Psykisk helse for barn og unge - PHBU - for Nesoddens barn og unge mellom 0-20 år


Klikk for stort bilde

Som et forebyggende smitteverntiltak under Corona-pandemien så har Psykisk helse barn og unge bestemt at alle avtaler avlyses inntil videre. Vi tar kontakt med dere når situasjonen er mer avklart og tjenesten er tilbake i ordinær drift.

 

Tjenesten kommer til å ha bemannet telefontid fra kl 11:00 - 13:00 hver dag. Dere kan ringe sentralbordet i Nesodden kommune på tlf 66 96 43 00, så vil de sette dere i kontakt med en medarbeider i Psykisk helse for barn og unge.

 

 

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, føle seg tryggere og ha det bedre med gleder og utfordringer de møter i livene sine.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.
Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

 

Dette tilbyr vi:
 

Åpen time (drop in) for ungdom/foreldre/samarbeidspartnere

En time med psykolog eller familieterapeut. Enkeltstående samtale om bekymring eller spørsmål knyttet til barns psykiske helse eller utfordrende livssituasjon. Det legges ikke opp til samtaler utover dette. Vi kan kontaktes på telefon/e-post/via kontaktskjema for å sette opp time. Ukentlig tilbud.

 

Foredrag: «Emosjonsveiledning – å hjelpe barn med følelser»

 

Kurs

En gang per halvår har vi en mer dyptgående kursrekke som handler om å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, håndtering av vanskelige følelser og hvordan få et bedre familieliv. «COS-P» består av syv samlinger og er for foreldre med barn fra 1-6 år. «Hold meg – slipp meg» inneholder fire kurskvelder i tillegg til et ungdomsintervju og valgfri familiesamtale. Kurset er for foreldre med ungdom mellom 13 og 16 år (8. – 10. kl., samarbeid med LOS).

 

Individuell oppfølging

Tilbud hvor vi følger opp barn, ungdom og foreldre individuelt. Kontaktskjema fylles ut enten over telefon eller via brev. Det tilbys en avklaringssamtale for å vurdere og planlegge hva som kan gjøres videre (f.eks. hvilken type tilbud som kan passe, hva som skal være fokus for ev. samtaler her, osv.). Vi loser og hjelper videre ved behov for kontakt med andre tjenester. Den individuelle oppfølgingen skjer i et korttidsperspektiv (vanligvis mellom 5 til 7 samtaler over en periode på 2-6 måneder). Vi jobber sammen med klientene for å tilpasse hjelpen best mulig etter behov og hva som nytter. Vi kan jobbe på ulike måter; eksempelvis foreldresamtaler, veiledning, barnesamtaler (primært med foreldre til stede), familiesamtaler, observasjon, enkel kartlegging eller snakke med barnehage/skole/andre samarbeidspartnere.


Vi tilbyr PMTO-rådgivning til foreldre i tilfeller der barnet har utfordrende atferd/samspillet hjemmet er utfordrende. Tilbudet er for foreldre med barn mellom (3)4-12 år, og er et samarbeid mellom ulike tjenester i BUF. Rådgivningen gis av PHBU, helsesykepleier eller PPT avhengig av hva som er hensiktsmessig.


Som en hovedregel har vi ikke individuelle samtaleforløp med barn under 13 år. Da jobber vi fortrinnsvis med å hjelpe og støtte foreldrene til å gjøre det som trengs for at barnet skal få det bedre.

 

LOS

LOSen jobber med oppfølging av barn og ungdom med risiko for skolefrafall. Hovedmålgruppen er elever fra mellomtrinnet og ut ungdomsskolen, med begynnende eller utviklet skolevegring. LOSen samarbeider tett med kommunens barne- og ungdomsskoler og andre hjelpeinstanser.

 

Ruskonsulent

Ruskonsulenten jobber for å begrense problematferd knyttet til bruk av rusmidler blant ungdom på Nesodden. Arbeidet innebærer tiltak opp mot Nesoddens befolkning generelt, tiltak rettet mot grupper i spesiell risiko, og oppfølging av enkeltungdommer/-familier. Ruskonsulenten driver foreldreveiledningsprogrammet Utsett! og har ansvaret for ruskontrakter, i samarbeid med helsesykepleier.
 

Kontakt oss

Som et forebyggende smitteverntiltak under Corona-pandemien så har Psykisk helse barn og unge bestemt at alle avtaler avlyses inntil videre. Vi tar kontakt med dere når situasjonen er mer avklart og tjenesten er tilbake i ordinær drift.

Tjenesten kommer til å ha bemannet telefontid fra kl 11:00 - 13:00 hver dag. Dere kan ringe sentralbordet i Nesodden kommune på tlf 66 96 43 00, så vil de sette dere i kontakt med en medarbeider i Psykisk helse for barn og unge.

 

(Ved ordinær drift: Du kan ringe til oss på tlf. 66 96 45 36. Vi har telefontid mandag – fredag  kl. 12-13. Ta kontakt her om du har spørsmål om tilbudene våre, om du ønsker en samtale med oss eller har behov for å drøfte en mulig henvendelse.)


Alternativt kan du selv fylle ut et kontaktskjema (PDF, 692 kB) (printes ut) og sende det per post til: 
PHBU, Nesodden kommune, Postboks 144 Nesoddtangen.
Kontaktskjemaet kan eventuelt leveres til servicesenteret på Tangenten, i konvolutt merket PHBU.


Det er også mulig å sende e-post til phbu@nesodden.kommune.no. 
Vennligst ikke oppgi sensitive opplysninger, men legg igjen navn og nummer, så ringer vi deg tilbake i telefontiden.


Vår besøksadresse er Tangenten (kommunehuset på Tangen), Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen. 

 

Taushetsplikt og journalføring

Vi har taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Om vi har tillatelse fra deg/dere, kan vi samarbeide med andre, f.eks. helsesøster, barnehage, skole og øvrige kommunale tjenester, fastlege eller private aktører.

Når vi har kontakt med familier skriver vi journal om hva som har blitt snakket om/jobbet med. Journalen tilhører barnet/ungdommen. Frem til et barn er 16 år har foreldre rett til å få vite hva som står i journalen, om de ønsker det. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

 

Andre steder du kan ta kontakt

 

Eksempler på hva vi kan hjelpe til med: