Logopedtilbud til barn

Nesodden kommune har en 100 % stilling som gir et logopedtilbud til barn i grunnskolealder, og en 40% logopedstilling som gir et logopedtilbud til førskolebarn siste året før skolestart. Logopedene er begge ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er også  en halv stilling med tilbud til voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

 

Før henvisning er det ønskelig at barnet/eleven drøftes med logoped i kommunen.

 

Vi gir logopedisk hjelp til følgende områder i skolealder: Taleflytvansker (stamming), stemmevansker og språklydvansker (fonologiske vansker).

Vansker med artikulasjon av språklydene /r/ og /s/ er vanlig ved skolestart. Lydene forventes ikke ferdig utviklet før i 8-9 årsalder. Hjelp til artikulasjon av disse språklydene igangsettes i løpet av 2. og 3. klasse.

Vanligvis tilbys trening med logopeden 1-2 ganger i uken over periode på fem uker av gangen. Barnet får en perm med treningsmateriell, og det forutsettes at de øver mellom møtene med logopeden.

 

Logopedhjelp til førskolebarn

Språkstimuleringstiltak iverksettes først og fremst  i form av språkgrupper i barnehagene etter veiledning fra PPT.

 

Barn kan når som helst i skoleåret henvises til logoped. Henvisningen gjøres på fellesskjemaet for henvisning til PPT

Skjema for henvisning til PPT (PDF, 126 kB)

(Pdf-skjema som skrives ut før utfylling av skjemaet).

 

Skjema for henvisning til PPT (DOC, 95 kB)

(Skjemaet er i word)

 

Foreldre og lærere vil få veiledning i hvordan treningen skal utføres og hvordan de best kan hjelpe barnet.

Logopedene i Nesodden  kommune er Kristin Simonsen (grunnskole) og Marie Firing Lunde (førskole).

 

Logopedhjelp til voksne

Logopedtilbud til voksne