Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Forebyggende helse barn og unge


Gratis vaksine etter fylte 16 år!
Nå utvides retten til gratis vaksine etter gjeldende barnevaksinasjonsprogram i Norge frem til du fyller 20 år. Dersom du av ulike grunner ikke har fått en eller flere av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet til ordinær tid har du nå mulighet for å få dette frem til du fyller 20 år.
Les mer her! (DOCX, 163 kB)

Hovedansvarsområder

Svangerskapskontroll, helseundersøkelser av barn 0-5 år, skolehelsetjeneste for barne- og ungdomsskoleelever og for elever ved videregående skole, og ungdomshelsestasjon.

Vi er et fagområde som består av 13 helsesykepleiere, 2 jordmødre og 2 sekretærer. I tillegg er 4 leger, 1 ergoterapeut og 3 fysioterapeuter knyttet opp mot ulike deler av virksomheten. Vi har ansvar for forebyggende og helsefremmende helsetjenester for gravide og for barn/unge 0 - 20 år. 

Hvem er vi:

Jordmødre:
Mette Ness Hansen
Lisbet Mulder Pettersen
 

Helsesykepleiere på helsestasjonen:
Therese Haagensen
Torill Lundquist
Aina Sæthre
Susanne Darre
Siri Christensen
Mette Brandstadmoen
 

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten:
Wenke Løland
Anette Olsson
Eva M Brandt
Monica Faanes
Nina Tonås Nikolaisen
Ann Kristin Heggeli
Pernille Langer Casby
Emilia Danilovic
Connie Maria Alvestad

--til oversikt over helsesøstre på de ulike skolene
 

Helsesykepleiere på videregående:
Trude Midtgaard
 

Helsestasjon for ungdom:
Eva M Brandt (helsesykepleier)
Aurora Hellevang (fysioterapeaut)
Anna Hødnebø (helsestasjonslege)
 

Avdelingsleder for forebyggende helse, barn og unge:
Torgeir Mjellekås, med kontor på Tangenten.
Tlf.: 66 96 45 50
Mob.: 47 78 72 93