Forebyggende helse barn og unge


Gratis vaksine etter fylte 16 år!
Nå utvides retten til gratis vaksine etter gjeldende barnevaksinasjonsprogram i Norge frem til du fyller 20 år. Dersom du av ulike grunner ikke har fått en eller flere av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet til ordinær tid har du nå mulighet for å få dette frem til du fyller 20 år.
Les mer her! (DOCX, 163 kB)


Helsesøster har blitt til helsesykepleier!
 

Klikk for stort bilde


 

Les mer om vår nye tittel her

Hovedansvarsområder

Svangerskapskontroll, helseundersøkelser av barn 0-5 år, skolehelsetjeneste for barne- og ungdomsskoleelever og for elever ved videregående skole, og ungdomshelsestasjon.

Vi er et fagområde som består av 13 helsesykepleiere, 2 jordmødre og 2 sekretærer. I tillegg er 4 leger, 1 ergoterapeut og 3 fysioterapeuter knyttet opp mot ulike deler av virksomheten. Vi har ansvar for forebyggende og helsefremmende helsetjenester for gravide og for barn/unge 0 - 20 år. 

Hvem er vi:

Jordmødre:
Mette Ness Hansen
Lisbet Mulder Pettersen
 

Helsesykepleiere på helsestasjonen:
Therese Haagensen
Torill Lundquist
Aina Sæthre
Susanne Darre
Anne Mina Hoen Berge 
 

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten:
Wenke Løland
Anette Olsson
Eva M Brandt
Monica Faanes
Nina Tonås Nikolaisen
Ann Kristin Heggeli
Pernille Langer Casby

--til oversikt over helsesøstre på de ulike skolene
 

Helsesykepleiere på videregående:
Trude Midtgaard
 

Helsestasjon for ungdom:
Eva M Brandt (helsesykepleier)
Aurora Hellevang (fysioterapeaut)
Anna Hødnebø (helsestasjonslege)
 

 

Fagsjef for forebyggende helse, barn og unge:
Ingerlise Skarø, med kontor på Tangenten.
Tlf.: 66 96 45 50
Mob.: 99 50 14 02