Psykisk helse for barn og unge - PHBU


Ansatte i PHBU - Klikk for stort bilde

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

 

Dette tilbyr vi:

 

Åpen time (drop in) for ungdom/foreldre/samarbeidspartnere

En time med psykolog eller familieterapeut. Enkeltstående samtale om bekymring eller spørsmål knyttet til barns psykiske helse eller utfordrende livssituasjon. Det startes ikke et individuelt løp. Vi kan kontaktes på telefon/e-post/via kontaktskjema for å sette opp time. Ukentlig tilbud.

 

Introduksjonskurs til foreldre: "Godt familieliv – om kommunikasjon, følelser og barns utvikling"

Dette tilbys alle foreldre vi møter før vi evt. starter et individuelt løp. Går over to ganger. Månedlig tilbud.

 

Foreldrekurs til småbarnsforeldre og tenåringsforeldre

En gang per halvår har vi en mer dyptgående kursrekke som handler om å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, håndtering av vanskelige følelser og hvordan få et bedre familieliv.  «COS-P» går over syv ganger og er for foreldre med barn fra 0-5 år. «Hold meg – Slipp meg» går over fire ganger og er for foreldre med ungdom mellom 13 og 16 år. Samarbeid med LOS.


Kurs høsten 2018

 

Foreldrekurs til foreldre hvor barnet har utfordrende atferd/samspillet hjemmet er utfordrende

For foreldre med barn mellom (3)4-12 år. Et samarbeid mellom ulike tjenester i BUF. PMTO-foreldrekurs går over ni ganger og tilbys en gang i året.

 

Åpen kveld. Informasjonskveld for tenåringsforeldre

Inneholder viktige elementer fra «Hold meg –slipp meg» som er relevant for de fleste ungdomsforeldre. Tilbys hver høst og vår.

 

Individuell oppfølging

Tilbud hvor vi følger opp barn, ungdom og foreldre individuelt. Kontaktskjema fylles ut enten over telefon eller via brev. Det tilbys en avklaringssamtale for å vurdere og planlegge videre løp. Vi loser og hjelper videre ved behov for kontakt med andre tjenester. Den individuelle oppfølgingen skjer i et korttidsperspektiv (vanligvis mellom 5 til 7 møter over en periode på 2-6 måneder). Vi jobber sammen med klientene for å tilpasse hjelpen best mulig etter behov og hva som nytter. Vi kan jobbe på ulike måter; eksempelvis foreldresamtaler, veiledning, barnesamtaler (ofte med foreldre til stede), familiesamtaler, observasjon, enkel kartlegging eller snakke med barnehage/skole/andre samarbeidspartnere.

 

Kontakt PHBU (PDF, 692 kB)- skjema

 

Eksempler på hva vi kan hjelpe til med:

 

Taushetsplikt:

 

Vi har taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Med tillatelse fra den saken gjelder, kan vi samarbeide med andre, f.eks. helsesøster, barnehage, skole og øvrige kommunale tjenester, fastlege eller andre private aktører.

 

Kontakt oss:

 

Du kan kontakte oss direkte, og trenger ikke henvisning fra fastlege eller andre.
Tjenesten er gratis.

  • Ring oss på telefon 66 96 43 00 (Nesodden kommune).
  • E-post: phbu@nesodden.kommune.no
  • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen.
  • Postadresse: PHBU (Psykisk helse barn og unge), Nesodden kommune, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen 

 

Andre kontaktsteder

Krise- og incestsenteret

Familievernkontoret i Follo

 
Fant du det du lette etter?