et barn og noen har også vansker med å knytte seg til, eller å føle seg glad i barnet sitt. 

Mange foreldre ønsker veiledning i forhold til at de opplever at barnet har søvnvansker, at barnet er urolig, sint eller spesielt engstelig, vansker med spisesituasjonen eller do-trening. Noen er usikre på om barnet utvikler seg normalt i forhold til det motoriske, språk eller sosialt. Noen kan synes det er vanskelig å forstå hva barnet ønsker.

 

Barn 3 - 6 år - vanlige henvendelser

Vanlige årsaker at vi blir kontaktet for barn i denne aldersgruppen er søvnvansker, uro, sinne, atferdsproblemer, redsler og sorg. Mange tar også kontakt for å få hjelp til å vurdere om barnets adferd er bekymringsfull.

Vi er åpne for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring.

Der vi vurderer at det er behov for mer omfattende hjelp og over lengre tid, hjelper vi å lose barna og familiene videre til andre hjelpeinstanser.

Hva tilbyr vi?

  • Individual/familiesamtaler
  • Råd og veiledning til foreldre/omsorgsgiver
  • Vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad, om barnets utvikling er i rute og behov for oppfølging
  • PMTO (Parent management training - Oregon)
  • COS-P foreldrekurs
  • Konsultasjon til samarbeidspartnere
  • Undervisning om barn- og unges psykiske helse for personell i helsetjenesten og andre sentrale samarbeidspartnere
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser (blant annet helsestasjon- og skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapikontoret, fastleger, barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Barnevernstjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), samt Barnehabiliteringen

 

 

 

 

Andre ressurser:

Helsestasjonen