Helsestasjonstjenesten for barn 0-5 år

Velkommen til time på helsestasjonen i 2021! 
Vi ber om at dere leser våre forhåndsregler for smittevern i forkant av timen. 
 
Helsestasjonen holder åpent for dere og alle med timeavtaler på helsestasjonen er velkommen. Men for å begrense smittefare presiserer vi følgende:
 
1. Ingen søsken skal være med.
2. Den gravide eller forelder må bruke munnbind på venterommet. På Myklerud helsestasjon bes voksne om å ta på munnbind før man går inn i skolebygningen.
3. Vi tilstreber god avstand under konsultasjonen, men vi vil komme tettere på under vaksinering, ammeveiledning, og ved nødvendige undersøkelser av den gravide eller barnet. Dette er i tråd med de nasjonale anbefalingene.
 
Dere kan ikke komme til oss hvis:
 • Dere har vært i utlandet de siste 10 dagene (gjelder ALLE land)
 • Har symptomer på sykdom eller luftveisplager
 • Dersom noen i husstanden er i karantene, isolasjon eller er syke
Så lenge pandemien pågår, vil timeavtaler på helsestasjonen kunne bli endret og utsatt oftere enn ellers. Man kan også bli satt opp til en annen enn den man opprinnelig hadde time hos.
Dette fordi ansatte også må være svært restriktive i forhold til å komme på jobb med luftveissymptomer. Mange ansatte har også selv barn som må holdes hjemme fra skole og barnehage ved tegn til sykdom og dette  gir ringvirkninger i form av redusert kapasitet på vår drift.
 
Vi beklager ulempene dette medfører for våre familier, men vi gjør vårt beste for å  ivareta dere på en god og forsvarlig måte.
Ta kontakt på 66 96 45 50 dersom du må endre timen eller er usikker på om du bør komme.
Vennlig hilsen alle på helsestasjonen!

 

Hvem er vi? Forebyggende helse barn og unge
Orientering om journalføring

Når du har født eller adoptert et barn, ta kontakt med helsestasjonen slik at vi kan avtale tid for hjemmebesøk og videre konsultasjoner. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Helsestasjonen er et gratis lavterskeltilbud og er en del av den kommunale helsetjenesten. Vi har ikke som oppgave å behandle syke barn. Hvis barnet ditt er sykt, kontakt fastlegen din.

 

Helsestasjonstjenestens - tilbud og informasjon

Våre konsultasjoner

Barnet innkalles til konsultasjoner jevnlig på helsestasjonen det første leveåret, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for helsekontroller av alle barn.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

På helsestasjonen har vi både enkeltkonsultasjoner og gruppesamlinger.
Vi tilbyr følgende program:
 

Barselbesøk
 

  

Jordmor tar kontakt for avtale
 

Hjemmebesøk

 
 

Helsesykepleier tar kontakt for avtale
 

4 uker
 

 

Barselgruppe (på Myklerud vil barnas alder variere noe)
 

6 uker
 

 

Helsesundersøkelse / samtale med helsesykepleier og lege
 

3 mnd
 

 

Helsesundersøkelse / samtale / vaksinering med helsesykepleier

4 mnd

 
 

Barselgruppe
 

5 mnd
 

 

Helsesundersøkelse / samtale / vaksinering med helsesykepleier

6 mnd

 
 

Helsesundersøkelse / samtale med helsesykepleier og lege
 

8 mnd
 

 

Helsesundersøkelse / samtale med helsesykepleier
 

10 mnd

 
 

Barselgruppe
 

1 år
 

 

Helsesundersøkelse / samtale / vaksinering med helsesykepleier og lege

15 mnd

 
 

Helsesundersøkelse / samtale / vaksinering med helsesykepleier

18 mnd

 
 

Helsesundersøkelse / samtale med helsesykepleier ved behov
 

2 år

 
 

Helsesundersøkelse / samtale med helsesøster og lege
 

4 år
 

 

Helsesundersøkelse / samtale med helsesykepleier
 

Se her for detaljert oversikt over helsestasjonsprogrammet 0-5 år
 • Konsultasjoner
 • Foreldreveileding
 • Helseopplysninger
 • Helseundersøkelser
 • Vaksiner
Liten jente veier seg - Klikk for stort bilde
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


...

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. 

For andre vaksiner utenom program:
Ta kontakt med reise-vaksinasjonskontoret på Bjørnemyr legesenter tlf.:66 91 27 98
Les mer om revaksinering av voksne her: Oppfriskningsvaksine


Vaksinasjonsoversikt

Barnevaksinasjonsprogrammet ved folkehelseinstituttet

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 


...

Ammeveiledning

Helsestasjonen i Nesodden kommune er godkjent som ammekyndig helsestasjon.

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesøster utarbeides en ammeplan i neste graviditet.

Etter fødsel vil alle helsesøstre kunne tilby ammeveiledning. Det er helsesøstre med videreutdanning i amming i kommunen. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

 

Ammehjelpen.no

Amming og morsmelk

Nyttige lenker og brosjyrer

Klikk på linkene for å få opp brosjyre/film/lenke

 

Samspill

 

Utvilkling

 

Amming

 

Vaksiner

Informasjon fra folkehelseinstituttet

 

Ulykkesforebygging / Sikkerhet i hjemmet

 

Gode råd - lenker og ulike foreldrebrosjyrer

 

Nesodden kommune

 

Brochures in other languages than Norwegian - كتيبات بلغات أخرى غير النرويجية

Brosjyrer på andre språk

 


 

Helsestasjon-Kontaktinfo

Kontaktinformasjon

Kontakt og åpningstider

 

Nesoddtangen helsestasjon og jordmortjenesten

Tangenten
Kongleveien 2, postboks 144
1451 Nesoddtangen
Tlf.: 66 96 45 50

Åpningstider: man.-fred. 08.00-15.00
Telefontider: man.-fred. 08.15-11.30, 12.00-14.30.
Åpen tid, uten timebestilling: hver mandag fra 12.00 - 14.00. (STENGT inntil videre pga korona)

 


Myklerud helsestasjon og jordmortjenesten

Myklerud skole
Myklerudveien 140
1454 Fagerstrand
Tlf.: 66 96 60 47
Inngang mot Kløftaveien (1.klasse-inngangen ved skolen) Parkering ved FIF-banen.

Åpningstider: man.-onsd. 08.30 - 15.00
Åpen tid, uten timebestilling: hver mandag fra 12.00 - 14.00 (STENGT inntil videre pga korona)
Myklerud helsestasjon er stengt i alle skolens ferier.
 


Skolehelsetjenesten

Kontaktskjema for helsesykepleiere på de ulike skolene

Postadresse:
"Helsesykepleier ved valgt skole"
Kongleveien 2, postboks 144
1451 Nesoddtangen


Kontakt oss på e-post: Nesoddtangen.helsestasjon@nesodden.kommune.no

Følg oss på sosiale medier:

HFU på Instagram
Helsestasjonen på Facebook
Instagram/Facebook logo - Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde


...