Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Psykisk helse for barn og unge - PHBU - for Nesoddens barn og unge mellom 0-20 år


Klikk for stort bildeVi tilbyr samtaler på telefon, video og i Tangenten. Vi følger Helsedirektoratets smittevernfaglige råd under fysiske konsultasjoner. Vi har for tiden dessverre noe ventetid. 

 

Ønsker du kontakt med oss så ring 66 96 45 36. Vi har bemannet telefontid hver dag kl.12.00-13.00. Du får da snakke med en medarbeider i Psykisk helse for barn og unge. 

Send oss gjerne en e-post til phbu@nesodden.kommune.no, så kan vi kontakte deg. Pass på at du ikke oppgir sensitive opplysninger i e-posten

 

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, føle seg tryggere og ha det bedre med gleder og utfordringer de møter i livene sine.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.
Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

 

Dette tilbyr vi:
 

Åpen time (drop in) for ungdom/foreldre/samarbeidspartnere

En time med psykolog eller familieterapeut. Enkeltstående samtale om bekymring eller spørsmål knyttet til barns psykiske helse eller utfordrende livssituasjon. Det legges ikke opp til samtaler utover dette. Vi kan kontaktes på telefon/e-post/via kontaktskjema for å sette opp time. Ukentlig tilbud.

 

Foredrag: «Emosjonsveiledning – å hjelpe barn med følelser»

 

Kurs

En gang per halvår har vi en mer dyptgående kursrekke som handler om å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, håndtering av vanskelige følelser og hvordan få et bedre familieliv. «COS-P» består av syv samlinger og er for foreldre med barn fra 1-6 år. «Hold meg – slipp meg» inneholder fire kurskvelder i tillegg til et ungdomsintervju og valgfri familiesamtale. Kurset er for foreldre med ungdom mellom 13 og 16 år (8. – 10. kl., samarbeid med LOS).

 

Individuell oppfølging

Tilbud hvor vi følger opp barn, ungdom og foreldre individuelt. Kontaktskjema fylles ut enten over telefon eller via brev. Det tilbys en avklaringssamtale for å vurdere og planlegge hva som kan gjøres videre (f.eks. hvilken type tilbud som kan passe, hva som skal være fokus for ev. samtaler her, osv.). Vi loser og hjelper videre ved behov for kontakt med andre tjenester. Den individuelle oppfølgingen skjer i et korttidsperspektiv (vanligvis mellom 5 til 7 samtaler over en periode på 2-6 måneder). Vi jobber sammen med klientene for å tilpasse hjelpen best mulig etter behov og hva som nytter. Vi kan jobbe på ulike måter; eksempelvis foreldresamtaler, veiledning, barnesamtaler (primært med foreldre til stede), familiesamtaler, observasjon, enkel kartlegging eller snakke med barnehage/skole/andre samarbeidspartnere.


Vi tilbyr PMTO-rådgivning til foreldre i tilfeller der barnet har utfordrende atferd/samspillet hjemmet er utfordrende. Tilbudet er for foreldre med barn mellom (3)4-12 år, og er et samarbeid mellom ulike tjenester i BUF. Rådgivningen gis av PHBU, helsesykepleier eller PPT avhengig av hva som er hensiktsmessig.


Som en hovedregel har vi ikke individuelle samtaleforløp med barn under 13 år. Da jobber vi fortrinnsvis med å hjelpe og støtte foreldrene til å gjøre det som trengs for at barnet skal få det bedre.

 

LOS

LOSen jobber med oppfølging av barn og ungdom med risiko for skolefrafall. Hovedmålgruppen er elever fra mellomtrinnet og ut ungdomsskolen, med begynnende eller utviklet skolevegring. LOSen samarbeider tett med kommunens barne- og ungdomsskoler og andre hjelpeinstanser.

 

Ruskonsulent

Ruskonsulenten jobber for å begrense problematferd knyttet til bruk av rusmidler blant ungdom på Nesodden. Arbeidet innebærer tiltak opp mot Nesoddens befolkning generelt, tiltak rettet mot grupper i spesiell risiko, og oppfølging av enkeltungdommer/-familier. Ruskonsulenten driver foreldreveiledningsprogrammet Utsett! og har ansvaret for ruskontrakter, i samarbeid med helsesykepleier.
 

Kontakt oss

Vi har bemannet telefontid hver dag kl.12.00-13.00. Ring 66 96 45 36 for å komme i kontakt med en medarbeider i Psykisk helse for barn og unge. Ta kontakt om du har spørsmål om tilbudene våre, om du ønsker en samtale med oss eller har behov for å drøfte en mulig henvendelse.)


Alternativt kan du selv fylle ut et kontaktskjema (PDF, 692 kB) (printes ut) og sende det per post til: 
PHBU, Nesodden kommune, Postboks 144 Nesoddtangen.
Kontaktskjemaet kan eventuelt leveres til servicesenteret på Tangenten, i konvolutt merket PHBU.


Det er også mulig å sende e-post til phbu@nesodden.kommune.no. 
Vennligst ikke oppgi sensitive opplysninger, men legg igjen navn og nummer, så ringer vi deg tilbake i telefontiden.


Vår besøksadresse er Tangenten (kommunehuset på Tangen), Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen. 

 

Taushetsplikt og journalføring

Vi har taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Om vi har tillatelse fra deg/dere, kan vi samarbeide med andre, f.eks. helsesøster, barnehage, skole og øvrige kommunale tjenester, fastlege eller private aktører.

Når vi har kontakt med familier skriver vi journal om hva som har blitt snakket om/jobbet med. Journalen tilhører barnet/ungdommen. Frem til et barn er 16 år har foreldre rett til å få vite hva som står i journalen, om de ønsker det. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

 

Andre steder du kan ta kontakt

 

Eksempler på hva vi kan hjelpe til med: