Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

 "lekende barn i et tre" - Klikk for stort bilde "lekende barn i et tre" Anne Stol Øyan

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

 

Arbeidsområder

 • Helsefremmende og primærforebyggende tjenester rettet mot barn og unge.
 • Vurdering, råd og veiledning til barn/unge, foreldre og personale.
 • Habilitering og rehabilitering gjennom oppfølging i hjemmet, helsestasjonen, barnehager, skoler og på Bergertoppen bo- og avlastningsbolig.
 • Tilrettelegging av daglige aktiviteter i form av kompenserende tiltak, trening eller hjelpemidler - både ved korttids- og langtidsbehov

Anbefaling om fysisk aktivitet for barn og unge (PDF, 159 kB)


Arbeidet omfatter

 • Observasjon, karlegging og vurdering.
 • Behandling og oppfølging
 • Veiledning til barn/unge, foreldre og personal.
 • Bistand ved utprøving, formidlingsprosess, tilpasning og oppfølging av tekniske hjelpemidler
 • Tverrfaglig samarbeid med hensyn til habilitering og rehabilitering. 
 • Tverrfaglig samarbeid i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Kontaktinformasjon:

 

Fysioterapitjenesten:

 • Mari Taraldsen:                0-6 år,   tlf.: 66964527,  mob. 40415612
 • Vidosava Stepanov:         0-20 år, tlf.: 66964528,  mob. 40415611
 • Aurora Hellevang:            6-20år.  tlf.: 66964525,  mob. 40415609

 

Ergoterapitjenesten:     

 

Henvisninger


Vi har lav terskel for henvisning, som må ligge til grunn før vurdering og eventuelle tiltak iverksettes. Det forutsettes at barnet/ungdommen bor og/eller oppholder seg i Nesodden kommune.
Vi har som mål å gi tilbakemelding på henvisning snarest, og senest innen 2 uker.

Henvisningsskjema (DOC, 319 kB)

Fant du det du lette etter?