Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Forebyggende helse barn og unge


Gratis vaksine etter fylte 16 år!
Nå utvides retten til gratis vaksine etter gjeldende barnevaksinasjonsprogram i Norge frem til du fyller 20 år. Dersom du av ulike grunner ikke har fått en eller flere av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet til ordinær tid har du nå mulighet for å få dette frem til du fyller 20 år.
Les mer her! (DOCX, 163 kB)

Hovedansvarsområder

Svangerskapskontroll, helseundersøkelser av barn 0-5 år, skolehelsetjeneste for barne- og ungdomsskoleelever og for elever ved videregående skole, og ungdomshelsestasjon.

Vi er et fagområde med helsesykepleiere, sykepleiere, jordmødre, leger, fysioterapeuter og ergoterapeut knyttet opp mot ulike deler av virksomheten. Vi har ansvar for forebyggende og helsefremmende helsetjenester for gravide og for barn/unge 0 - 20 år. 
 

Hvem er vi:

Jordmødre:
Mette Ness Hansen
Lisbet Mulder Pettersen
 

Helsesykepleiere på helsestasjonen:
Siri Christensen
Therese Haagensen
Aina Sæthre
Victoria Hammarstrøm Strøm
Susanne Darre (i permisjon)
Torill Lundquist (i permisjon)
 

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten:
Connie Maria Alvestad
Anne Mina Hoen Berge
Charlotte Knutsdatter Bowhim
Eva M Brandt
Pernille Langer Casby
Monica Faanes
Ann Kristin Heggeli
Nina Tonås Nikolaisen
Emilia Danilovic
Stein R. Johansen

--til oversikt over helsesøstre på de ulike skolene
 

Helsesykepleier på videregående:
Trude Midtgaard
 

Helsestasjon for ungdom:
Eva M Brandt (helsesykepleier)
Aurora Hellevang (fysioterapeaut)
Tina Evensgaard (helsestasjonslege)
 

Avdelingsleder for forebyggende helse, barn og unge:
Terhi Urhonen
Tlf: 988 31 118