Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Klikk for stort bilde

PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen.

 

PPT er sakkyndig instans blant annet ved:

  • vurdering av behov for utsatt eller framskutt skolestart
  • vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder
  • vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskolealder
  • vurdering av behov for spesialundervisning på grunnskolens område i voksenopplæringen
  •  

Logopedene ansatt i PPT gir behandling innenfor områdene taleflytbrudd (stamming),språk,- tale - og stemmevansker. Det gis et logopedtilbud siste år i barnehagen og gjennom hele grunnskolealder. Tilbudet til barnehagebarn er en del av  "tidlig innsats" og gis til barn med større språklydvansker (fonologiske vansker). Artikulasjonsvansker, det vil si vanskeligheter med å uttale /s/ og rulle-/r/, gis behandling i skolealder. Barn og unge med taleflytbrudd gis et tilbud uavhengig av alder.

For drøfting av nye logopedsaker ta kontakt med Marie Firing Lunde (førskole) på telefon 66 96 44 06 eller Christin Simonsen (grunnskole) på telefon  911 30 911.

 

PPT er henvisende instans når det er behov for bistand fra Statped.

 

Kontakt

Postadresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 144,1451 Nesoddtangen

Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2

Fagsjef: Sophie A. Vamnes, tlf.: 41223097

Vi ber om at du ikke sender  epost med sensitiv  informasjon  til PPT

 

Henvisning

Dersom bistand fra PPT er ønskelig, må barnet/ungdommen henvises. Foresatte kan henvise selv, men som oftest mottar tjenesten henvisninger fra skoler og barnehager i samarbeid med foresatte. Foresatte må alltid samtykke til henvisning. Elever over 15 år kan henvise seg selv.

 

Andre ressurser: